دکتر ناصر محمدی

دکتر ناصر محمدی استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر ناصر محمدی

Dr. Naser Mohamadi

استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر سازگارکننده بر چسبندگی پلی اتیلن به نشاسته نرم شده (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 19، شماره: 3
2 قالب گیری تزریقی پیوسته اسفنج ساختاری گرمانرم (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 16، شماره: 2
3 میرایی امواج مکانیکی با لاستیک استیرن-بوتادی ان پر شده با ذرات پلی استیرن:اثر اندازه ذرات و بسامدموج (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر برش بر حفره زائی در فرآیند وارونگی فازی محلولهای پلی (متیل متاکریلات) حاوی مقادیر مختلف ضد حلال (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 اثر ترکیب کو پلیمر آماری استایرن/متیل متاکریلات بر استحکام تعادلی فصل مشترک آن با پلی استایرن از طریق ترمیم حرارتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 Electrospinning of Polyacrylonitile/Poly(methyl methacrylate) Blend: Determination of Critical Chain Entanglement Concentration (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
4 Influence of O rganoclay on Compatibility of Different Ratio of Immiscible (S BR/NBR) Rubber Blend (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
5 بررسی اثر ساختار عامل اتصال (Coupling agent) بر مقاومت به جریان پذیری مذاب آلیاژ پل یاتیلن/ نشاسته نر مشده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 بررسی اثر غلظت پلی کربنات و نوع حلال بر روی مورفولوژی غشای اولترافیلتراسیون پلی کربنات و گرافن اکساید (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 بررسی امتزاج پذیری پلی (وینیل کلراید) (PVC) با پلی (متیل متاکریلات) (PMMA) یا ذرات هسته / پوسته با پوسته PMMA به روش گرانروی سنجی محلول رقیق (DSV) (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 تبیین نقش اندازه و حالت پراکنش فاز شیشه ای متفرق در آلیاژ دو پلیمر بر اتلاف امواج مکانیکی گوناگون با زمینه لاستیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 تبیین نقش توامان فرآوانی مولکولهای رابط و دینامیک فاز بی نظم بر مقاومت به رشد ترک پلی اتیلن در اثر تنشهای محیطی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 تبیین نقش سطح فعال بر ساختار محلول نیتروسلولوز و پایداری امولسیون آبی آن: اثر در صد حلال دیرجوش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 خودچینی کمپلکس پلی آکریلونیتریل سدیم دودسیل بنزن سولفونات: شناسایی محلولهای رقیق و نیمه رقیق (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 دینامیک هماهنگ مولکولی در ناحیة‌انتقال شیشه‌ای و شکنندگی در کوپلیمرهای شبکه‌ای (متیل متاکریلات ـ اتفاقی ـ n ـ بوتیل اکریلات) (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 کنترل فرسایش قطعات لاستیکی نقش انرژیث اصطکاکی و انرژی شکست (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی لاستیک
14 مقایسه نتایج حاصل از پیش بینی رفتار فازی و سازگاری مخلوط پلی متیل متاکریلات PMMA و پلی وینیل کلراید PVC براساس تئوری مایز با نتایج آزمونهای فیزیکی و مکانیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
15 نقش تجمع (Aggregation) مولکولهای نشاسته در کاهش اصطکاک بین لایه ای در جریان مغشوش(Turbulent) (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران