حسین جباری

 حسین جباری دانشیار دانشگاه تبریز

حسین جباری

Hossein Jabari

دانشیار دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study on Cost through ABC and the Traditional Method in the Iranian Education System; a Case Study on Hormozgan Education Department (دریافت مقاله) مجله علمی حسابداری و تحقیقات اقتصاد دوره: 8، شماره: 3
2 تشخیص ملکولی ژنهای بتالاکتامازblaTEM و blaCTX در ایزوله های اسینتو باکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستانهای منتخب تهران (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 3، شماره: 1
3 مطالعه تکثیر سلولی در کارسینومای سلول سنگ فرشی دهان : یک مطالعه ایمونوهیستوشیمی با نشانگر 67Ki (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 18، شماره: 59
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پایداری سود و واکنش بازار به آن در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
2 ارزیابی عملکرد شهرهای جدید چهار کلانشهر اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز جهت تمرکز زدایی از مادرشهر با رویکرد مدیریت کلانشهرها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
3 ارزیابی قابلیت اطمینان مبدلهای الکترونیک قدرت انواع توربین باد متصل به شبکه (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 ارزیابی مزایا و بررس اثر بخشی سازمان جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی بجای حسابداری مبنای نقدی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
5 اولویت بندی عوامل مؤثر بر میزان دقت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان افزایش سرمایه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
6 اولویت بندی عوامل موثر بر میزان دقت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان افزایش سرمایه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
7 ایجادلایه سطحی برپایه Al-Cu بصورت درجابرورق Al-2024 بااستفاده ازیک روش هیبریدی برپایه نوردتجمعی و فرایند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
8 بررسی آلودگی قارچی هوای بخشهای مختلف بیمارستان کامکار قم (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
9 بررسی ارتباط برخی مکانیزم های حاکمیت شرکت با تجدید ارائه صورت های مالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
10 بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری با تعداد بندهای حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
11 بررسی ارتباط بین کیفیت اقشاء و تغییرات بازده سهام در شرکت های سرمایه گذاری سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
12 بررسی ارتباط بین ویژگی های شرکت و افشاء اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
13 بررسی الگوی مکان گزینی پهنه های شهری جهت کاهش مخاطرات محیطی (نمونه موردی استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
14 بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر ارزش آفرینی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
15 بررسی تاثیر جریان های نقد آزاد بر هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
16 بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
17 بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر میزان انحرافات سود پیش بینی شده توسط مدیریت درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
18 بررسی تأثیر رنگ آمیزی با رنگ نانو سیلور بر کاهش سطح آلودگی قارچی در بیمارستان کامکار قم، سال 1386 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
19 بررسی تأثیر میزان سهام مدیریتی و سرمایه گذاران نهادی بر سود سهام نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
20 بررسی توان متغیرهای حاکمیت شرکت و محافظه کاری در پیش بینی عملکرد مالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
21 بررسی رابطه بین جریان های نقدی و مخارج سرمایه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
22 بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و کنترل دولتی با ریسک جریان های نقدی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
23 بررسی رابطه بین سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و حساسیت جریان نقدی تحت خوش-بینی مدیریتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
24 بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه رویه های حسابداری موجودی کالا و هموارسازی عایدات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
25 بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه رویه های حسابداری موجودی کالا وویژگی های عایدات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
26 بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نسبت بدهی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
27 بررسی کاربرد فناوری داده کاوی در رتبه بندی شرکتهای برتر بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
28 بررسی مدون انواع مدلهای مشارکت دولتی - خصوصی دربیمارستانهای دولتی (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
29 پهنه بندی مناطق مستعد توسعه کالبدی شهر علی آباد گرگان با استفاده از منطق فازی و با تاکید بر پارامترهای طبیعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
30 تاثیر مالکیت نهادی بر نوسانات قیمت و حجم معاملات (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
31 تاثیر محافظه کاری حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
32 تأثیر فرهنگ بر ابعاد اخلاقی دانشجویان حسابداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
33 تأثیر کیفیت افشاء در شفافیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
34 تحلیل قابلیت اطمینان سیستم چند حالتی تشخیص شرایط اضطراری فضاپیما به کمک شبیه سازی بر مبنای نرخ خرابی فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
35 رابطه بین تغییر اهرم مالی باقیمت سهام و عملکرد عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
36 رابطه بین ساختار مالکیت با رشد اقتصادی و رشد بازار سهام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
37 ریز مقیاس نمایی بارش حوضه آبریز صوفی چای براساس مدل مارکف پنهان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
38 عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی در مدیریت بهداشتی آب آشامیدنی قبل و بعد از اجرای طرح پزشک خانواده (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
39 عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی
40 قابلیت مقایسه رویه های حسابداری موجودی کالا و قابلیت پیش بینی سود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
41 مروری بر مفاهیم حسابداری منابع انسانی و بررسی روشهای اندازه گیری وگزارشگری آن (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
42 مطالعه تیوری و تحلیل عددی متمرکزکننده انرژی اولتراسونیک در فرآیند ماشین کاری USM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا