دکتر محمدرضا حافظ نیا

دکتر محمدرضا حافظ نیا استاد گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

دکتر محمدرضا حافظ نیا

Dr. Mohammadreza Hafeznia

استاد گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی تهدیدهای نظامی – امنیتی ناشی از تغییر اقلیم در ایران؛ با استفاده از روش چرخ آینده (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 4
2 ارزیابی متغییرهای ژئوپلیتیک موثر در شکل گیری و فعالیت گروههای تروریستی مطالعه موردی: مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 3
3 استراتژی ژئوپلیتیکی برای حل بحران بیماری های همه گیر (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 16، شماره: 60
4 استراتژی سیاست خارجی ج.ا.ایران در جنوب آسیا با استفاده از مدل swot و sdm (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 1
5 الگوی روابط سازه های انسانی و قلمرو های فرهنگی در غرب آسیا با تاکید بر قلمرو فرهنگی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 2
6 الگوی مدیریت سیاسی فضا در عهد پیامبر اکرم (ص) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 2
7 الگوی نظری طراحی راهبرد دفاعی مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 3، شماره: 8
8 الگویابی ادراک ژئوپلیتیکی کشورهای همجوار نسبت به فضاهای جغرافیایی پیرامون (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 4
9 الگویابی دوران گذار سیاسی در انقلاب ها مطالعه موردی: انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 3، شماره: 10
10 امنیت پایدار در منطقه ژئوپولیتیکی خلیج فارس در پرتو ناپایداری نیروی های همگرا و واگراساز (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 5، شماره: 17
11 Critical Attitude to the Function of Capital in the Urban Space of a Geopolitical Aspect (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 19، شماره: 70
12 Explanation of the Effective Factors in Measuring the Air Power of States (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 19، شماره: 72
13 Interpretive-Structural Modeling of the Affecting Factors on the Spatial Injustice in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 18، شماره: 68
14 بازنمایی ژئوپلتیک ایالات متحده از موضوع انرژی هسته ای در خاورمیانه (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 9، شماره: 30
15 بازنمایی ژئوپلتیکی ایالات متحده امریکا از موضوع و انرژی هسته ای در خاورمیانه (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 3، شماره: 6
16 بازنمایی مفهوم ملت در فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 0، شماره: 0
17 بحران کرونا و تحول مفهوم امنیت ملی و بینالمللی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی متعالی دوره: 1، شماره: 2
18 بحران کرونا و نقش یابی مرزها در عصر پساوستفالیایی دولت (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 14، شماره: 2
19 بررسی تطبیقی تاثیر نهادهای محلی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی (مطالعه‎ی موردی: خانه‎ی انصاف و شوراهای حل اختلاف) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 3
20 بررسی تطبیقی شاخص های مدیریت سیاسی فضای سطح ملی (کشور) در نظریه های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 4
21 بررسی چالشهای جغرافیای سیاسی در همگرایی منطقه ای مطالعه موردی: سازمان همکاری های اقتصادی (اهمگرایی منطقه ای مطالعه موردی: سازمان همکاری های اقتصادی اکو (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 8، شماره: 25
22 بررسی چالشهای ژئوپولیتیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جنوب آسیا (شبه قاره هند) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 13، شماره: 49
23 بررسی رابطه بین دسترسی به فرصت ریاست جمهوری و توسعه زادگاه (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 5، شماره: 16
24 بررسی رقابت پذیری قدرت اقتصادی در منطقه غرب آسیا (نمونه موردی: ایران، عربستان، ترکیه، پاکستان و مصر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 1
25 بررسی سیاستهای امارات متحده عربی نسبت به جزایر سه گانه ج.ا.ا (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 13، شماره: 51
26 بررسی عوامل تعیین کننده جغرافیای زیستی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 17
27 بررسی عوامل موثر بر سازمان و مدیریت سیاسی فضا در کشورهای جهان (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 17، شماره: 62
28 بررسی مفهوم منازعه در نظریه های روابط بین الملل و ژئوپلتیک (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 23، شماره: 1
29 بررسی نقش موقعیت گذرگاهی در قدرت ملی، مورد مطالعه: کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 6، شماره: 2
30 بررسی و ارزیابی متغیرهای اقتصادی موثر بر قدرت ملی کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 66
31 بررسی و تحلیل راهبردی بنیان های جغرافیایی بحران های ژئوپلیتیکی (با تاکید بر بحران ژئوپلیتیکی قره باغ) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 21، شماره: 82
32 بررسی و تحلیل سیر تحول در نظریه های منازعه (با تاکید بر تحول تاریخی، رشته ای و نگاه ریشه ای نظریه ها) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 26، شماره: 101
33 بررسی و تحلیل قدرت هوایی آمریکا، چالش های پیش رو و تاثیر آن در قلمروهای نفوذی این کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 7، شماره: 26
34 بررسی و نقد نظریه های تنش و منازعه کشورها و ارائه مدل نظری (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 9، شماره: 32
35 بررسی و نقد نظریه های تنش و منازعه‎ی کشورها و ارائه‎ی مدل نظری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 21، شماره: 82
36 بررسی و نقد نظریههای قلمروسازی ژئوپولیتیکی کشورها و تبیین مدل نظری مطالعه موردی: روسیه در اوراسیا (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 29، شماره: 113
37 پردازش و درک پارادایمی از انسان ممسنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 11، شماره: 2
38 پیامدهای سیاسی طوفان های گرد و غبار ناشی از حوضه دجله و فرات (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 12، شماره: 44
39 تاثیر جهانی شدن بر هویت ملی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 2، شماره: 5
40 تاثیر ژئوپلیتیک انرژی بر شکل گیری ترتیبات امنیت منطقه ای؛ مطالعه موردی منطقه خلیج فارس از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ ۱ (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 7، شماره: 24
41 تاثیر عوامل سیاسی در تشدید پدیده گردوغبار در حوزه رودخانه ای دجله و فرات (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 4
42 تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 41، شماره: 3
43 تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 41، شماره: 2
44 تبارشناسی و خاستگاه تاریخی و جغرافیایی ایل ممسنی (با تکیه بر فرضیات جدید) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 15، شماره: 1
45 تببین هستی شناسی دولت ناحیه ای کردستان عراق (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 6، شماره: 2
46 تبیین ادراک ژئواکونومی کشورهای همجوار نسبت به دولت منطقه ای کردستان عراق (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 18، شماره: 67
47 تبیین الگوی سیاستگذاری توسعه صنعت بانکرینگ ایران (با رویکرد اقتصاد مقاومتی) با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 13
48 تبیین الگوی کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 19، شماره: 71
49 تبیین الگوی منازعات ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر دوره: 4، شماره: 6
50 تبیین جایگاه توصیه های کاربردی در نظریه های ژئوپلیتیکی دوره کلاسیک (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 15، شماره: 55
51 تبیین رابطه بی عدالتی فضایی و چشم اندازهای امنیت ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 29، شماره: 111
52 تبیین رابطه زیرساخت های شهری و جهانی شدن دولت محلی کلان شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 1
53 تبیین رابطه طایفه گرایی و مشارکت سیاسی (نمونه پژوهی: انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 19، شماره: 2
54 تبیین ژئوپلیتیکی منازعات بینادینی و مذهبی کمربند صفر تا 15 درجه شمالی آفریقا (از 1991 به بعد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 1
55 تبیین ژئوپلیتیکی منازعات مرزی و سرزمینی کمربند صفر تا 15 درجه شمالی آفریقا از پایان جنگ سرد تا 2014 میلادی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 112
56 تبیین ژیوپلیتیک منظر شهری؛رابطه قدرت و سیاست با نمادسازی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
57 تبیین سرچشمه های جغرافیای سیاسی تنش و منازعه عراق علیه ایران براساس الگوی های پوتیتکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 3، شماره: 4
58 تبیین عوامل موثر بر شکل گیری قلمروهای ژیوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 1، شماره: 1
59 تبیین فرایند تصویرسازی ژئوپلیتیک؛ تصویرسازی ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا از اتحاد جماهیر شوروی سابق در دوره جنگ سرد (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 2، شماره: 3
60 تبیین فرایند تصویرسازی ژیوپلیتیک؛ تصویرسازی ژیوپلیتیک ایالات متحده آمریکا ازاتحاد جماهیر شوروی سابق در دوره جنگ سرد (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 2، شماره: 1
61 تبیین کارکردها و مصادیق مکانها و فضاهای استراتژیک در قلمرو ماوراء جو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 26
62 تبیین کارکردهای وضعیت حایلی ایران در دو سده اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 10، شماره: 36
63 تبیین معرفت شناختی از مفهوم و ماهیت ژئوپلیتیک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 2
64 تبیین مولفه های جغرافیایی تاثیرگذار برحوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 342
65 تبیین مولفه های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 1
66 تبیین نظری بسترهای شکل گیری رقابت های ژئوپلیتیکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 1
67 تبیین نظری مفهوم منطقه استراتژیک پس از جنگ سرد (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 10، شماره: 35
68 تبیین نظری هستی ‎شناسی دولت های ناحیه‎ ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 4، شماره: 2
69 تبیین نقش دولت محلی در صلح سازی (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 14، شماره: 51
70 تبیین نقش عوامل ژئوپلیتیکی بر استقرار رژیم حقوقی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 15، شماره: 53
71 تبیین نقش فرصت های ژئوپلیتیکی توسعه کریدور ترانزیتی جنوب به شمال، بر افزایش همگرایی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 21، شماره: 73
72 تبیین نقش منطقه ساحلی ایران در اقیانوس هند بر امنیت ملی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 19، شماره: 64
73 تبیین ویژگی های ساختاری و عملکردی فضاهای جغرافیایی حائل (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 8، شماره: 28
74 تحلیل حوزه های انتخاباتی استان گلستان بعد از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 7، شماره: 21
75 تحلیل ژئوپلیتیک انتقادی از منظر رئالیسم انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 18، شماره: 65
76 تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل هم گرایی و واگرایی در جهان اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 1، شماره: 2
77 تحلیل مکانی-فضایی شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در نواحی مرزی افغانستان با پاکستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 11، شماره: 37
78 تحلیل مولفه های علایق ژئوپلیتیکی و میزان تاثیر آن در روابط خارجی کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 6، شماره: 3
79 تحلیل نقاط قوت و ضعف جمهوری اسلامی ایران در استفاده از ظرفیت های منطقه جنوب آسیا (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 20، شماره: 93
80 تحول از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۲۰ (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 5
81 درآمدی بر مفهوم گفتمان ژئوپلیتیک صلح (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 7، شماره: 1
82 راهکارهای دستیابی به عدالت فضایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 3، شماره: 3
83 رفتار مداخله گران فرا منطقه‌ای در ژئوپلیتیک فرهنگی ایران و آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 3
84 رویکردی جدید به تاریخ پیدایش و بنیان گذار جغرافیای سیاسی در جهان (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 10، شماره: 33
85 ریشه های بحران ژئوپلیتکی عراق و تداوم مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 38
86 زمینه های اقتصادی جنبش های اجتماعی در طلیطله عصر امویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 14، شماره: 26
87 سنجش فاصله قومی و همزیستی مسالمت آمیز در فضا های چند قومی نمونه موردی:خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 5، شماره: 3
88 شاخ صسازی مولف ههای سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 42، شماره: 2
89 شاخص سازی موقعیت دریایی کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 13، شماره: 47
90 شناسایی عوامل ژئوپلیتیک موثر در سیاست خارجی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 17، شماره: 2
91 طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 18، شماره: 69
92 طراحی مدل ساختاری-تفسیری (ISM) عوامل موثر بر ایجاد امنیت پایدار شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 3
93 طراحی مدل سنجش قدرت ملی کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 2، شماره: 4
94 علایق ژئوپلیتیکی ایران در آسیای مرکزی و فرصتهای پیش رو (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 3، شماره: 9
95 عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر همگرایی امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 19، شماره: 86
96 فرصت های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جنوب آسیا (شبه قاره هند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 60
97 قابلیت ها و ظرفیت های همگرایی در جهان اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 3
98 قابلیتهای فناوری اطلاعات در اجرای دموکراسی مستقیم (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 7، شماره: 4
99 کارکردهای گفتمان ژئوپلیتیکی دشمن خیالی (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 6، شماره: 18
100 کانون های مدیریت جریان خبر در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک رسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 5، شماره: 3
101 کانون‎های جغرافیایی مدیریت جریان سرمایه در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک مالی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 1
102 گسل های ژئواستراتژیک فعال در جهان (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 12، شماره: 44
103 گفتمان ژئوپلیتیکی بازنمایی دشمن خیالی (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 6، شماره: 20
104 محاسبه شاخص های اصلی و فرعی قدرت اجتماعی تاثیرگذار بر قدرت ملی کشورها و مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 15، شماره: 2
105 مدل سازی ریاضی مولفه های تاثیرگذار بر قدرت اقتصادی در نظام ژئوپلیتیک جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 12، شماره: 45
106 معیارهای تعیین حوزه های انتخابیه پارلمانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 5، شماره: 2
107 مفهوم پردازی عدالت فضایی در جغرافیای سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 11، شماره: 40
108 مقاله پژوهشی: تبیین جایگاه مولفههای صنایع دریایی در قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 81
109 مقاله پژوهشی: تبیین نسبت قدرت هوایی با وزن ژئوپلیتیکی کشورها (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 20، شماره: 90
110 مقاله پژوهشی: تبیین نظری تاثیر عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی بر امنیت ملی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 20، شماره: 89
111 مقاله پژوهشی:دغدغه های ژئوپلیتیکی مشترک و موثر بر روابط جمهوری اسلامی ایران و چین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 34
112 مهمترین عوامل ژئوپلیتیکی کشور ترکمنستان موثر بر تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 13، شماره: 61
113 نقش تفاوتهای مکانی در نگرش شهروندان نسبت به مشروعیت حکومت دینی مطالعه موردی: تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 4، شماره: 12
114 نقش تقسیمات شهر در مدیریت یکپارچه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 11، شماره: 37
115 نقش دیپلماسی شهری بر مناسبات بین المللی شهرها (مطالعه موردی: نظام مدیریت شهری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 4، شماره: 6
116 نقش سیاست بر تقویت انسجام و هویت ملی (مطالعه موردی: سیاست انرژی هسته ای جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 19، شماره: 69
117 نقش همگرایی منطقه ای در صلح و توسعه منطقه ای در مرکوسور؛ رویکردی به ژئوپلیتیک انسان گرا (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 15، شماره: 56
118 واکاوی علائق مشترک و چالشهای ژئوپلیتیکی موثر بر روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای جنوب خلیجفارس (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 82
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده نگاری تاثیر متقابل تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 بررسی بازتابهای سیاسی - اجتماعی انتقال آب کارون به فلات مرکزی مطالعه موردی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 تبیین رابطه دولت محلی و شهر جهانی مبتنی بر زیرساخت های شهری (مطالعه موردی: تهران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
4 تبیین شاخص های تقسیمات سیاسی - اداری فضای شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
5 تحلیل ظرفیتهای ژئوپلیتیک جنوب شرق و تاثیر آن بر منافع ملی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران
6 توان مندی های گردشگری دریایی در جزیره قشم (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
7 ژئوپلیتیک و صلح: تغییر در نظم ژئوپلیتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی
8 ژئوپلیتیک، علم یا گفتمان: یک تردید فلسفی (دریافت مقاله) نخستین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران
9 مفهوم ژئوپلیتیکی رقابت بنادر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
10 مناسبات قدرت های بزرگ در اقیانوس هند (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران