دکتر سید مهدی اجاق

دکتر سید مهدی اجاق دانشیار

دکتر سید مهدی اجاق

Dr. Seyed Mahdi Ojagh

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antioxidant and Antibacterial Effect of Protein Hydrolysis of Yellowfin Tuna Waste on Flesh Quality Parameters of Minced Silver Carp (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 3، شماره: 2
2 اثر آماده سازی اولیه بر کیفیت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) طی نگهداری در یخچال (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 27، شماره: 2
3 اثر اسانس اسطوخودوس و پوست نارنج بر خصوصیات فیلم نانوکامپوزیت کاراژینان-ژلاتین/ نانو رس جهت استفاده در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 7، شماره: 26
4 اثر استفاده از عصاره جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) و گیاه میموزا (Acacia mearnsii) در دباغی پوست ماهی خاویاری سیبری (Acipenser baerii) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 8، شماره: 1
5 اثر پوشش خوراکی صمغ زدو و عصاره ریحان (Ocimum basilicum) بر کیفیت فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) نگهداری شده تحت دمای ۱۸- درجه سانتی گراد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 15، شماره: 3
6 اثر پوشش کیتوزان همراه با ناتامایسین بر کیفیت تخم ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) طی نگهداری در دمای یخچال (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 25، شماره: 4
7 اثر تزریق عضلانی و وریدی عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis L.) بر ماندگاری فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در دمای یخچال (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 2
8 اثر تزریق عضلانی ویتامین E بر ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان در طول نگهداری در یخچال (1± 4 درجه سانتی گراد) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 4، شماره: 4
9 اثر خواص ضداکسیداسیونی عصاره جلبک قهوه ای روی ماندگاری و خواص حسی ناگت ماهی قزل آلای رنگین کمان طی نگهداری در فریزر با دمای 18 - درجه سانتی گراد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 2
10 اثر روش های مختلف افزودن کیتوزان و زمان پخت، بر ویژگی های کیفی و حسی برگر ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 10، شماره: 1
11 اثر کیتوزان بر شاخصهای ترکیب تقریبی و pH در فیله فیل ماهی (Huso huso) نگهداری شده در فریزر (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 9، شماره: 1
12 اثر نوع کیتوزان بر ویژگی های فیلم های زیست تخریب پذیر تولید شده از ژلاتین حاصل از پوست فیل ماهی (Huso huso) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 1
13 اثرعصاره سیر و لیمو برکیفیت و ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کمان بسته بندی شده در خلاء طی نگه داری در یخچال (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 4، شماره: 2
14 اثرفیلم بسته بندی نانوکامپوزیتی حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر خصوصیات حسی، میکروبی و شیمیایی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) طی نگهداری در یخچال (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 1
15 ارزیابی ترکیب شیمیایی، تغییرات رنگی و بازدهی فیله با افزایش وزن ماهی قزل آلای رنگین کمان ((Oncorhynchus mykiss (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 7، شماره: 2
16 ارزیابی خصوصیات فیلم دولایه آگار/ کازئینات سدیم حاوی نانوذرات اکسید روی (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 7، شماره: 2
17 ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی عصاره آبی ماکرو جلبک قهوه ای Sargassum vulgare جمع آوری شده ازسواحل قشم (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 10، شماره: 3
18 ارزیابی روش سطح پاسخ بر تغییرات نقطه ذوب و دمای ژله ای کاراگینانflagelliformis Hypnea (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 12، شماره: 3
19 ارزیابی عوامل موثر بر روند خرید و فروش ماهی در بازارهای ماهی بنادر استان گیلان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 3
20 استخراج فیکوسیانین از جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس و ارزیابی پایداری نانولیپوزوم های حامل رنگدانه در برابر شرایط محیطی (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 11، شماره: 1
21 بررسی اثر افزودن نانو رس بر خواص فیلم دولایه آگار/ ژلاتین ماهی حاوی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 1
22 بررسی اثر جیره غذایی حاوی آستاگزانتین بر کیفیت ماندگاری گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 5، شماره: 2
23 بررسی اثر شکل محصول و دانه بندی آرد سوخاری بر خواص کیفی و حسی فینگر و ناگت ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 2، شماره: 3
24 بررسی امکان ورود باکتری Listeria monocytogenes به حالت زنده اما غیرقابل کشت و بیان ژنهای بیماریزایی آن طی دوره انجماد ºC18 ناگت ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus Mykiss ) (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
25 بررسی تغییرات ترکیب تقریبی و فاکتورهای فیزیکی ناگت ماهی کپور نقرهای ((Hypophthalmichthys molitrix طی سرخ کردن مقدماتی در روغنهای مختلف گیاهی و دماهای متفاوت (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 2
26 بررسی جایگزینی سدیم استات به وسیله کیتوزان های مختلف در فیله ی فیل ماهی(Huso huso) طی نگهداری در یخچال (C°1±4) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 6، شماره: 4
27 بررسی میزان اکسیداسیون چربی در ناگت ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss حاوی عصاره جلبک قهوهای Iyengaria stellataطی نگهداری در دمای -18درجه سانتیگراد (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 6، شماره: 3
28 بیان ژن های hly و inlA باکتری Listeria monocytogenes در وضعیت زنده اما غیر قابل کشت (VBNC) در دمای ۴ درجه سانتی گراد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 22، شماره: 2
29 تاثیر باکتری Lactobacillus rhamnosus بر شاخص های بیوشیمیایی خون و فعالیت آنزیم های هضمی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین B۱ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 2
30 تاثیر موم زنبور عسل بر خواص فیلم ژلاتینی استخراج شده از فلس ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 1
31 تولید و ارزیابی نانولیپوزوم های حامل پپتیدهای زیست فعال به دست آمده از ضایعات ماهی با استفاده از آنزیم آلکالاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 1
32 تهیه فیلم کامپوزیت کیتوزان-کتیرا و ارزیابى خواص فیزیکى و مکانیکى آن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 4، شماره: 3
33 جایگزینی نانولیپوزم های حامل روغن ماهی بر خواص تکنولوژیکی وکیفیت تغذیه ای همبرگر طی نگهداری در یخچال (۴ درجه سانتی گراد) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 12، شماره: 1
34 ریزپوشانی اسانس لیمو ترش (Citrus Limon L.) در کمپلکس کیتوزان-نشاسته اصلاح شده با استفاده از امواج فراصوت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 1
35 مطالعه برخی خاصیت های آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره آبی جلبک قهوه ای (Sargassum tenerrimum) جمع آوری شده از سواحل خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 2
36 مطالعه رفتار، اولویت ها و موانع مصرف کنندگان میگو در کشور (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 6
37 مقایسه کیفیت فیله و پروفیل اسیدهای چرب ماهیان پرواری گورامی عظیم الجثه (Osphronemus goramy) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورش یافته در استخرهای بتونی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا استفاده از نانوذرات رزماری سنتز شده با روش پرتوتابی - گاما باعث کاهش بار میکروبی فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان در زمان نگهداری در دما یخچال می شود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 استفاده از روش سطح پاسخ جهت بهینه سازی فعالیت ضد باکتری پروتئین هیدرولیز شده تون زردباله (Tunnus albacores) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
3 Gamma irradiation effects on free radical scavenging activity of Rosmarinus officinalis L. (Rosemary) (دریافت مقاله) همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت فرآورده های لبنی
4 بررسی مقایسه ای بار باکتریایی در ماهی سفید Rutilus frisii kutum صید شده به دو روش پره و گوشگیر طی نگهداری در یخ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
5 بسته بندی فعال و کاربرد آن در فراورده های گوشتی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
6 تأثیر پوشش خوراکی کازئینات سدیم بر روند تغییر شاخصهای اکسیداسیون در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مدت نگهداری در یخچال (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
7 تولید ناگت ماهی کم چرب با استفاده از صمغ کتیرا (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
8 کارایی پوشش خوراکی پروتئین آب پنیر جهت مهار رشد باکتری‌های فیله‌ماهی قزل آلا (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
9 کاربرد آنزیم ها در صنعت فرآوری آبزیان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
10 کاربرد احساس‌های گیاهی در افزایش ماندگاری محصولات غذایی با تکیه بر فراورده‌های شیلاتی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
11 کاربردهای نانوذرات سلولز در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
12 کاهش جذب روغن در فرآورده های سرخ کردنی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
13 مروری بر لفاف های خوراکی کیتوزان (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
14 مروری برخواص ضد میکروبی پوشش های غنی شده با نانو اکسید رویدرصنایع بسته بندی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
15 مقایسه ارزش غذایی دو گونه از تن ماهیان، گیدر Thunnus albacares و طلال Rastrelliger kanagurta از نظر ترکیب اسیدهای چرب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
16 نانو فناوری راهکاری برای توسعه آبزی پروری، صنایع وابسته و بهبود امنیت غذایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت