دکتر احمدعلی خائف الهی

دکتر احمدعلی خائف الهی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احمدعلی خائف الهی

Dr. Ahmad ali Khaefelahi

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Attraction–Selection–Attrition Theory in the Public Organization: The Effects of Personality Traits on Psychological Ownership with Regard to the Mediating Role of Emotional Intelligence (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 11، شماره: 2
2 بررسی و تحلیل ارزش های خدمات عمومی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 1
3 تبیین اولویت های تشویقی کارکنان: آیا تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 2
4 تشخیص فرصت های کارآفرینانه در صنعت بیمارستانی (مورد مطالعه: بیمارستان دکتر شریعتی) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 12
5 چالش های فرهنگی مدیریت توسعه در ایران: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 29
6 چالش های فرهنگی مدیریت توسعه در ایران: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1396، شماره: 29
7 رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 1
8 روش شناسی پژوهشی رئالیسم انتقادی؛ فهم مبانی، فرایند و اسلوب اجرا (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 26، شماره: 102
9 ساخت و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی همراستا با اهداف سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 39
10 شناخت شرایط موثر محیطی در ارزشیابی عملکرد وزیران با روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
11 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی نظام تحلیل سرمایه انسانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
12 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی نظام تحلیل سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
13 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد ارزش محور منابع انسانی در بخش دولتیبا رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 3
14 طراحی الگوی ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 15، شماره: 1
15 طراحی الگوی جامع سنجش اسکیزوفرنی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 2
16 طراحی الگوی نقش‌های وزرا با روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 31
17 طراحی راهبرد های توسعه منابع انسانی بومی به تفکیک وضعیت استخدامی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
18 طراحی راهبرد های توسعه منابع انسانی بومی به تفکیک وضعیت استخدامی کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
19 طراحی نظام انگیزه ی خدمت رسانی عمومی در بخش دولتی ایران با رویکرد خبره محور تفسیری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 32
20 طراحی و واکاوی مدل فرهنگ خدمت عمومی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 3
21 فهم جوهره تجربه بازنشستگی کارکنان در بخش دولتی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 2
22 کاربرد نظریه های خودمختاری، رفتار برنامه ریزی شده و کنش عقلایی در قصد خرید آنلاین (مورد مطالعه؛ تارنمای شرکت مسافربری رویال سفر ایرانیان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 2
23 کاهش اهمال کاری کارکنان با گونه شناسی مزاج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
24 مدل ساختاری فرایند توانمند‌سازی منابع انسانی دانش‌بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 30، شماره: 3
25 مدل شایستگی مدیران دولتی ایران ( بر اساس صحیفه امام (ره)) رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 8
26 مطالعه رابطه بین اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه: پرستاران شهر تهران) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 7
27 موانع سازمان دهی اثربخش کانون های تفکر راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 1
28 نقدی بر رویکرد رهبری در غرب بر اساس مبانی فکری علامه طباطبایی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 2
29 نقش انگیزه خدمت عمومی در ارتقاء عملکرد شغلی باتوجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه اکتشاف و پردازش هوشمند دانش دوره: 1، شماره: 3
30 نقش انگیزه خدمت عمومی در ارتقاء عملکرد شغلی باتوجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه اکتشاف و پردازش هوشمند دانش دوره: 2، شماره: 4
31 واکاوی تطورسازه توانمندسازی در ایران با رویکرد میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 1
32 واکاوی دلایل و عوامل چسبندگی شغلی: پژوهشی آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 3
33 واکاوی راهبردهای سازمان های دولتی ایران برای ایجاد تاب آوری در کارکنان در دوران همه گیری کووید ۱۹: پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی فرآیندی خلق دانش سازمانی: تبیین نقش اعتماد در خلق دانش سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
2 اعمال مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود خلاقیت کارکنان معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
3 بررسی تاثیر بکارگیری مدل استخدام مبتنی بر داده کاوی بر نرخ جابجایی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
4 بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی بمنظور کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
5 تاثیر عدالت ادراک شده بر خودکارآمدی کارکنان( بیمارستان های شهرستان میاندوآب) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران (با رویکرد نوآوری های مدیریتی)
6 تاثیر ممیزی مدیریت منابع انسانی بر سودآوری سازمانی در صنعت سیمان ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 تبیین الگوی مدیریت رفتار سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد کارشناسان وزارت نیرو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
8 تحقق خودآگاهی: مقایسه دیدگاه اوولیو و گاردنر و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
9 تعیین رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
10 چگونه مدیریت استراتژیک منابع انسانی از طریق کسب مزیت رقابتی و بازارمحوری به ارتقای عملکرد سازمانی منجر می شود؟ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
11 رابطه دیالکتیک تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
12 عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارمندان دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
13 کاوش سیاه چاله ها در سازمان های مجازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت