دکتر شمس الحاجیه اردلانی

دکتر شمس الحاجیه اردلانی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

دکتر شمس الحاجیه اردلانی

Dr. Shamsolhajie Ardalani

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیرونی و رویکرد آن در«چرند و پرند»دهخدا (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 7، شماره: 25
2 اندیشه های قرآنی انعکاس یافته در شعر امام خمینی(ره) با رویکرد بینامتنیت ضمنی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 24، شماره: 97
3 بازتاب مضامین عرفانی و اخلاقی در حدائق الانوار محمدصادق قومشمی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 71
4 بررسی تمثیلی عناصر و داستان ها در شعر امام خمینی(ره) با تکیه بر بینامتنیت قرآنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 13، شماره: 48
5 بررسی عنصرزاویه دید در رمان پلنگ های کوهستان بر اساس الگوی روایت شناسی ژرارژنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 13، شماره: 1
6 بررسی مسایل زنان از منظر اسطوره، در رمان طوبی و معنای شب (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 10، شماره: 37
7 بررسی نقش موسیقیایی قافیه در اشعار جاویدنامه اقبال لاهوری (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 41
8 بررسی و تحلیل شگرد مولانا در ارتباط زمانی میان روایت و داستان در حکایات مثنوی (دریافت مقاله) جستارنامه ادبیات تطبیقی دوره: 4، شماره: 11
9 بررسی و تحلیل نمود های عاشقانه در رمان های دهه ی ۱۳۷۰ (با تکیه بر چهار رمان خانه ی ادریسی ها، سال بلوا، جزیره ی سرگردانی و من او) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 6، شماره: 19
10 تاویل های عارفانه و عاشقانه مولانا از قصه های قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 16، شماره: 63
11 تحلیل عناصر مدرنیته در رمان کلیدر محمود دولت آبادی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 43
12 تحلیل محتوایی مثل ها در «گلستان» سعدی و «یکی بود و یکی نبود» جمال زاده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 8، شماره: 29
13 تطبیق اوزان و بحور عروضی در قرآن کریم ( موسیقی و شعر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 43
14 تطبیق روایی داستان مشترک آن درویش که در هری غلامان عمید خراسانی را آراسته دید از مثنوی و منطق الطیر (دریافت مقاله) جستارنامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 18
15 جلوه های آیرونی در شعر حافظ (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 5، شماره: 1
16 خود پرورانی یا دیدار با خویشتنِ خویش در هفت‌خوان رستم و اسفندیار از دیدگاه روانکاوی یونگ (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 39
17 سبک‌شناسی لایه‌ای گلستان سعدی دردو لایه کاربردشناسی و نحوی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 13
18 شیوه تاویل عاشقانه مولانا از آیات قران و بررسی آن در قصه های قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 10، شماره: 36
19 عامل زمان در رمان سووشون (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 4، شماره: 10
20 کارکرد اسطوره ها در اشعار سهراب سپهری (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 12، شماره: 42
21 کارکرد عنصر تکرار در جاویدنامه اقبال لاهوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 17، شماره: 32
22 ماهیت و کارکرد تصویر نمادین در شعر نیما (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 8، شماره: 29
23 مطالعه دعا و نیایش در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 6، شماره: 22
24 مقدرات آسمانی در بهمن نامه (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 7، شماره: 23
25 هفت پیکر نظامی، ردیه ای بر افکار صابئین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی شخصیت پردازی رمان های ادبیات دفاع مقدس با تکیه بر شطرنج با ماشین قیامت اثر حبیب احمد زاده (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت
2 بررسی فرصتها و چالشهای جهانی شدن تربیت ایرانی اسلامی بارویکرد گسترش زبان فارسی (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
3 تصاویر و اندیشه های مرکزی در شعر محمد بیابانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
4 لغات واصطلاحات بومی در شعر منوچهرآتشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
5 نقد و بررسی سفرنامه های سید علی نقی حسینی دشتی با رویکرد ادبی، جغرافیایی و اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین همایش هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی
6 نقش شعر در فرهنگ بومی منطقه دشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه