دکتر غلامرضا سلطانی

دکتر غلامرضا سلطانی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

دکتر غلامرضا سلطانی

Dr. Gholamreza Soltani

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و سیاست های دولت بر عملکرد و سطح زیر کشت محصول ذرت در ایران: رویکرد داده های ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 1
2 ارزیابی راه کارهای مدیریت منابع آب زیر زمینی: مطالعه موردی دشت نریمانی در استان خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
3 ارزیابی راه کارهای مدیریت منابع آب زیر زمینی: مطالعه موردی دشت نریمانی در استان خراسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
4 الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 3
5 بازنگری کارآیی مصرف و بهره وری آب کشاورزی با تاکید بر حقابه های زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
6 بررسی احتمال مشارکت کشاورزان در ایجاد یک سیستم اطلاعاتی ساده مدیریت مزرعه: مطالعه موردی شهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 4
7 بررسی احتمال مشارکت کشاورزان در ایجاد یک سیستم اطلاعاتی ساده مدیریت مزرعه: مطالعه موردی شهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 18
8 بررسی الگوی تخصصی شدن صادرات محصولات منتخب کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 1
9 بررسی پایداری سیستم های زراعی با توجه به اهداف اقتصادی و زیست محیطی: مطالعه ی موردی در منطقه ی کامفیروز استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
10 بررسی پیامدهای افزایش سطح زیرکشت ذرت بر الگوی کشت و درآمد کشاورزان استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 6
11 بررسی پیامدهای افزایش سطح زیرکشت ذرت بر الگوی کشت و درآمد کشاورزان استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 2، شماره: 4
12 بررسی تاثیر فن آوری صید بر بهره وری نیروی کار صیادی در استان بوشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 12
13 بررسی تاثیر فن آوری صید بر بهره وری نیروی کار صیادی در استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 2
14 بررسی تاثیر کاهش آب آبیاری و افزایش قیمت آب بر الگوی کشت با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت : مطالعه ی موردی شهرستان اقلید در استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
15 بررسی تطبیقی الگوی مصرف و مدیریت تقاضای آب کشاورزی در کشورهای منطقه ی منا(خاورمیانه و شمال آفریقا) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 14
16 بررسی ریسک گریزی زارعین با استفاده از مدل های تجربی ، اقتصادسنجی و برنامه ریزی ریسکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 1
17 بررسی ریسک گریزی زارعین با استفاده از مدل های تجربی ، اقتصادسنجی و برنامه ریزی ریسکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 11
18 بهینه سازی الگوهای کشت در سطح حوضه آبریز با تاکید برمنافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی: مطالعه موردی منطقه خراسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
19 بهینه سازی الگوهای کشت در سطح حوضه آبریز با تاکید برمنافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی: مطالعه موردی منطقه خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
20 تاثیر اضافه برداشت آب زیرزمینی بر رفاه کشاورزان (مطالعه موردی: گندم کاران شهرستان فسا) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 17
21 تعیین قواعد بهرهبرداری از مخزن سد درودزن با استفاده از شبکه عصبی تطبیقپذیر مبتنی بر سیستم استنتاج فازی (ANFIS) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
22 تعیین کشش قیمتی و بررسی هزینه و کاربرد آب دو گروه خانوار شهری با مالکیت شخصی و اجاره ای در منطقه ی مرودشت (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 1، شماره: 1
23 ژرفای بهینه آب آبیاری ذرت در روش آبیاری بارانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 17
24 ژرفای بهینه آب آبیاری ذرت در روش آبیاری بارانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 3
25 کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدیریت یکپارچه منابع آب شهرستان نی ریز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 40
26 مقایسه روش های کاپیولا و خودرگرسیون میانگین متحرک فصلیدر مدل سازی جریان رودخانه هیرمند (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ویژگی های توسعه پایدار ، همراه با تدقیقی در علم و تکنولوژی کشاورزی پایدار ، نقش این فناوری در نیل به اهداف توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
2 ارتقاء کارایی استفاده از آب آبیاری در شرایط ریسک تولید : مزارع گندم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
3 ارزیابی ضریب انرژی خاک ورزی ،کاشت ،داشت و برداشت درتولید ذرت دانه ای در منطقهگتوند (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
4 Optimal Operation of Multi-Reservoir System of Bakhtegan basin, Fars Province, Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
5 بررسی اثر تغییرات آب و هوا بر تولید محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی تولیدگندم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
6 بررسی بهره وری آب کشاورزی در مناطق دچار خشکسالی (مطالعه موردی: مرودشت- کربال) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
7 بررسی سرعت پیشروی تراکتور و عمق شخم و تاثیر آن در بهبود خاک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 بررسی نقش کمباین ها در افزایش ضایعات گندم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 بررسی و شناخت صنایع کشاورزی و امنیت غذایی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
10 برنامه ریزی منطقه ای کشت بر اساس مزیت اقتصادی کشت محصولات در استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
11 بهبود مدیریت تقاضای آب آبیاری با تاکید بر استفاده پایدار از آب درحوضه رودخانه کر: مساعدت سیستم حمایت تصمیم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
12 بهره برداری و تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی سد درودزن: با تأکید بر عدالت در توزیع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
13 بهینه سازی انرژی مصرفی برای تولید ذرت علوفه ای و تاثیر آن در کشاورزی پایدار (شهرستان شهرکرد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
14 بهینه سازی مصرف سوخت در تولید گندم آبی در شهرستان های استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
15 تاثیر رشد بخش کشاورزی و انرژی های پاک بر کیفیت محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
16 تخصیص بهینه آب در شرایط ریسک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
17 تدوین راهبردهای حفاظت از محیط زیست در شرایط تحریم (مطالعه موردی: تالاب بین المللی بختگان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
18 تعیین ضریب انرژی خاک و 30، کاشت، داشت و برداشت تولید کلزا در شهرستان شوشتر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
19 توسعه اقتصادی شهرهای ایران با تاکید بر سرمایه گذاری بخش آب به روش رویکردداده های پنلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
20 شناخت کمپوست و تاثیر کاربرد آن در پایداری کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
21 صنایع کشاورزی وباغبانی واهمیت غذایی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
22 علل بحران آب و راهکاهایی جهت مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
23 قیمت گذاری آب کشاورزی در اراضی پائین دست سد طالقان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
24 مدیریت تقاضای آب کشاورزی در سطح مزرعه مطالعه موردی: دشت فیروز آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
25 نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات درکشاورزی در راستای ارتقای تولید ملی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
26 نقش تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی ومراکزتحقیقاتی درامنیت غذایی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
27 نقش ترویج ، توسعه و آموزش های نوین کشاورزی در کاهش انرژی مصرفی تولید ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
28 نقش مکانیزاسیون با نگرشی به خاک ورزی حفاظتی در کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
29 نقش نمایشگر عملکرد محصول در تولید (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی