دکتر فریبرز ارغوانی پیرسلامی

دکتر فریبرز ارغوانی پیرسلامی دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

دکتر فریبرز ارغوانی پیرسلامی

Dr. Fariborz Arghavani

دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعراب و انتخاب در شرایط موازنه تهدید؛ تهدید انگاری ایران و عادی سازی روابط با اسرائیل (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 14، شماره: 4
2 الگوی توسعه اجماع پکن: بررسی مبانی فکری و اندیشگی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 13، شماره: 51
3 امریکا و چالش قدرت در امریکای لاتین: مقایسه رویکرد ایران و چین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 4، شماره: 15
4 بحران آب و امنیت منطقه ای خلیج فارس: واکاوی بسترها و راهکارها (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 1، شماره: 2
5 برجام به مثابه توافق بین المللی: کاوشی در ماهیت و ضمانت اجرا (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 12، شماره: 4
6 بنیان های جامعه شناسی گسست در امنیت ملی عراق نوین (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 16، شماره: 85
7 تبیینی بر گسست و تحول نظری از تروریسم کلاسیک به تروریسم نوین (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 14، شماره: 50
8 تحول فناوری موشکی و راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 26، شماره: 2
9 تعاملات سعودی- چینی و پیامدهای آن برای امنیت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 11، شماره: 41
10 جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاست خارجی چین: فرصت ها و تهدیدها برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 9، شماره: 3
11 جایگاه نفت در بستر روابط دوجانبه ایران و عراق در دوران احیای تحریم های پسابرجام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 3، شماره: 1
12 چالش ها و موانع دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 97
13 چالش های ژئوپلیتیک منطقه ای و دکترین ظهور مسالمت آمیز چین (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 4، شماره: 2
14 چین و ایران؛ راهبردهای سیاست خارجی و چالش همکاری های فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 7، شماره: 3
15 سازمان همکاری شانگهای و دیپلماسی اقتصادی ایران در آسیای مرکزی؛ تبیینی از منظر ظرفیت ها و چالش ها (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 30، شماره: 113
16 سیاست تعامل سازنده و الزام توسعه روابط اقتصادی ایران و افریقا (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 3، شماره: 2
17 سیاست دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران در پرتو قانون برنامهی پنجم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 20، شماره: 78
18 عدالت و روابط بین الملل: رویکردی مقایس های به اندیشه امام(ره) و مکتب جامعه بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 1، شماره: 2
19 فرصت ها و چالش های دیپلماسی اقتصادی چین در آسیای مرکزی (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 11، شماره: 1
20 مولفه های ثبات و تهدید در روند دموکراسی ترکیه: ریشه یابی الگوی نوسانی دموکراتیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 22
21 نظام بین المللی در حال گذار و روابط دوجانبه‎ی آمریکا و چین (۲۰۱۰-۱۹۹۱) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 22، شماره: 88
22 نظم خاورمیانه ای در حال ظهور در پرتو رقابت های چین و امریکا (۲۰۱۷ -۲۰۲۳) (دریافت مقاله) فصلنامه غرب آسیا دوره: 1، شماره: 2
23 واکاوی زمینه های فکری تکوین و تداوم دولت اقتدارگرا در چین (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 3، شماره: 10
24 هژمونی دلار در سده بیست و یکم: کاوشی در مولفه های تداوم یا زوال در چارچوب نظام پولی بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 4، شماره: 1
25 هند و امنیت همه جانبه در پرتو استراتژی همکاری جویی چندگانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 32