دکتر خسرو ابراهیم

دکتر خسرو ابراهیم استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر خسرو ابراهیم

Dr. Khosrow Ibrahim

استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار نوشیدنی های الکترولیت - کربوهیدرات و آمینواسید - کربوهیدرات طی یک مسابقه فوتبال بر برخی عوامل مهارتی و فیزیولوژیک در بازیکنان مرد لیگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 8، شماره: 22
2 اثر تمرینات بازتوانی قلبی به همراه کوآنزیم کیوتن بر ظرفیت عملکردی و کسرتخلیه در بیماران با نارسایی قلبی مزمن (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 60، شماره: 6
3 اثر سه دوره زمانی(۱۰.۵ و۱۵ ثانیه) انقباض ایستا در روش PNF بردامنه کشش عضلات همسترینگ مردان غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 2، شماره: 1
4 اثر شانزده هفته تمرین هوازی منتخب بر استئوپونتین و استئوکلسین سرمی در زنان میانسال غیرفعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 5، شماره: 2
5 اثر میزان محدودیت جریان خون هنگام فعالیت ایزومتریک بر غلظت هورمون رشد و تستوسترون مردان فعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
6 اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر کلاژن ۱۸ پلاسمایی و عضله قلبی موشهای صحرایی نر ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 5، شماره: 2
7 اثر هشت هفته تمرین هوازی بر مسیر پیام رسانی ایجادکننده فیبروز قلبی موش صحرایی سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 14، شماره: 4
8 اثر یک جلسه فعالیت شدید هوازی (90 درصد HR بیشینه) بر میزان ایمونوگلوبولین IgG و سیستم بیگانه خواری در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 1
9 اثر یک دوره تمرین هوازی منتخب بر شاخص های هماتولوژیک دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 6، شماره: 3
10 ارتباط بین تغییرات ANP و لیپولیز در پاسخ به فعالیت تک جلسه ای مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 3، شماره: 7
11 Evaluation of ۸ Weeks of Different Muscle Tensions on Some MicroRNAs Related to Angiogenesis of Muscular Hypertrophy of Bodybuilders (دریافت مقاله) مجله کشت ها و گردش خون دوره: 3، شماره: 1
12 برآورد انرژی مصرفی و سهم دستگاه های انرژی در ورزشکاران نخبه دفاع شخصی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 14، شماره: 2
13 بررسی پاسخ عصبی قشر مغز در طول خستگی ناشی از رکاب زدن متناوب با شدت بالا در زنان دوچرخه سوار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 9، شماره: 1
14 پاسخ شاخص های پلاکتی به یک جلسه فعالیت شبیه سازی شده فوتبال در بازیکنان حرفه ای (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 58، شماره: 5
15 تاثیر ۱۲ هفته تمرین استقامتی و مکمل ال آرژنین بر سطوح دی متیل آرژنین نامتقارن (ADMA) و نیتریک اکساید در زنان یائسه دارای پرفشار خونی (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 29، شماره: 3
16 تاثیر ۲۴ جلسه تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی پپتید ناتریورتیک مغزی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 19، شماره: 3
17 تاثیر برگشت به حالت اولیه فعال و غیرفعال بر سلول های خونی سیستم ایمنی ورزشکاران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 2، شماره: 2
18 تاثیر برنامه تمرین ترکیبی منتخب بر قدرت عضلانی و عملکرد حرکتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 16
19 تاثیر تعاملی امگا-۳ و تمرین هوازی بر سطوح کمرین، CRP و TNF-∝ در زنان چاق غیر فعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 6، شماره: 2
20 تاثیر تمرین استقامتی و مصرف سیر بر گلوتاتیون سرم و برخی شاخص های آسیب سلولی مردان غیرفعال در پاسخ به یک جلسه فعالیت وامانده ساز (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 6، شماره: 1
21 تاثیر تمرین با کفی شنا در شنای کرال پشت برظرفیت هوازی و بی هوازی شناگران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 15
22 تاثیر تمرین ترکیبی بر فتویین A، پروتیین واکنشگرC و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 32
23 تاثیر تمرین ترکیبی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 3، شماره: 4
24 تاثیر تمرینات استقامتیhs – CRP سرمی به عنوان یک عامل التهابی پیشگویی کننده بیمار یهای قلبی-عروقی در مردان جوان تمرین نکرده (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 2، شماره: 2
25 تاثیر تمرینات ورزشی همزمان (استقامتی- قدرتی) و بی تمرینی بر غلظت لپتین و انسولین پلاسما در کودکان چاق (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 4، شماره: 2
26 تاثیر تمرینات هوازی و مصرف آب انار بر سطح سرمی برخی آنزیم های اکسایشی و ضداکسایشی زنان نجات یافته از سرطان پستان (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 24، شماره: 6
27 تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی برسطح فاکتورهای خونی GDF-۱۵ در بیماران دیابتی نوع یک (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 30، شماره: 186
28 تاثیر چهار هفته تمرین هوازی و بی تمرینی متعاقب آن بر توجه ممتد و عامل رشد عصبی مشتق از مغز دانشجویان دختر کم تحرک (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 11، شماره: 2
29 تاثیر دو روش تعدیل تمرین بر برخی ویژگیهای جسمانی هاکی بازان نخبه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 3، شماره: 1
30 تاثیر دوره های آماده سازی و مسابقه بر سطوح استراحتی شاخص های پلاکتی، فیبرینوژن و پروتیین واکنشگر C در بازیکنان حرفه ای فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 31
31 تاثیر شش هفته تمرین استقامتی فزاینده و مصرف ال کارنیتین بر BAX/BCL-2 و شاخص‌های استرس اکسیداتیو بافت قلب رت‌های دیابتی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 8، شماره: 1
32 تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان پروتئین گیرنده MC۱R مونوسیت ها و سطوح پلاسمایی پپتید α-MSH در مردان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 5، شماره: 1
33 تاثیر کوآنزیم کیوتن و تمرین ورزشی بر برخی شاخص های همودینامیکی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 2
34 تاثیر ماساژ LPG به عنوان مکمل برنامه هوازی بر کاهش چربی زیر پوستی بانوان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 2، شماره: 1
35 تاثیر مصرف مکمل کولین بر سطح اسیدهای چرب آزاد پلاسما در انتها و دوره بازیافت یک جلسه فعالیت ورزشی بلند مدت (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
36 تاثیر مکمل دهی ویتامین E بر پاسخ فاکتور آنژیوژنیکی به فعالیت وامانده ساز (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 11
37 تاثیر هشت هفته تمرین عضالت تنفسی با دو پروتکل متفاوت بر فاکتورهای عملکردی و ریوی بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 11، شماره: 1
38 تاثیر یک دوره تمرین استقامتی و مکمل یاری ال آرژنین بر عوامل مرتبط با سیستم انعقادی در زنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 28، شماره: 2
39 تاثیر یک فصل آماده سازی و مسابقه بر برخی فاکتورهای فیبرینولیزیز، دی دایمر و CRP در ورزشکاران حرفه ای (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 11، شماره: 9
40 دانش، نگرش و عملکرد تغذیه ای دانشجویان ورزشکار مرد شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان در سال ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 9، شماره: 1
41 رابطه اکسیژن مصرفی ذخیره با ضربان قلب ذخیره و درک از تلاش در دختران و پسران ۱۰ تا ۱۷ ساله سالم (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 6، شماره: 2
42 مقایسه پاسخ های حاد و مزمن فشار خون، PWV و ABI به دو پروتکل متفاوت تمرین تناوبی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 60، شماره: 3
43 مقایسه تاثیر شش هفته تمرین اختصاصی والیبال روی سطوح نرم و سخت بر توان بی هوازی، پرش عمودی، چابکی و درصد چربی بازیکنان والیبال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 7، شماره: 1
44 مقایسه تاثیر فعالیت مقاومتی دایرهای و هایپرتروفی بر متابولیسم چربی وکربوهیدرات طی فعالیت استقامتی در مردان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
45 مقایسه تاثیر مصرف حاد مکمل های ریبوز و کراتین بر عملکرد بی هوازی کشتی گیران نخبه در فعالیتهای شدید مکرر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 16
46 مقایسه عدم مصرف مایعات، مصرف آب و محلول کربوهیدرات-الکترولیت بر میزان گلوکز و اسید لاکتیک خون زنان غیر فعال در شروع خستگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 1، شماره: 1
47 مقایسه منتخبی از متغیرهای فیزیولوژیکی و عملکردی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 1
48 مقایسه منتخبی از ویژگی های آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی زنان تکواندو کارحرفه ای سبک های کیوروگی و پومسه (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 10، شماره: 2
49 مقایسه یک جلسه تمرین هوازی و بی هوازی بر لکوسیت خون در زنان غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 9، شماره: 28
50 نیمرخ آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی رو یچمن ایران در پس تهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اپیدمیولوژی انواع آسیب های ورزشی در بازیکنان فوتبال تیمهای لیگ برتر کشور در پستهای مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
2 اثر فعالیت بدنی با میانجیگری ردیاب بر استقامت قلبی-عروقی و کیفیت زندگی سالمندان کم تحرک (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
3 اثر فعالیت بدنی با میانجیگری ردیاب بر ترکیب بدن و عزت نفس سالمندان کم تحرک (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
4 الگوهای استعدادیابی ورزشی و انواع آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
5 The effect of selected diet on some physiological characteristics of professional archers, women in luteal period (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
6 بررسی ایمونوگلوبین ها و تاثیر آن برسطح ایمنی در ورزشکاران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
7 تاثیر افزایش فعالیت بدنی بر آثار سوء سالمندی و الگوی زندگی کم تحرک (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
8 تاثیر ورزش بر خستگی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت
9 تأثیر شانزده هفته تمرین ترکیبی بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
10 تأثیر فشارهای متفاوت محدودیت جریان خون با فعالیت ایزومتریک بر تغییرات الکترومیوگرافی عضله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
11 مقایسه اثرات اولیه و ثانویه پیش آماده سازی ایسکمی بر حداکثر اکسیژن مصرفی و زمان رسیدن به خستگی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش