پروفسور سید احمد هاشمی

پروفسور سید احمد هاشمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

پروفسور سید احمد هاشمی

Prof. Seyedahmad Hashemi

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بررسی ارتباط هوش چندگانه با مهارت های مدیران مدارس شهرستان لامرد (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 40
2 آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی بر اساس خط مشی های شایستگی بین المللی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 45
3 آموزش فلسفه به دانش آموزان با تاکید بر روش های تدریس (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 25
4 آموزش مبتنی بر فرهنگ در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 24
5 ارائه الگوی آرمان تربیتی شهروندان آزاد جهان مبتنی بر آراء فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 52
6 ارائه مدلی جهت مدیریت استعداد مدیران مدارس دولتی متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 8، شماره: 8
7 ارزیابی درونی کیفیت دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ی یک از دیدگاه اساتید و دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 4
8 ارزیابی کیفیت فرآیند تدریس؛ دانشکده پرستاری لامرد (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 3
9 اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی سواد رسانه ای دردانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 1
10 الگوی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی براساس سند تحول بنیادین در مدارس متوسطه سما، یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 0
11 اهمیت برنامه درسی پنهان در بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 24
12 ایده آلیسم و تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 3، شماره: 25
13 Designing a talent management model for high school: A qualitative study (دریافت مقاله) مجله تجارب تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 2
14 Examining Spiritual Intelligence and Learning Style of High School Students in Lamerd (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 5، شماره: 4
15 Investigate the Relationship between Leadership Style and Job Satisfaction among Employees of the Department of Education in Bushehr Province (دریافت مقاله) مجله تجارب تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 2
16 Relationship of Using Information Technology and Adaptability to Teachers Common Sense (دریافت مقاله) مجله تجارب تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 2
17 بررسی اثربخشی برنامه درسی غیر رسمی (فعالیت های فوق برنامه) بر افزایش مهارت های اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 13، شماره: 55
18 بررسی ارتباط بین انواع سبک تفکر با خلاقیت و نوآوری مدیران مدارس شهرستان لامرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 3
19 بررسی استفاده از میزان مفاهیم تربیت شهروندی در محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی از دیدگاه دبیران (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 1
20 بررسی الگوی صلاحیت های حرفه ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 0
21 بررسی اهمیت تعلیم و تربیت در اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 4
22 بررسی تاثیر جو سازمانی بر سکوت سازمانی؛ مطالعه ی موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 10
23 بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه نهج البلاغه (دریافت مقاله) نشریه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 1، شماره: 3
24 بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی،علوم تربیتی و علوم اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
25 بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با خودکنترلی معلمان ابتدایی شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 3
26 بررسی رابطه بین جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه معلمان در مدارس راهنمایی مدارس دخترانه شهر مرودشت (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 4
27 بررسی رابطه بین خلاقیت مدیران مدارس و عملکرد آنان در جذب منابع مالی در شهرستان لامرد (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 3
28 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی مدیران گروه های آموزشی واحد های منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 2
29 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت احساسات مدیران (مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 3
30 بررسی رابطه کار احساسی با تعارض کار- خانواده با نقش میانجی تنش شغلی و تعدیل کننده های حمایت اجتماعی و استقلال در کار پرستاران زن بیمارستان ایران شهر ایرانشهر (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 5
31 بررسی رابطه ی بین خلاقیت مدیران مدارس و عملکرد آنان در جذب منابع مالی در شهرستان لامرد در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 2
32 بررسی عوامل موثر بر شکل گیری اعتماد اجتماعی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 0
33 بررسی محتوا در برنامه ریزی درسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 20
34 بررسی مولفه های نظام آموزشی ایران و مکتب فلسفی ایده آلیسم(مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 2
35 بررسی و ارزیابی نارسایی ویژه یادگیری اختلالات یادگیری کودکان و دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 4
36 بررسی و تبیین عوامل موثر بر کارآفرینی منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط منطقه آزاد چابهار (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 50
37 برساخت های ذهنی مدیران آموزشی از برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 53
38 برنامه درسی پنهان و نقش آن در مدارس (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 8
39 تاثیر برنامه درسی در تدریس معلمان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 24
40 تاثیر فرهنگ در برنامه ریزی درسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 24
41 تبیین الگوی شایستگی مدیران بر پایه رفتار کارآفرینانه و اعتماد سازمانی مدیران آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 2
42 تبیین مبانی تربیت سیاسی و اجتماعی اندیشه های جان دیویی و استاد مطهری در تربیت شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 15، شماره: 62
43 تبیین مبانی زیباشناسانه اندیشه های خواجه نصیر و روسو در تربیت هنری کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 15، شماره: 63
44 تبیین مبانی فلسفی و جذابیت های هنری فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم وتربیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 43
45 تدوین مدل سازمان آموزش و پرورش معنویت گرا مبتنی بر گراندد تئوری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
46 تربیت اخلاقی ،عاطفی،جنسی از دیدگاه امام علی (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی،علوم تربیتی و علوم اجتماعی دوره: 6، شماره: 3
47 تصویرالگوی شهروند جهانی در نظام تعلیم و تربیت مبنی بر آرا فلاسفه معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 46
48 تکنولوژی آموزشی در برنامه درسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 24
49 توسعه و بهسازی رهبران آموزشی؛ یک رهیافت پژوهشی جهت شناسایی موانع و چالش های فرارو (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 2
50 جایگاه برنامه درسی در یادگیری کودکان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 24
51 جایگاه فلسفه در محتوای کتاب درسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 24
52 رابطه استفاده از مهارت های اساسی تدریس و بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان؛ دانشکده پرستاری لامرد (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 1
53 طراحی الگوی برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای دانش آموزان دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 2
54 طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی دوره متوسطه دوم مبتنی بر نظریه برخاسته از داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 61
55 طراحی الگوی برنامه درسی مدیریت اقتصاد خانواده در دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 3
56 طراحی الگوی مناسب برنامه درسی دوره پیش دبستانی در ایران مبتنی بر نظریه زیست بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 18، شماره: 70
57 طراحی مدل مدیریت استعداد برای مدیران دوره متوسطه: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 15، شماره: 3
58 مبانی فلسفی و معرفتی نظریه یادگیری معنادار کلامی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 27
59 مدل مدیریت منابع انسانی سبز در نظام بانکی کشور (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 47
60 مقایسه ی رفتار اطلاع یابی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 4
61 مولفه های موثر بر تجاری سازی دانش بر اساس مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 3
62 واکاوی الزامات و بایسته های اجرای مطلوب برنامه درسی پژوهش کاربردی در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 67
63 واکاوی فلسفه اقدام پژوهی در مکتب پراگماتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های اجتماعی اینترنت بر خانواده و دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
2 آسیب های اجتماعی و تربیتی فضای مجازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی جامعه شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
3 آموزش ضمن خدمت راهبردی مؤثر در توسعه ی منابع انسانی در جهت تولید ملی (دریافت مقاله) دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها
4 آموزش فلسفه و تاثیر آن بر پرورش روحیه پژوهشگری کودکان (دریافت مقاله) هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
5 آموزش کارآفرینی رویکردی موثر و توسعه محور در تربیت دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
6 آموزش و پرورش ، عامل مهم ارتقای امنیت در جامعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
7 اثر برنامه ریزی استراتژیک در سازمانی های دولتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
8 اثرات فن آوری اطلاعات در آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
9 اخلاق حرفه ای و تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
10 ارائه الگویی برای آموزش تفکر انتقادی به دانش آموزان براساس رویکر فلسفه برای کودکان متیو لیپمن (P4C) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
11 ارائه روشی نوین از ترکیب الگوریتم های خوشه بندی و برخط در جهت ارتقاء امنیت سیستم های تشخیص نفوذ (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
12 ارائه معماری سرویس گراجهت تشخیص تشابه توالیهای DNA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
13 ارائه ی الگوی سیستمی توسعه ی شایستگی های منابع انسانی به منظور توسعه ی فرآیندهای سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
14 ارایه الگوی مطلوب تعامل بین بهره وری و مدیریت دانش با نقش واسطه گری فرهنگ سازمانی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
15 ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش با بازار کار (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
16 ارتباط بهره وری نیروی انسانی و نظام پیشنهادات در دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
17 ارتباط پاداش های مادی با مسیولیت پذیری کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
18 ارزیابی درونی کیفیت دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ی یک، به منظور ارائه ی الگویی در جهت بهبود کیفیت این دانشگاه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
19 ارزیابی سرمایه اجتماعی در شرکت کفش ملی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی
20 ارزیابی هدیه آسمان مقطع ابتدایی از منظر توجه به آموزه های دینی با توجه به مؤلفه های سند تحول بنیادین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی
21 استفاده از فن آوری اطلاعات با هدف نیل به دانشگاه در کلاس جهانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
22 اصول و روش های تربیت دینی و بصیرت افزایی از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
23 اقتصاد اسلامی و سرمایه داری جهانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
24 اقتصاد توسعه و برنامه ریزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
25 اقدام پژوهی موضوع: بهبود شرایط برگزاری نماز جماعت در مدرسه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
26 الگو نقش مهارت های زندگی در برنامه درسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
27 اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی دانش با رویکرد مدیریت دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
28 اهمیت ارزیابی آموزشی ونقش آن درمتعادل ساختن نظارت آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
29 اهمیت برنامه درسی پنهان در بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
30 GENETIC ANALYSIS OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS STRAINS ISOLATED FROM PATIENTS ADMITTED TOM EMAM REZA HOSPITAL IN BOJNURD (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
31 بررسی ابعاد استفاده از خلاقیت های کارکنان در جهت جذب منابع و ارایه خدمات به مشتریان در بانک تجارت آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی
32 بررسی ابعاد و شاخص های موثر بر یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
33 بررسی اثر تربیت دینی بر تغییر نگرش زنان به مهارت های محبت، حسن معاشرت و صبر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
34 بررسی اثرات بهره گیری از مولفه های سازمان یادگیرنده در آموزش عالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
35 بررسی ارتباط بین روش های نوین تدریس با رویکرد فعال بر پرورش تفکر در یادگیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
36 بررسی ارتباط رضایت مندی مشتریان با میزان بهره وری تولید در نمایندگی سایپا شهرستان دره شهر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
37 بررسی ارتباط عوامل عاطفی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی
38 بررسی ارتباطات بین فرهنگی در آموزشزبان: چالشها وراهکارها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
39 بررسی ارزیابانه ی محتوای برنامه درسی علوم تجربی ششم ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت
40 بررسی الگوهای طراحی برنامه ی درسی در فعالیت های آموزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
41 بررسی الگوهای طراحی برنامه ی درسی در فعالیت های آموزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
42 بررسی اندیشه های تربیتی روسو (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
43 بررسی اهمیت نیازسنجی در برنامه ریزی درسی نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
44 بررسی بحران های آموزش عالی در دوران کرونا و پسا کرونا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی
45 بررسی برنامه درسی اجرا شده درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم مدارس ابتدایی شهرستان سرچهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت
46 بررسی بهبود سازمانها در ارتباط با ارزیابی آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
47 بررسی تاثیر آموزش طرح کرامت در تحقق اهداف آموزش ابتدایی در مدارس ابتدایی شهرستان بندرلنگه در سال تحصیلی 98-1397 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
48 بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خلاقیت و شادکامی دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
49 بررسی تاثیر آموزش مهارتهای خودتنظیمی بر اضطراب ریاضیات دانش آموزان دوره سوم متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
50 بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر تحقق اهداف سازمانی در اداره ی آموزش و پرورش شهرستان جم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
51 بررسی تاثیر الگوی فراشناخت بر مهارت آموزی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
52 بررسی تاثیر برنامه درسی هنر در تحقق برنامه های آموزشی در مقطع ابتدایی شهرستان بستک در سال تحصیلی 98-1397 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
53 بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر کیفیت خدمات دانشگاهی در دانشگاه های استان بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
54 بررسی تاثیر تکالیف مهارت محور بر یادگیری درس ریاضی دانش آموزان چهارم ابتدایی شهرستان لامرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
55 بررسی تاثیر رویکرد نوین مدیریت دانش بر فرآیند توسعه ی منابع انسانی پارس جنوبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
56 بررسی تاثیر فضای مجازی بر دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی صنعت و بازار سازهای نوین
57 بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر مزیت رقابتی در تنوع محصولات شرکت (مطالعه موردی :واحد بازاریابی مجتمع پارس جنوبی عسلویه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
58 بررسی تعلیم و تربیت اخلاقی از دیدگاه ابن سینا و طباطبایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
59 بررسی تکنیک های داده کاوی و صنعت بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی کامپیوتر، برق و مکانیک
60 بررسی توان انگیزش شغلی در پیش بینی خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی
61 بررسی جایگاه و نقش حجاب در تحکیم بنیان خانواده و ارائه ی راهکارهایی برای گسترش آن در جامعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی
62 بررسی رابطه بین بکارگیری روش های فعال تدریس و تحقق اهداف درس دین و زندگی در مقطع متوسطه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
63 بررسی رابطه بین بهسازی منابع انسانی و اثربخشی عملکرد کارکنان دانشگاه پرستاری شهرستان لامرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی
64 بررسی رابطه بین جو سازمانی با تعهد سازمانی و اثربخشی مدیران مدارس متوسطه استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
65 بررسی رابطه بین سلامت روانی و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه عادی و شاهد شهر برازجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
66 بررسی رابطه بین صلاحیت حرفه ای معلمان ابتدایی ناحیه یک شیراز با میزان مشارکت آنان در طراحی برنامه ریزی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
67 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ومدیریت کیفیت فراگیردر ادارات دولتی شهراهواز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
68 بررسی رابطه بین مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
69 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
70 بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی با بکارگیری آموزش های الکترونیکی مطالعه موردی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
71 بررسی رابطه توانمندسازی با عملکرد شغلی معلمان آموزش وپرورش شهرستان مهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
72 بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و تفکر انتقادی با رضایت شغلی در معلمان دوره اول متوسطه شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه درحوزه مشاوره ،خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
73 بررسی رابطه سواد برنامه ریزی درسی معلمان با عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه دوم شهرستان مهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
74 بررسی رابطه مشارکت حرفه ای معلمان در نظام برنامه ریزی درسی با عملکرد شغلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهرستان لامرد (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
75 بررسی رابطه مولفه های سازمان یادگیرنده با تربیت شهروندی کارکنان اداره آموزش وپرورش خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
76 بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
77 بررسی رابطه ی بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان لامرد در سال تحصیلی 96-1395 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
78 بررسی رابطه ی بین جو سازمانی با سلامت سازمانی و عملکرد شغلی مدیران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
79 بررسی رابطه ی بین سبک های تصمیم گیریمدیران و بهره وری در مدارس متوسطهشهرستان لامرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
80 بررسی رابطه ی بین عملکرد معلمان و انگیزش درونی دانش آموزان متوسطه ی منطقه ی گله دار در سال تحصیلی 98-1397 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
81 بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی کارکنان اداره ی آموزش و پرورش شهرستان جم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
82 بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و سبک مدیریت تحول آفرین در مدارس ابتدایی شهرستان لامرد در سال تحصیلی 1397-98 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
83 بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد- در سال تحصیلی 92-1391 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
84 بررسی رابطه ی بین مولفه های مدیریت دانش با نوآوری در مدارس شهرستان مهردر سال تحصیلی 95-1394 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
85 بررسی رابطه ی بین نگرش معلمان نسبت به کاربرد فن آوری آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
86 بررسی رابطه ی بین هوش معنوی و مهارت های ارتباطی با اثر بخشی مدیران مدارس متوسطه استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
87 بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و جامعه پذیری سازمانی با بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
88 بررسی رابطه ی سبک های فرزندپروری با کمال گرایی فرزندان شهر بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)
89 بررسی رابطه ی مهارت مدیران و بهره وری سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
90 بررسی رابطهی بین شایستگی مدیران و توسعهی مدارس یادگیرنده در اداره یآموزش و پرورش منطقهی جناح (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
91 بررسی راه کارهای مناسب برای جلوگیری از ایجاد جو بدبینی در مصاحبه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
92 بررسی رفتارهای ناکارآمد شغلی بر اثر ویژگیهای شخصیتی با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت (مطالعه موردی: دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
93 بررسی روش های تدریس ماریا مونته سوری و کاربرد آن در تعلیم و تربیت جاری ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
94 بررسی روش های رمزگذاری پایگاه داده در جهت توسعه امنیت تلفن های همراه (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
95 بررسی روشهای موثر آموزش تربیت دینی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بوشهر از دیدگاه دانش آموزان و دبیران همان مقطع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
96 بررسی شایستگی و سبک های تفکر مدیران در بانک ملی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی
97 بررسی عوامل تاثیر گذار بر مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو ایرانشهر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
98 بررسی عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در سال 90-89 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
99 بررسی کارایی بیرونی کیفیت دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ی یک از دیدگاه دانش آموختگان و کارفرمایان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
100 بررسی کیفیت خدمات بانک از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی: بانک تجارت آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
101 بررسی معضل تقلب در حوزه آموزش ابتدائی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
102 بررسی مقایسه ای ارزشیابی آگاهی از سبک زندگی سالم در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان بستک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
103 بررسی مهارت های تفکر انتقادی در برنامه درسی سیستم های دانشگاهی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی
104 بررسی میزان آگاهی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد از مؤلفه های اساسی برنامه ریزی درسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
105 بررسی میزان توجه به منابع طبیعی در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
106 بررسی نحوه نظارت آموزشی در مدارس ایرانی مستقر درکشور هندوستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
107 بررسی نقش تربیت شهروندی در برنامه درسی ملی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
108 بررسی نقش مدیریت دانش در آموزش الکترونیک از دیدگاه معلمان (مورد مطالعه: معلمان مدارس متوسطه شهر گرگان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
109 بررسی نگاه فلسفی به مدارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
110 بررسی وضعیت ارزشیابی از یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند شهر 29-29اصفهان در سال تحصیلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
111 بررسی وضعیت ارزشیابی از یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند شهر اصفهان در سال تحصیلی 92 -91 (دریافت مقاله) اولین همایش استانی فناوری و تکنولوژی های نوین در مهندسی کامپیوتر
112 بررسی وضعیت برنامه درسی کسب شده درس علوم تجربی پایه پنجم مدارس ابتدایی شهرستان سرچهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت
113 برنامه درسی پنهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
114 برنامه ریزی استراتژیک در امکانات ملموس و قابلیت اطمینان کیفیت خدمات (مطالعه موردی: دانشگاه های استان بوشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)
115 برون سپاری نیروی انسانی پیامدها و مولفه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
116 تاثیر پیاده سازی مدل تعالی سازمانی EFQM در ارتقاء عملکرد سازمان وکارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
117 تاثیر تربیتی خوراکی ها در فرهنگ اسلامی انگور (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
118 تاثیر تربیتی خوراکیها در فرهنگ اسلامی: عسل، کندر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
119 تاثیر خصوصی سازی عملیات بندری بر رونق فعالیت های کسب و کار بنادر ایران(مطالعه موردی چابهار) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
120 تاثیرپذیری عملکرد کارکنان از دوره های آموزشی (مطالعه مورد: تامین اجتماعی استان سمنان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
121 تاملی بر اهمیت و ضرورت یادگیرنده بودن آموزش عالی فارس(موانع و راهکارها) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
122 تبیین تنظیم رفتار بر اساس آموزه های دینی با رویکرد کنترل خشم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
123 تجریه و تحلیل تاثیر تکنولوژی بر نیروی انسانی در سازمانها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
124 تحلیل محتوا برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه از نظر میزان توجه به نیازهای اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)
125 تحلیل محتوای کتاب فارسی پایه ششم براساس فرمول های خوانایی فلش, مک لافلین,فرای,کلوز,گانینک و ویلیام رومی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
126 تحلیلی بر عملکرد جو روانشناختی حاکم سازمان در پیش بینی اشتیاق شغلی معلمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
127 تحلیلی بر فرآیند رویکرد فعال در روشهای نوین تدریس در عملکرد پرورش خلاقیت دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
128 تربیت از دیدگاه غزالی وخواجه نصیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
129 تربیت از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی
130 تربیت از منظر سنت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
131 تعلیم و تربیت در عصر فضای مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
132 تعلیم و تربیت درایران باستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
133 تعلیم وتربیت اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
134 تکثر مسئولیت ها در نقش معلمی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران
135 تلفیق درس علوم تجربی و ورزش برای افزایش رغبت و ایجاد انگیزه در دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت
136 تمدن اسلامی و نقش فلسفه در آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی
137 تنوع بخشی محیط های یادگیری با تاثیر از الگوی ساخت گرایی ۵E (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش،کارآفرینی،توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)
138 جایگاه ارزشیابی کیفی- توصیفی در برنامه درسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
139 جایگاه ارزشیابی کیفی-توصیفی در برنامه درسی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
140 جایگاه اقتصاد آموزشی در آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
141 جایگاه تفکر انتقادی در برنامه درسی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
142 چشم اندازهای نظام آموزش و پرورش ویژه: بررسی تطبیقی ایران با چند کشور توسعه یافته (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
143 رابطه بهزیستی روانشناختی و امید تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دارای اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
144 رابطه تفکر راهبردی با جو نوآورانه در سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)
145 رابطه جو سازمانی و سلامت روحی با کارایی سازمانی معلمان و مدیران مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
146 رابطه سکوت سازمانی با تعهد سازمانی کارشناسان اموزش و پرورش شهرستان فسا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
147 رابطه ی سرمایه اجتماعی و سلامت روانی با رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهر نیریز در سال تحصیلی 96-1395 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
148 راهکارهای حفظ تمرکز حواس دانش آموزان در محیط های متفاوت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
149 رشد سازمانها در برنامه های مدیریتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
150 روانشناسی مثبت در آموزش پرورش (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
151 زن و تربیت شهروند سالم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
152 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر هوشمندی استراتژیک مجموعه های دانش بنیان (مطالعه موردی: آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
153 ضرورت ارزشیابی برنامه درسی ومهمترین الگوهای آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
154 عملکرد تحصیلی دانش آموزان: تبیین روابط چندگانه با مهارتهای فراشناخت و خودنظم بخشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی
155 عوامل موثر بر سنجش اعتماد اجتماعی و اعتقادات میان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
156 کاربرد روش های تحقیق کیفی در مطالعات حوزه تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
157 کاربست نظریه داده بنیاد در تربیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی
158 کارخانه های تغلیظ سیار: راهکاری مناسب برای بهره برداری اقتصادی از ذخایر کوچک معدنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
159 کنترل کیفیت و ارزیابی درونی درآموزش عالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
160 کنترل کیفیت و ارزیابی درونی عناصرآموزشی درآموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
161 مبانی و رویکردهای تربیت دانشجو معلمان با توجه به کشورهای منتخب (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
162 مدارس هوشمند وضرورت توسعه پایداردر نظام تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
163 مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی یادگیری تاثیر عوامل محیطی بر آموزش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
164 مروری بر تاثیر نقش توجه و مهارت های ارتباطی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی
165 مروری بر کاربرد حشره کشی گیاه دارویی پونه (Mentha longifolia L) در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
166 مسئولیت اجتماعی سازمانها عاملی در رشد ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
167 مسیولیت اجتماعی سازمانها عاملی در رشد ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
168 مسیولیت اجتماعی سازمانها عاملی در رشد ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
169 مشارکت در تصمیم گیری و توانمندسازی کارکنان در سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
170 مطالعه اثر اعتماد به مدیریت ارشد سازمان بر امنیت شغلی (مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی
171 مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
172 مطالعه تطبیقی کتب فارسی چهارم ابتدایی قدیم و بخوانیم و بنویسیم جدید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
173 مطالعه مبانی اثرگذار بر مفهوم تربیت از دیدگاه فلسفه اسلامی و دلالت های تربیتی آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
174 مقاله نقش تکنولوژی آموزشی در پرورش یادگیرندگان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
175 مقایسه ای بر تدریس میرا و تدریس پویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
176 مقایسه پارادایم های رشد از دیدگاه پیاژه و وایگوتسکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
177 مقایسه تطبیقی جایگاه تعلیم و تربیت در نظام سیاسی کشورهای اسلامی و کشورهای غربی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
178 مقایسه تطبیقی فلسفه ی تعلیم و تربیت از دید گاه فیلسوفان غرب و شرق (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
179 مقایسه میزان صلاحیت حرفه ای و خودکارآمدی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان شاغل در مدارس دوره ابتدایی استان فارس با معلمان رسمی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی
180 مولفه های موثر بر تجاری سازی دانش بر اساس مدیریت دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
181 نظریه های برنامه درسی با تاکید و نقدی بر نظریه های آیزنر، میلر و همی یر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی
182 نظریههای تعلیم و تربیت در تاریخ آموزش و پرورش غربی و ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
183 نقد و بررسی ارزشیابی های تحصیلی در ایران و سایر کشورها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
184 نقش آموزش سازمانی و توسعه ی نیروی انسانی در بهره وری فرآیند تولید (دریافت مقاله) دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها
185 نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
186 نقش اجتماعی و تربیتی معلم در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
187 نقش برنامه درسی پنهان در افت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
188 نقش جنگلها در ترسیب کربن اتمسفر در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
189 نقش خانواده در آموزش دینی فرزندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی جامعه شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
190 نقش خلاقیت مدیران مدارس در کیفیت بخشی به فعالیتهای تربیتی در مدارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
191 نقش رفتار شهروند سازمانی در تعهد سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
192 نقش سبکهای یادگیری و تدریس در آموزش و توانمندی معلمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران
193 نقش عدالت در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی
194 نقش کارایی ،اثربخشی و بهره وری نیروی انسانی در کیفیت بخشی فعالیتهای سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
195 نقش محبت و مهرورزی در فرآیند تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
196 نقش هوشمند سازی فضای آموزشی و معلمین در پرورش یادگیرندگان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
197 نگاهی به برنامه ریزی درسی پنهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی «از نگاه معلم»
198 نگاهی به حقوق و وظایف تربیتی معلم و متعلم در اسلام (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
199 واکاوی رابطه مدیریت استعداد و بهره وری شرکت های خدماتی تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
200 واکاوی فرایند اهداف آموزشی در برنامه ریزی درسی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
201 واکاوی فلسفه آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
202 هبانی هنری و زیباشناختی تربیت شهروندی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
203 هویت ملی و میراث فرهنگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
204 یادگیری ترکیبی رویکردی موثر در یادگیری و آموزش دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
205 یادگیری مبتنی بر همیاری (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
206 یادگیری معکوس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی