سیدیحیی صفوی

 سیدیحیی صفوی دانشیار دانشگاه امام حسین

سیدیحیی صفوی

Seyedyahya Safavi

دانشیار دانشگاه امام حسین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی و تحلیل سیر تحول در نظریه های منازعه (با تاکید بر تحول تاریخی، رشته ای و نگاه ریشه ای نظریه ها) (دریافت مقاله) سیاست دفاعی دوره: 26، شماره: 101
2 کشورهای شمال آفریقا و غرب آسیا مراکش (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 90