دکتر حسن سبحانی

دکتر حسن سبحانی استاد - دانشگاه تهران

دکتر حسن سبحانی

Dr. Hassan Sobhani

استاد - دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه تبیینی بدیل از انسان، ارزش و پول براساس رویکردی جامعه‎شناسانه به انسان اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 28، شماره: 113
2 ارزیابی گذار اقتصادی تحت آموزه های نیولیبرالیسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 6، شماره: 11
3 ارزیابی مولفه‎های معرفت‎شناختی عصر روشنگری و تاثیر آنها بر آراء اقتصاددانان کلاسیک (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 16، شماره: 62
4 استخراج اصول حاکم بر ایده عدالت در آراء امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 2
5 اقتصاد بخش تعاونی (دکترین، اهداف و سیاستها) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 14
6 Nature Of Economics In The Ideal Society Of Monotheist Religions (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 12، شماره: 19
7 بازدهی سرمایه گذاری های آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 31، شماره: 45
8 بررسی انتقادی مباحث نظری مرتبط با چیستی پول و ارائه تعریف بدیل (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
9 بررسی تاب آوری نظام بانکی با تمرکز بر رفتار مصرف کنندگان تسهیلات و شاخص های سلامت بانکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 7، شماره: 2
10 بررسی تطبیقی دانش محوری اقتصاد ایران با کشورهای منطقه با تاکید بر مسیله حقوق مالکیت فکری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 9، شماره: 17
11 بررسی تطبیقی رابطه بین ارتقا دموکراسی و درآمد سرانه در کشورهای صنعتی و نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 21، شماره: 79
12 بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 36، شماره: 1
13 بررسی عوامل موثر بر پس‎انداز بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 1
14 بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال دراستان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 3
15 تاملی در دکترین بیع بهعنوان آموزه قرآنی دکترین ملی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 22، شماره: 81
16 تاملی در منشا ارزش بیت کوین از منظر اعتباریات علامه طباطبایی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 70
17 تبعات ریسک پذیری و رقابت بانک ها در جذب سپرده در شرایط عدم تقارن اطلاعات؛ مطالعه موردی نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
18 تبیین رابطه اسراف و انتخاب طرحهای عمرانی با رویکرد انتخاب عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 19، شماره: 71
19 تبیین رانت جویی از طریق مجاری قانونی با رویکرد اقتصاد سیاسی: تحلیلی بر قانونگذاری در نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 94
20 تبیینی از چند مساله فلسفی در علم اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 18، شماره: 1
21 تحلیل پایداری تورم از منظر اقتصاد سیاسی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 16، شماره: 31
22 تحلیل مقایسه‎ای بهره‎وری عوامل تولید در زیر بخش‎های صنایع بزرگ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 1
23 تحلیلی بر نقش مخارج سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال در زیر بخش های صنعت در ایران با تاکید بر صنایع بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 24
24 تزاحم منافع بانک و جامعه در نظام سرمایه‎داری مبتنی بر مدیریت پول بر مبنای آراء هایمن مینسکی و ارائه دلالت‎هایی برای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 19، شماره: 37
25 تطابق سیاستگذاری پولی با قوانین و عملیات بانکی بدون ربا در کشور طی سالهای ۱۳۶۳-۱۳۹۳ (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 86
26 چگونگی و ارتباط و درجه بستگی علم اقتصاد با قضاوتهای ارزشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 31، شماره: 44
27 درون زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی؛ تحلیلی مقایسه ای با رویکرد پول درون زای پساکینزین (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 10، شماره: 20
28 رو ش شناسی اقتصاد متعارف و مسیله انتخاب پیش فرض ها:رویکردی بدیل در علم اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 10، شماره: 20
29 ریسک و بازدهی اوراق منفعت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 52
30 علوم انسانی اسلامی به مثابه کاشف عقلانیت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 4، شماره: 2
31 مقایسه تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی و نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 1
32 مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش - انتشار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 6، شماره: 11
33 مکتب اقتصادی اسلام (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
34 ملاحظات فرهنگی در تخصیص منابع (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 2، شماره: 12
35 موقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 30، شماره: 114
36 نقدی بر دیدگاه های مکتب اتریش در رد پول کاغذی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 20، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی امکان و ادله ایجاد بدهی معوقات بانکی در نظام بانکی بدون ربا (دریافت مقاله) اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی»
2 بررسی و تبیین توجیه اقتصادی هزینه های نظارت بر قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
3 چگونگی تحقق تکاملی مفاهیم در قرض الحسنه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه