خسرو ابراهیم

 خسرو ابراهیم استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

خسرو ابراهیم

Khosro Ebrahim

استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرینات بازتوانی قلبی به همراه کوآنزیم کیوتن بر ظرفیت عملکردی و کسرتخلیه در بیماران با نارسایی قلبی مزمن (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 60، شماره: 6
2 اثر میزان محدودیت جریان خون هنگام فعالیت ایزومتریک بر غلظت هورمون رشد و تستوسترون مردان فعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
3 اثر یک جلسه فعالیت شدید هوازی (90 درصد HR بیشینه) بر میزان ایمونوگلوبولین IgG و سیستم بیگانه خواری در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی پاسخ عصبی قشر مغز در طول خستگی ناشی از رکاب زدن متناوب با شدت بالا در زنان دوچرخه سوار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 9، شماره: 1
5 پاسخ شاخص های پلاکتی به یک جلسه فعالیت شبیه سازی شده فوتبال در بازیکنان حرفه ای (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 58، شماره: 5
6 تاثیر برنامه تمرین ترکیبی منتخب بر قدرت عضلانی و عملکرد حرکتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 16
7 تاثیر تمرین با کفی شنا در شنای کرال پشت برظرفیت هوازی و بی هوازی شناگران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 15
8 تاثیر تمرین ترکیبی بر فتویین A، پروتیین واکنشگرC و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 32
9 تاثیر تمرین ترکیبی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 3، شماره: 4
10 تاثیر دوره های آماده سازی و مسابقه بر سطوح استراحتی شاخص های پلاکتی، فیبرینوژن و پروتیین واکنشگر C در بازیکنان حرفه ای فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 31
11 تاثیر کوآنزیم کیوتن و تمرین ورزشی بر برخی شاخص های همودینامیکی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 2
12 تاثیر مصرف مکمل کولین بر سطح اسیدهای چرب آزاد پلاسما در انتها و دوره بازیافت یک جلسه فعالیت ورزشی بلند مدت (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
13 تاثیر مکمل دهی ویتامین E بر پاسخ فاکتور آنژیوژنیکی به فعالیت وامانده ساز (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 11
14 مقایسه پاسخ های حاد و مزمن فشار خون، PWV و ABI به دو پروتکل متفاوت تمرین تناوبی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 60، شماره: 3
15 مقایسه تاثیر فعالیت مقاومتی دایرهای و هایپرتروفی بر متابولیسم چربی وکربوهیدرات طی فعالیت استقامتی در مردان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
16 مقایسه تاثیر مصرف حاد مکمل های ریبوز و کراتین بر عملکرد بی هوازی کشتی گیران نخبه در فعالیتهای شدید مکرر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 16
17 نیمرخ آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی رو یچمن ایران در پس تهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اپیدمیولوژی انواع آسیب های ورزشی در بازیکنان فوتبال تیمهای لیگ برتر کشور در پستهای مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
2 اثر فعالیت بدنی با میانجیگری ردیاب بر استقامت قلبی-عروقی و کیفیت زندگی سالمندان کم تحرک (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
3 اثر فعالیت بدنی با میانجیگری ردیاب بر ترکیب بدن و عزت نفس سالمندان کم تحرک (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
4 الگوهای استعدادیابی ورزشی و انواع آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
5 The effect of selected diet on some physiological characteristics of professional archers, women in luteal period (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
6 تاثیر افزایش فعالیت بدنی بر آثار سوء سالمندی و الگوی زندگی کم تحرک (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
7 تاثیر ورزش بر خستگی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت
8 تأثیر شانزده هفته تمرین ترکیبی بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
9 تأثیر فشارهای متفاوت محدودیت جریان خون با فعالیت ایزومتریک بر تغییرات الکترومیوگرافی عضله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران