مریم پازوکی

 مریم پازوکی دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران

مریم پازوکی

Maryam Pazouki

دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از ماکروجلبک ها بعنوان منبع زیست توده برای تولید انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز اکسرژی در بهبود عملکرد آب شیرین کن گلخانه ای خورشیدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
2 آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماند جامد شهری در کلانشهر اصفهان و بررسی استراتژی های مشارکت مردمی در طرح تفکیک از مبدا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 استفاده از الکل حاصل از پسماند کشاورزی به عنوان سوخت در صنعتسیمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
4 استفاده از انرژی حاصل از فرایند پیرولیز در صنعت سیمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
5 بازیابی سوخت جامد از پسماند جامد شهری به وسیله ی روش هیدروترمالبا استفاده از آب زیر بحرانی و استفاده از آن در صنعت سیمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
6 برازش مدلی برای پیش بینی میزان زباله تولیدی با استفاده از روش سری های زمانی رگرسیونی درگلستان، ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست
7 بررسی روشهای مدیریتی طراحی لاینرهای دفن مواد زائد شهری ، صنعتی و خطرناک بمنظور کنترل شیرابه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
8 بررسی کمیت وکیفیت و روشهای موجود دفع مواد زائد جامد در ایران و ارائه بهترین روشهای مدیریتی مواد زائد شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
9 بررسی استفاده از بیوگاز حاصل از تجزیه مواد زائد جامد بعنوان کود در کشور ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
10 بررسی استفاده از پساب حاصل از تصفیه فاضلاب جهت مصارف مختلف صنعتی با توجه به درجه تصفیه و استاندارد زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
11 بررسی پسماندهای بیمارستانی و روشهای مختلف تصفیه و دفع پسماندهای بیمارستانی در کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
12 بررسی روشهای تولید بیوکمپوست در مقیاس کوچک خانگی و روستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
13 بررسی روشهای مختلف استفاده مجدد از پساب فاضلاب جهت مصارف مختلف شهری و غیر شهری با توجه درجه تصفیه فاضلاب و استاندارد زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
14 بررسی روشهای مختلف دفع پسماند های خطرناک صنعتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
15 بررسی روشهای مختلف دفع پسماند های خطرناک صنعتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
16 بررسی روشهای مختلف کنترل و تصفیه شیرابه در محل های دفن مواد زائد شهری و استاندارد دفع و استفاده مجدد در کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
17 بررسی روشهای مختلف مدیریت بسته بندی، جمع آوری، تصفیه ، بازیافت و دفع پسماندهای رادیواکتیو (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
18 بررسی روشهای مدیریتی طراحی لاینرهای دفن مواد زائد شهری ، صنعتی و خطرناک بمنظور کنترل شیرابه (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
19 بررسی فاکتورهای مهم تاثیر گذار بر مشخصات و ارتقا کیفیت سوخت زیستی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
20 بررسی کارایی راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) در تصفیه فاضلاب در شرایط مختلف بهره برداری (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
21 بررسی کارایی هاضم هوازی مزوفیلیک در حذف جامدات فرار و پاتوژنهای لجن فاضلاب تصفیه خانة اهواز بمنظور استفاده در کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
22 بررسی کاربرد نشاسته بعنوان کمک منعقد کننده در حذف کدورت و کلیفرم آب رودخانه کارون (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
23 پتانسیل سنجی استفاده از RDF بعنوان یک منبع انرژی درصنعت سیمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
24 تولید سوخت زیستی به وسیله روش هیدروترمال و کاربرد آن درصنعت سیمان (کوره سیمان پزی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
25 طراحی کنترل کننده لغزشی برای ربات کوادروتور UAV (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
26 لزوم بکارگیری مقررات و استانداردهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی کمپوست و ورمی کمپوست در ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
27 لزوم کاربرد مقررات ، استاندارد و محدودیت زیست محیطی در کاربرد لجن فاضلاب در کشاورزی در کشور ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
28 معاینه فنی و بهینه سازی 20 موتورخانه با کربری اداری، آموزشی، بهداشتی و تجاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار