دکتر مجید اخشابی

دکتر مجید اخشابی استادیار گروه هنر دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق

دکتر مجید اخشابی

Dr. Majid Akhshabi

استادیار گروه هنر دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessing of posture behavior and playing-related musculoskeletal pain among music students: A cross-sectional study (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 7، شماره: 2
2 آسیب شناسی گردشگری موسیقی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت دوره: 8، شماره: 15
3 Identifying and Introducing Capabilities of Iranian Music with Regard to Concerning the Music Tourism (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری، فرهنگ و معنویت دوره: 5، شماره: 2
4 Investigating the Music and Melodic Teaching Impacts on the Math Learning Progress of Elementary School Students (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 5، شماره: 17
5 The Impact of Music on Sports Activities: A Scoping Review (دریافت مقاله) مجله مطالعات نوین در مدیریت ورزشی دوره: 2، شماره: 4
6 جریان شناسی و تحلیل تحولات موسیقی ایران در دوره قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 14، شماره: 2
7 موسیقی درمانی بعنوان درمان غیر دارویی برای سالمندان : مروری سیستماتیک (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Air Flow Inside of The Wind Turbine Duct; Aerodynamic Pneumatics Approach (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
2 Air Flow Inside of Wind Turbine Duct, Aerodynamic Pneumatics Approach (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دانشجویان و مهندسان برق، و انرژی های پاک
3 Alphabet for the Deaf, Buhler Model Semiotics Approach (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ادبیات، زبان شناسی و علوم انسانی
4 Alphabet for the Deaf: Buhler Model Semiotics Approach (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ
5 Brick Algorithmic Graph-Node Flowchart; Phenomenology Approach (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی
6 Brick: Algorithmic Graph-Node Flowchart;Phenomenology Approach (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
7 Cypress Tree; Idea, Form, Content, Type, Species, Essence,Art Philosophy Approach (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی گرافیک و رویکردهای تعاملی میان رشته ای
8 Cypress: Form, Content, Essence; Plato’s Eidos Art Philosophy Approach (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
9 Ecovillages’ Landscapes; A Recreation for Urban& Rural Residences, Ecological Architecture Approach (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
10 Environment: Sensory Belongings, Insight Perception & The Blind; Gestalt ModelPhenomenology Approach (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی گرافیک و رویکردهای تعاملی میان رشته ای
11 Graph-Node Based Mental Framing& Abstract Thinking, on Motifs, Textiles & Ornaments, Art Anthropology Approach (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی گرافیک و رویکردهای تعاملی میان رشته ای
12 Jean Chardin’s Visual Perception of Esfahan, Gestalt Pedagogy Approach (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران
13 Lotus, Lived Bionic Archetype, Art Anthropology Approach (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
14 Map Scale in Environment Designing; Fibonacci Model Phenomenology Approach (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
15 Museum Architecture as Place, Designing as Space; McQuail Model Phenomenology Approach (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
16 Onomatopoeia- Based Rhythmic Movements & Activities,Brain Physiology Approach (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی
17 Personal Hygiene of Ancient Egyptians; AnthropologyApproach (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت
18 Perspective Available Airport Runway (P.A.A.R), Visual Functional Approach (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا
19 Riverbanks; Environmentally, Functionally, Aesthetically, Landscape Architecture Approach (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران
20 Surface Difference in Designing of Light, Color & Sound in Architecture,Ibn Haytham Model Phenomenology Approach (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
21 The Blind: Sensory Belongings, Insight Perception;Gestalt Model Phenomenology Approach (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
22 Urban-Rural Interdisciplinary Integration; Ullman Model, Phenomenology Approach (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
23 Value Chain of Horaman as Organic Brand, Stepped Gardening Archeology Approach (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
24 بررسی ، تحلیل و شیوه شناسی روش های هشتگانه آموزش موسیقی به کودکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
25 بررسی تاثیر و تاثر موسیقی و شرائط اجتماعی و چرایی شکل گیری موسیقی رپ در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
26 بررسی نقش و اهمیت مدیریت استعداد در توسعه منابع انسانی سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
27 حفظ محیط زیست از طریق مدیریت دانش، شرکت های دانش بنیان و دانشگاه نسل پنجم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
28 دانشگاه سبز؛ مسیری روشن و هموار به سوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
29 مدیریت منابع انسانی سبز، توسعه پایدار و دانشگاه نسل پنجم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
30 موسیقی درمانی و کاربردهای آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
31 نقش موسیقی نواحی ایران در توسعه گردشگری (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
32 نقش و اهمیت مدیریت دانش در ارتقاء نسل های دانشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
33 نقش و اهمیت مدیریت منابع انسانی سبز در صیانت از محیط زیست (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
34 هوش سازمانی بازتابی از مدیریت دانش در مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد