بهادر باقری

 بهادر باقری دانشیار دانشگا خوارزمی

بهادر باقری

Bahador Bagheri

دانشیار دانشگا خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Dexmedetomidine Mechanism of Action: an Update (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بیهوشی سلولی و مولکولی دوره: 1، شماره: 2
2 Rate of Self-Extubation in Pediatric Intensive Care Unit Following Administration of Fentanyl, Midazolam and Midazolam-Fentanyl Combination: A Comparative Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 6، شماره: 1
3 Toll-Like Receptor 4 in Ventilator-Induced Lung Injuries: Mechanism of Disease (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بیهوشی سلولی و مولکولی دوره: 1، شماره: 1
4 سبک نثر در افسانه های عامیانه مکتوب (دریافت مقاله) نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 21، شماره: 43
5 طبقه بندی عناصر فراداستان ساز با تمرکز بر اتصال کوتاه و مثلث ارتباطی نویسنده (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 78
6 قصه شناسی نوش آفرین نامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 2
7 کارکرد القایی واژگان در کتاب آن بیست و سه نفر (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 10، شماره: 19
8 مهمترین ویژگی افسانه های پهلوانی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 16، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مقایسه اثر آرامبخشی و بیدردی گاباپنتین و دکس مدتومیدین در بیماران تحت عمل جراحی لاپاراسکوپی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
2 مقایسه ی آتورواستاتین و روزاواستاتین از نظر کاهش سطحhscrp و بهبود پروفایل چربی در بیماران آترواسکلروتیک عروق کرونری (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
3 مکانیسم های عمل داروی تیازولیدن دیون ها در سرطان سر وگردن (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
4 نقش داروهای دسته استاتین در بیماری نا رسایى قلبى (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان