دکتر سیدکاظم بردبار

دکتر سیدکاظم بردبار Assistant Professor in Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center

دکتر سیدکاظم بردبار

Dr. SeyedKazem Bordbar

Assistant Professor in Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کود سیلیکا بر رشد، زی‌توده و جذب عناصر غذایی در نهال های گلدانی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 15، شماره: 58
2 تاثیر نانو لوله های کربنی چند جداره بر صفات جوانه زنی سه نوع گونه ی سوزنی برگ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 11، شماره: 1
3 مقایسه میزان ذخیره ی کربن و نیتروژن در خاک کاربری های جنگل دست کاشت، جنگل طبیعی و اراضی کشاورزی آبخیز دشت ارژن در استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ساختار توده جنگلی با استفاده از شاخص های مبتنی بر نزدیک ترین همسایه در منطقه توتنده شهرستان دنا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
2 بررسی اثرات تراکم دام و جهت های جغرافیایی بر میزان تغییرات پوشش پوسته های بیولوژیکی (مطالعه موردی: منطقه آلاگل، استان گلستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
3 بررسی اثرات تردد دام و جهت های جغرافیایی بر میزان تغییرات پوشش بریوفیت ها در استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
4 بررسی ارزش زیست محیطی گونه تنگرس (Amygdalus lycioides spach) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 بررسی اهمیت گیاه دارویی افدرا (Ephedra.spp) در کاهش گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
6 بررسی توجیه اقتصادی کشت گیاهان دارویی آنغوزه و باریچه (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
7 بررسی روش های مناسب احیاء و غنی سازی توده های بلوط ایرانی در استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
8 بررسی رویشگاه طبیعی زربین در جنوب غربی استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
9 بررسی عوامل موثر بر آتش سوزی در جنگل های بنه بادام استان فارس(مطالعه موردی: جنگلهای بنه و بادام شهرستان ارسنجان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
10 بررسی فنولوژی گونه بنه در استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
11 مدیریت جامع حوزه ی آبخیز راه کارمدیریت سیل و خشکسالی دراستان فارس (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
12 مطالعه کاریوتیپی هفت جنس از گراسهای ایران با استفاده از آنالیز تصویری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
13 ناحیهبندی گردشگری طبیعی بر اساس مدلهای تفرج در جنگلهای زاگرس با استفاده ازRS&GIS مطالعه موردی: استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی