دکتر سید یحیی صفوی

دکتر سید یحیی صفوی استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران

دکتر سید یحیی صفوی

Dr. SeyedYahya Safavi

استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی متغییرهای ژئوپلیتیک موثر در شکل گیری و فعالیت گروههای تروریستی مطالعه موردی: مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 3
2 ارزیابی و اولویت بندی تهدیدات انسان ساز خصمانه در ایستگاه های تشکیلاتی راه آهن با رویکرد پدافندغیرعامل (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 7، شماره: 3
3 اشاره ای به ملاحظات جغرافیایی کشورهای همجوار (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 15، شماره: 58
4 امنیت پایدار در منطقه ژئوپولیتیکی خلیج فارس در پرتو ناپایداری نیروی های همگرا و واگراساز (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 5، شماره: 17
5 بررسی بسترهای امکانی منطقه غرب آسیا در بروز جنگ های ترکیبی با تاکید بر نظریه امنیت منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 10، شماره: 38
6 بررسی جایگاه ژئوپلیتیک انرژی در تامین امنیت ملی ایران از منظر سه رویکرد امنیت‎ملی (گسترش محور، حفظ محور و توسعه محور) (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 9، شماره: 29
7 بررسی نقش اماکن متبرکه بر مسائل فرهنگی اعتقادی مردم و تاثیرات ژئوپلتیکی آن (مطالعه موردی استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 8، شماره: 3
8 بررسی و تحلیل سیر تحول در نظریه های منازعه (با تاکید بر تحول تاریخی، رشته ای و نگاه ریشه ای نظریه ها) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 26، شماره: 101
9 پیامدهای احداث جزایر مصنوعی امارات متحده عربی بر ایران در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 7، شماره: 23
10 تاثیر شبکه های اجتماعی بر سازماندهی سیاسی فضای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 2، شماره: 6
11 تبیین چارچوب روش شناسی تحقیق در مطالعات امنیت شهری (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 13، شماره: 49
12 تحلیل مکانی-فضایی شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در نواحی مرزی افغانستان با پاکستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 11، شماره: 37
13 تحلیلی بر نقش و جایگاه چین در افغانستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 8، شماره: 1
14 تحول از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۲۰ (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 5
15 جغرافیای سیاسی جهان اسلام چشم انداز آینده - قسمت اول (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 17، شماره: 67
16 جغرافیای سیاسی جهان اسلام چشم انداز آینده - قسمت دوم (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 17، شماره: 68
17 جغرافیای سیاسی جهان اسلام قسمت پنجم عوامل توانمندساز برای دستیابی به وحدت بخش سوم - موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی جهان اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 18، شماره: 71
18 جغرافیای سیاسی جهان اسلام قسمت چهارم عوامل توانمندساز برای دستیابی به وحدت بخش دوم - جغرافیای انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 18، شماره: 70
19 جغرافیای سیاسی جهان اسلام قسمت سوم عوامل توانمندساز برای دستیابی به وحدت بخش اول - جغرافیای طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 18، شماره: 69
20 جغرافیای نظامی – قسمت دهم (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 11، شماره: 42
21 جغرافیای نظامی (قسمت سوم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 9، شماره: 34
22 چشم انداز آینده (قسمت اول) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 74
23 خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت اول) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 15، شماره: 59
24 خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 15، شماره: 60
25 خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت سوم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 16، شماره: 61
26 رهیافت هم تکمیلی، مبانی و کارکردهای آن با تاکید بر منطقه جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 12، شماره: 41
27 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 24، شماره: 94
28 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 24، شماره: 93
29 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 23، شماره: 92
30 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 23، شماره: 91
31 طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 18، شماره: 69
32 عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای و پیامدهای ژئوپلیتیکی، نظامی، سیاسی و اقتصادی آن بر موازنه قوا با ایالات متحده آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 10
33 عوامل و ریشه های بحران قومی در ایران پس از انقلاب اسلامی (مطالعه موردی: کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 2
34 عوامل واگرایی و همگرایی اقتصادی موثر بر روابط ج. ا. ایران با ترکیه (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 79
35 کشورهای شمال آفریقا و غرب آسیا مراکش (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 90
36 محاسبه قدرت نظامی با استفاده از فرمول های قدرت ملی کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 26، شماره: 102
37 محیط شناسی در دیپلماسی عمومی؛ مطالعه موردی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در قبال عربستان سعودی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 30، شماره: 117
38 مقاله پژوهشی: جغرافیای امنیتی مرز ایران و افغانستان و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 14، شماره: 1
39 مقاله پژوهشی: شناخت بحران های ژئوپلیتیکی حوزه خلیج فارس (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 19، شماره: 84
40 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 11، شماره: 43
41 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی – قسمت نهم (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 11، شماره: 41
42 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت بیست و دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 14، شماره: 56
43 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت بیست و یکم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 14، شماره: 55
44 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت بیستم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 14، شماره: 53
45 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت پانزدهم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 12، شماره: 47
46 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت چهاردهم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 12، شماره: 46
47 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت چهارم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 9، شماره: 35
48 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت دوازدهم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 11، شماره: 44
49 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت سیزدهم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 12، شماره: 45
50 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت شانزدهم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 12، شماره: 48
51 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت ششم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 10، شماره: 38
52 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت نوزدهم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 13، شماره: 52
53 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت هجدهم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 13، شماره: 51
54 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت هشتم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 10، شماره: 40
55 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت هفتم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 10، شماره: 39
56 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت هفدهم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 13، شماره: 49
57 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی تعاریف و کلیات (قسمت اول) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 8، شماره: 32
58 مقدمه ای بر جغرافیای نظامی تعاریف وکلیات (قسمت دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 9، شماره: 33
59 مقدمه ای برجغرافیای نظامی قسمت پنجم (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 10، شماره: 37
60 مولفه‏ها و شاخص‏های سیاسی موثر بر روابط دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 14، شماره: 66
61 مولفهها و شاخصهای نظامی موثر بر روابط دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 23، شماره: 92
62 نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی - بخش پنجم: سلامت معنوی و نسبت آن با امنیت پایدار ملی (دریافت مقاله) نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت دوره: 4، شماره: 2
63 نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی - بخش چهارم: سلامت اجتماعی و نسبت آن با امنیت پایدار ملی (دریافت مقاله) نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت دوره: 4، شماره: 1
64 نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی - بخش ششم: سلامت روانی و نسبت آن با امنیت پایدار ملی (دریافت مقاله) نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت دوره: 5، شماره: 1
65 نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی - بخش هفتم: امنیت سلامت (دریافت مقاله) نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت دوره: 5، شماره: 2
66 نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی بخش ۳: تهدیدات زیستی و امنیت ملی (دریافت مقاله) نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت دوره: 3، شماره: 1
67 نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی بخش اول: کلیات (دریافت مقاله) نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت دوره: 2، شماره: 1
68 نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی بخش چهارم: امنیت و سلامت محیط زیست و نسبت آن با امنیت پایدار ملی (دریافت مقاله) نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت دوره: 3، شماره: 2
69 نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی بخش دوم: امنیت غذایی و نسبت آن با امنیت پایدار ملی (دریافت مقاله) نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت دوره: 2، شماره: 2
70 نگاهی جغرافیایی به موقعیت جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 9، شماره: 36
71 وحدت جهان اسلام آینده های همگرایی جهان اسلام (قسمت چهارم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 20، شماره: 78
72 وحدت جهان اسلام عوامل موثر در ایجاد واگرایی، مقوم همگرایی و کانون های همگرایی و واگرایی جهان اسلام (قسمت سوم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 20، شماره: 77
73 وحدت جهان اسلام عوامل موثر در ایجاد همگرایی (قسمت دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 75
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برنامهریزی راهبردی توسعه قشم با استفاده ازمدل SWOT (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده