پروفسور محمدعلی اخوان بهابادی

پروفسور محمدعلی اخوان بهابادی استاد ممتاز مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی) دانشگاه تهران

پروفسور محمدعلی اخوان بهابادی

Prof. MohammadAli Akhavan Behabadi

استاد ممتاز مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی) دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.