محمدرضا اصفهانی

 محمدرضا اصفهانی استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

محمدرضا اصفهانی

Mohamd Reza Esfahani

استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اتصال اعضای خمشی بتن مسلح پیش ساخته با استفاده از بتن فوق توانمند UHPC (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
2 اثر سخت کنندگی کششی در اعضای بتنی مسلح به صفحات بسپاری الیافی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 4
3 اثر مقاومت بتن، مقدار میلگرد، و خسارت اولیه بر نتایج ازمایش دینامیکی مودال در تیرهای خمشی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 3
4 استفاده از تحلیل های عددی و حساسیت برای بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورق های FRP (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 23، شماره: 1
5 استفاده از میلگردهای کلاهک دار نزدیک به هم در اتصال تیر ستون تحت بارگذاری چرخه یی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
6 بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتن مسلح با میلگردهای فولادی و آلیاژهای حافظه دار شکلی تحت تاثیربارهای چرخه ای (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 6، شماره: 2
7 بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح به الیاف شیشه GFRP و بتن در نمونه های تیری وصله دار (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
8 بررسی آزمایشگاهی و تحلیل عددی رفتار ارتعاشی مخازن مستطیلی بتنی ذخیره ی آب (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 4
9 بررسی اثر مقطع دیوار و نسبت میرایی بر روی پاسخ های لرزه ای مخازن مستطیلی ذخیره آب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 72
10 بررسی تاثیر رطوبت و پیش بارگذاری در زمان نصب مصالح FRP در رفتار خمشی تیرهای تقویت شده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 3
11 بررسی رفتار تیرهای وصله دار مسلح شده با میلگردهای GFRP به کمک آزمایش های استاتیکی و مودال (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 4
12 بهینه سازی مدل خرپایی روش بست و بند در تیرهای عمیق با بازشو (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 2
13 پیوستگی بین آرماتور و بتن های بازیافتی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 2
14 تاثیر مقاومت بتن و ضخامت دال تخت بتنی بر جلوگیری از خرابی پیشرونده ناشی از حذف ناگهانی یک ستون میانی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 6، شماره: 1
15 تحلیل مقاومت و شکل پذیری ستون های ساخته شده از بتن پر مقاومت با مشخصات غیر قطعی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 68
16 تخمین سختی تیرهای مسلح شده با میلگردهای GFRP پس از خسارت با استفاده از داده های آزمایش مودال (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 78
17 سازگاری بین بتن اولیه و مصالح ترمیم در فرآیند ترمیم بتن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 70
18 طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری الیافی (FRP) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 74
19 کاربرد روش های تشخیص آماری الگو در شناسایی خرابی سازه ها در شرایط پیرامونی متفاوت (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 6، شماره: 1
20 معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب آزمون های تسلط تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 56
21 ممان اینرسی مؤثر تیرهای مسلح شده با میلگردهای FRP (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 24، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیبشناسی عوامل مخرب در اعضای تقویت شده تا مصالحFRP (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
2 آنالیز ابعادی و مقایسه رفتار اتصالات بتن آرمه تحت اثر بارگذاری یک سویه و بارگذاری چرخه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
3 اثز آرماتورگذاری فوقانی بر پیوستگی آرماتورهای فولادی و بتن فوق توانمند (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارائه مدل نیمه تحلیلی جهت تعیین منحنی های تراوایی نسبی آب_نفت در نمونه های سنگی از مخازن کربناته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
5 ارزیابی تکنیک های تقویت خمشی یرهای بتن آرمه با مصالح FRP (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
6 ارزیابی خسارت‌های‌ زمان بهره‌برداری در پل‌ها به کمک کرنش‌های مودال (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارزیابی رفتارخمشی تیرهای بتنی در برابر خسارت به کمک آزمایش ارتعاشی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 ارزیابی شدت خسارت درسازه ها به کمک انرژی سیگنالهای دریافتی ازپاسخ های دینامیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
9 استفاده از تبدیل موجک مودهای ارتعاشی برای ارزیابی خسارت تیرهای بتن مسلح (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
10 باز توزیع لنگر تیرهای سراسری بتن آرمه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی آزمایشگاهی حذف رسوبات آسفالتین از سنگ مخزن کربناته توسط حلال های شیمیایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
12 بررسی آزمایشگاهی محدودیت فاصله آزاد میلگردهای کلاهک دار در اتصال های تیر- ستون سازه های مقاوم در برابر زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
13 بررسی اثر پوشش های پلیمری کربنی در تقویت و ترمیم تیرهای پیوند (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 بررسی اثر مقاطع مختلف دیوارها بر روی پاسخ های دینامیکی مخازن مستطیلی ذخیره آب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی اثر مواد مضاف میکروسیلیس، هوازا و پودر خاک سنگ بر دوام بتن در برابر یخبندان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 بررسی ایمنی سازه ناشی از خرابی پیشرونده در قاب بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر میانقاب مصالح بنایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
17 بررسی پیشروی خسارت و تقویت باCFRP در تیرهای بتن مسلح در فضای کرنشهای مودال (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی تاثیر میکروسیلیس اضافه شده به ترکیب بتن بر خوردگی فولاد در بتن (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
19 بررسی رابطه میان تغییرات مشخصات استاتیکی و ارتعاشی تیرهای بتن مسلح به کمک آزمایش مودال تجربی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح با میلگردهای FRP (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح به کمک پارامترهای مودال تجربی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
22 بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP با استفاده از مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی رفتار ستون های بتن آرم? تقویت شده با دورپیچ الیاف کربن تحت اثر نیروی برون محور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
24 بررسی ضرورت استفاده از انرژی زیست توده در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر و پاک
25 بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر آرایش آرماتورهای کششی بر عملکرد تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق های CFRP (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی مقاومت برشی منگنه ای (پانچینگ) دالهای بتن سبک ساخته شده از سنگدانه‌های معدنی سبک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
27 بهبود مقاومت و نفوذپذیری بتن سنگدانه بازیافتی با استفاده از فناوری آب مغناطیسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 پیوستگی بتن فوق توانمند UHPC و آرماتور فولادی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 تاثیر ضخامت دال بر خرابی پیشرونده ی دالهای بتن مسلح (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
30 تاثیر مقاومت بتن بر خرابی پیشرونده ی دال های بتن مسلح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
31 تأثیر کمبود ویتامین D بر نازایی (دریافت مقاله) همایش علمی دانشجویان علوم تغذیه
32 تأثیر مکمل دهی ال-آرژنین بر سطح اسیدلاکتیک خون و گازهای تنفسی (دریافت مقاله) همایش علمی دانشجویان علوم تغذیه
33 تحلیل رشد و گسترش ترک در سد بتنی وزنی به روش مکانیک شکست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
34 تحلیل عددی تیرهای پیوند بتن مسلح در دیوارهای همبسته (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 تحلیل غیرخطی هندسی و مصالح مقاطع بتن مسلح به کمک مرکز سفتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
36 ترمیم تیرهای عمیق بتن مسلح بر اساس روش NSM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
37 تقویت برشی تیر های بتن مسلح به کمک ورق های CFRP (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
38 تقویت خمشی بتن آرمه با استفاده از میله های دست ساز MMFRP (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با ورقهای پلیمری مسلح‌شده با الیاف (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
40 خصوصیات مکانیکی بتن فوق توانمند خودمتراکم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
41 دارودرمانی در مدیریت وزن کودکان: عواید و عوارض (دریافت مقاله) همایش علمی دانشجویان علوم تغذیه
42 درنظر گرفتن اثرمیانقاب مصالح بنایی درخرابی پیشرونده قاب بتن مسلح (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
43 رابطه سازی پارامترهای وابسته به مقاومت پیوستگی آرماتور های frp با اسفتاده از نتایج ازمایشهای بیرون کشیدگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
44 شبیه سازی آزمایش لوله قلمی با استفاده از شبیه ساز Eclipse (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی
45 طراحی نواحی تنش پیچیده در تیرهای عمیق با بازشو (دریافت مقاله) ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
46 عملکرد دوامی تکنیک های تقویت با مصالح FRP در برابر شرایط نامساعد محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
47 کاربرد ANFIS در تشخیص خسارت دال های بتن پیش تنیده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
48 کاربرد تئوری قابلیت اعتماددرتعیین مقاومت پیوستگی بین آرماتورهای وبتن درتیرهای وصله دارfrp (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 مروری بر روش های مدلسازی رفتاری بتن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
50 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تراوایی نسبی بر ذخیره سازی گاز دی اکسید کربن در سازند های زمین شناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
51 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر گرادیان فشار بر منحنی های تراوایی نسبی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
52 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر گرادیان فشار بر منحنی های نفوذ پذیری نسبی آب_نفت در نمونه های سنگی از مخازن کربناته ایران (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
53 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر گرادیان فشار بر منحنی های نفوذپذیری نسبی گاز_نفت در نمونه های سنگی از مخازن کربناته ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
54 مطالعه ترشوندگی سنگ مخزن کربناته در شرایط مخزن با استفاده از روشهای کمی و کیفی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
55 مطالعه و بررسی امکان سنجی ذخیره سازی گازهای گلخانه ای درسازند های زمین شناسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
56 مقاوم سازی سازه های بتن آرمه با استفاده از میلگردهای حافظه دار شکلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
57 مقاومت پیوستگی وصله درتیرهای مسلح شده با آرماتورهای FRP (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
58 نقش ریسک فاکتورهای گذارتغذیه ای در ایجاد و یا کنترل سرطان کولورکتال (دریافت مقاله) همایش علمی دانشجویان علوم تغذیه