محمدجواد ارسطا

 محمدجواد ارسطا استادیار دانشگاه تهران

محمدجواد ارسطا

Mohamad Javad Arasta

استادیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 حکومت اسلامی، معیار تشخیص و شاخصه های عملی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 7
2 زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیتالله خویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 2، شماره: 3
3 قاعده عدم ولایت (بخش اول) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 2، شماره: 3
4 مبانی و آثار اصل شفافیت از منظر اندیشه سیاسی اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 7، شماره: 24
5 مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 9