جواد بابایی

 جواد بابایی دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

جواد بابایی

Javad Babayee

دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر ضخامت و اغتشاشات هندسی اولیه پوسته های جدارنازک کامپوزیتی در وقوع پدیده کمانش تحت فشار محوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار سلامتی سیل شهریور ماه 1390 شهرستان چناران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
2 آسیب پذیری های اجتماعی و نقش آنها در بروز بلایا: یک مطالعه مرور متون (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با رویکرد تاب آوری شریان های حیاتی و ایمنی صنعتی
3 آسیب شناسی بافت تاریخی مشهد مقدس برای دستیابی به شهر خلاق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
4 آسیب شناسی بافت تاریخی مشهد مقدس برای دستیابی به شهر خلاق (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
5 آسیب شناسی بافت تاریخی مشهد مقدس برای دستیابی به شهر خلاق (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
6 اپیدیولوژی سیلابهای شهری در ایران در سال 1391 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
7 ارزیابی الگوهای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری (شهر کاشمر) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
8 ارزیابی پیشروی طولی بناها و تأثیر گذاری آن بر آسایش شهروندان و سیمای شهر (شهر مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
9 ارزیابی رابطه فرهنگ و طراحی محیط مسکونی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
10 ارزیابی رابطه فرهنگ و طراحی محیط مسکونی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
11 ارزیابی رابطه فرهنگ و طراحی محیط مسکونی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
12 ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در بافت های فرسوده شهری(نمونه موردی: محله همت آباد مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
13 ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاه های غیر رسمی مورد شناسی : منطقه قلعه ساختمان مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
14 ارزیابی عملکرد مدیریت بیماری های واگیردر بلایای طبیعی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
15 ارزیابی میزان رضایت مندی افراد از مجتمع های سکونتی مسکن مهر (نمونه موردی : مجتمع مسکن مهر شهر مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
16 ارزیابی میزان رضایت مندی افراد از مجتمع های سکونتی مسکن مهر(نمونه موردی : مجتمع مسکن مهر شهر مشهد) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
17 ارزیابی میزان رضایت مندی افراد از مجتمع های سکونتی مسکن مهر(نمونه موردی : مجتمع مسکن مهر شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
18 ارزیابی میزان مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده نمونه موردی محله نوغان مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
19 ارزیابی میزان مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده نمونه موردی محله نوغان مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
20 ارزیابی میزان مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده نمونه موردی محله نوغان مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
21 اصول نوسازی بافت فرسوده شهر کاشمر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
22 افزایش سطح امنیت در بافت های فرسوده شهری از طریق طراحی محیطی و بازدارندگی مکان ها از وقوع جرم، نمونه موردی: محله قلعه آبکوه مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
23 الگوها وشاخص های توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
24 امنیت بانوان در بافت فرسوده نمونه موردی:محله سمزقند شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
25 امنیت بانوان در بافت فرسوده نمونه موردی:محله سمزقند شهر مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
26 امنیت بانوان در بافت فرسوده، نمونه موردی : محله سمزقند شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
27 امنیت در بافت فرسوده شهری، نمونه موردی منطقه ثامن مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
28 انتخاب گزینه های بهسازی بافت فرسوده بر اساس توسعه ی میان افزا مطالعه موردی: بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
29 بازآفرینی مسکن فرسوده براساس اصول نوشهرسازی نمونه موردی مشهد (قلعه ابکوه شهر مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
30 بازتعریف توسعه میان افزای بافت های فرسوده شهری بر مبنای مشارکت مردم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
31 بررسی آمایش سرزمین در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
32 بررسی ابعاد کمی و کیفی مسکن در ایران ( نمونه موردی مسکن مهر شاندیز) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
33 بررسی ابعاد کمی و کیفی مسکن در ایران ( نمونه موردی مسکن مهر شاندیز) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
34 بررسی ابعاد کمی و کیفی مسکن در ایران (نمونه موردی مسکن مهر شاندیز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
35 بررسی اثرات المان های شهری برهویت فضای شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
36 بررسی اهمیت پوشش گیاهی در منظر شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
37 بررسی تاثیرات بیشینه شتاب زمین (PGA)و تعداد دهانه قاب های ساختمان و وزن ساختمان در الگوی بار گذاری جانبی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای عمران و معماری (با رویکرد اصلاح الگوی مصرف)
38 بررسی تاریخچه بلند مرتبه سازی در جهان و ایران مورد شناسی : آسیب شناسی ساختمانهای بلند مرتبه در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
39 بررسی تجربیات کشورهای جهان در امر مسکن اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
40 بررسی رابطه میان ویژگی های فرهنگی و طراحی محیط مسکونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
41 بررسی رضایت مندی ساکنین از مجتمع های مسکونی مهر مسکن مهر شهر مشهد مهرگان)) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
42 بررسی شهر تهران بر اساس شاخص های شهر خلاق (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
43 بررسی شهر تهران بر اساس شاخص های شهر خلاق (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
44 بررسی شهر تهران براساس شاخص های شهر خلاق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
45 بررسی عددی و تجربی هیدرودینامیک رونده های هوشمند دریایی در نزدیکی سطح (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
46 بررسی علل عدم تحقق پذیری پیش بینی های جمعیتی برای شهرهای جدید (نمونه موردی شهر جدید گلبهار) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
47 بررسی علل عدم تحقق پذیری پیش بینی های جمعیتی برای شهرهای جدید(نمونه موردی شهر جدید گلبهار) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
48 بررسی علل عدم تحقیق پذیری پیش بینی های جمعیتی برای شهرهای جدید (نمونه موردی شهر جدید گل بهار) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
49 بررسی عوامل مؤثر بر احیا بافت فرسوده شهری ( نمونه موردی : محله آبکوه مشهد ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
50 بررسی عوامل موثر بر احیا بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: محله آبکوه مشهد) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
51 بررسی عوامل موثر بر احیا بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: محله آبکوه مشهد) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
52 بررسی کارکرد شهرهای جدید در ایران در جذب جمعیت سر ریز مادر شهرها (مطالعه موردی : شهر جدید گلبهار ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
53 بررسی کارکرد شهرهای جدید در ایران در جذب جمعیت سرریز مادرشهرها (مطالعه موردی: شهر جدید گلبهار) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
54 بررسی کارکرد شهرهای جدید در ایران در جذب جمعیت سرریز مادرشهرها (مطالعه موردی: شهر جدید گلبهار) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
55 بررسی مدلسازی تحلیلی رانش زیرآبی به کمک هوای فشرده برای پرتابههای با اینرسی بالا در مقایسه با نتایج تست میدانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی ایران
56 بررسی مزایا و معایب احداث تونل مشترک تاسیسات شهری نمونه موردی شهر مقدس مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
57 بررسی نقش پارکینگ های طبقاتی در بهبود حمل و نقل شهری- نمونه موردی پارکینگ طبقاتی برج آلتون مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
58 بررسی نقش جاذبه های بالقوه تفریحی در کاهش مهاجرت های روستا به شهری نمونه موردی تله کابین امامزاده حسین نیشابور اصغر برزنون در شهرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
59 بررسی و ارزیابی مبلمان شهری به لحاظ کمی و کیفی نمونه موردی: منطقه آزاد شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
60 بررسی و ارزیابی ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی در ابعاد مختلف نمونه موردی محله قلعه حسن شهرگرگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
61 بررسی و تحلیل شاخص های اجتماعی و کیفی مسکن مهر، نمونه موردی مسکن مهر شهر شاندیز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
62 برنامه ریزی راهبردی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
63 بلند مرتبه سازی در راستای رسیدن به توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: منطقه ثامن مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
64 بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری نمونه موردی : محله حصار شهر طرقبه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار
65 بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده با توجه به مشارکت های مردمی (نمونه موردی:شهرک شهید رجایی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
66 پدافند غیرعامل تاسیسات زیربنایی راهکاری برای ایمنی بیشتر کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
67 پدافند غیرعامل تاسیسات زیربنایی راهکاری برای ایمنی بیشتر کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
68 پدافند غیرعامل تأسیسات زیربنایی راهکاری برای ایمنی بیشتر کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
69 پیامدهای سلامتی خشکسالی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
70 تاثیر اقلیم بر طراحی شهر (نمونه موردی:شهر یزد) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
71 تاثیر اقلیم بر طراحی شهر( نمونه موردی: شهر یزد ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
72 تاثیر اقلیم بر طراحی شهر(نمونه موردی:شهر یزد) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
73 تاثیر بافت فرسوده بر منظر شهری نمونه موردی محله آبکوه مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
74 تاثیر نورپردازی شهری بر ارتقاء تصویر ذهنی سیمای شبانه شهر(محدوده ی مورد مطالعه خیابان امامت ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
75 تاثیرات حاشیه نشینی بر اجتماع (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
76 تاثیرات حاشیه نشینی بر اجتماع (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
77 تاثیرات حاشیه نشینی بر اجتماع (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
78 تاثیرگردشگر بر جغرافیای شهری(نمونه موردی شهر شاندیز) (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
79 تحلیل جامعه شناختی پدیده وندالیسم شهری نمونه موردی : بلوار توس مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار
80 تحلیلی بر طراحی فضاهای خلاق پیاده مدار با تاکید بر بهبود کیفیت زندگی در خیابان آزادشهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
81 تحلیلی بر طراحی فضاهای خلاق پیاده مدار با تاکید بر بهبود کیفیت زندگی در خیابان آزادشهر مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
82 تحلیلی بر طراحی فضاهای خلاق پیاده مدار با تاکیدبر بهبود کیفیت زندگی در خیابان آزادشهر مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
83 توسعه زمین های قهوه ای نمونه موردی محله جانبازان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
84 حاشیه نشینی ، علل و راهکارها ( نمونه موردی : شهر مشهد ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
85 حاشیه نشینی ، علل و راهکارها ( نمونه موردی : شهر مشهد ) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
86 حاشیه نشینی ، علل و راهکارها( نمونه موردی : شهر مشهد ) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
87 رویکرد های تجدید و احیاء بافت های فرسوده شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
88 ساماندهی بافت فرسوده بر اساس نظام های برنامه ریزی نمونه موردی : محله عودلاجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
89 ساماندهی بافت های فرسوده نمونه موردی بافت آبکوه مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
90 ساماندهی بافت های فرسوده نمونه موردی بافت اطراف حرم مطهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
91 سنجش میزان تاثیر وضعیت توپوگرافی زمین بر پراکنش قطعات مسکونی مطالعه موری شهر ییلاقی طرقبه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
92 سیاست های اساسی در تامین مسکن برای گروه های کم درآمد شهری نمونه موردی: مسکن مهر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
93 سیلاب: پدیدهای شایع در ایران؛ گزارش سیلاب در آذربایجان شرقی، ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
94 شبیه سازی شکل گیری شبکه های کریستالی ناهمسانگرد در پلاسمای غباری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما
95 شبیه سازی، طراحی و تست میدانی تولید تراست پرتاب به کمک هوای فشرده و نازل جت آب (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
96 شهرهای اسلامی ایرانی و عناصر هویت بخش آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
97 شهرهای اسلامی ایرانی و عناصر هویت بخش آن (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
98 شهرهای اسلامی ایرانی و عناصر هویت بخش آن (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
99 صحت سنجی میدانی از اثر فشار پایین دست بر عملکرد محفظه احتراق موتور سوخت جامد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
100 طراحی شهری مشارکت گرا در بافت های فرسوده نمونه موردی:محله ی آبکوه مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
101 طراحی و ارزیابی تجربی الگوریتم تخمین وضعیت تلفیقی در رونده زیرآبی خودکار مبتنی بر فیلتر تکمیلی غیرمستقیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
102 طراحی و ساخت سامانه رهاساز UUVدر عمقهای متفاوت در دریا (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
103 عوامل اجتماعی موثر بر بروز بلایا و مصدومیتهای ناشی از آنها: با تاکید بر زمینه ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
104 عوامل موثر در خلق فضاهای شهری پویا و سرزنده نمونه موردی : خیابان راهنمایی مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
105 قابلیت ساخت یک قطعه پیچیده صنعتی دریایی به روش هیدروفرمینگ لوله (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
106 کاربرد اصول توسعه میان افزا در بهبود فضایی و عملکرد بافت شهری مطالعه موردی: قلعه آبکوه مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
107 کاربرد عنصر آب در طراحی فضاهای عمومی شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
108 مدیریت اکوسیستم و تاثیر آن برگردشگری (نمونه موردی شهر شاندیز) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
109 مدیریت اکوسیستم و تاثیر آن برگردشگری (نمونه موردی شهر شاندیز) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
110 مدیریت اکوسیستم و تأثیر آن بر گردشگری (نمونه موردی شهر شاندیز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
111 مسکن پایدار برای شهرهای پایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
112 مسکن پایدار برای شهرهای پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
113 مسکن پایدار برای شهرهای پایدار (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
114 مطالعه مبانی و تیوری های بلند مرتبه سازی در جهان و ایران و آثار آن بر شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
115 مفهوم منظرشهری با تاکید بر منظر ذهنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
116 مناسب سازی فضای شهری برای زنان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
117 مناسب سازی فضای شهری برای زنان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
118 مناسب سازی فضای شهری برای زنان (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
119 موانع عدم رعایت بهداشت دست در بیمارستان از دیدگاه پرسنل درمانی بیمارستان امام حسین (ع) هشترود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون
120 مولفه های کالبدی در خلق فضاهای شهری سرزنده نمونه موردی : خیابان راهنمایی مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
121 نقش المان شهری در حضور پذیری افراد در پارک (مقایسه بین پارک ملت و وکیل آباد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
122 نقش دولت در تامین مسکن اقشار کم درآمد (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
123 نقش دولت در تامین مسکن اقشار کمدرآمد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
124 نقش دولت در تأمین مسکن اقشار کم درآمد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
125 نقش شاخص های مسکن در شهرسازی نوین اسلامی نمونه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
126 نقش عوارض ناشی از ساخت و ساز بر قیمت مسکن نمونه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
127 نقش معانی و مفاهیم در سازماندهی شهرهای ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
128 نقش و جایگاه تراکم ساختمانی در ابعاد مختلف مسکن(نمونه موردی محله سجاد مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
129 نوشهر گرایی و رشد افقی شهر (نمونه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
130 وضعیت وقوع سیلاب در ایران و اثرات ناشی از آن در سال 1395 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
131 ویژگی های مسکن مطلوب نمونه موردی مشهد ( کوی امیرالمونین ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
132 ویژگی های مسکن مطلوب نمونه موردی مشهد (کوی امیرالمونین) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
133 هویت در بافت تاریخی و فرسوده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
134 هویت در بافت تاریخی و فرسوده (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
135 هویت در بافت تاریخی و فرسوده (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی