معصومه طباطبایی

 معصومه طباطبایی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

معصومه طباطبایی

Masomeh Tabatabaii

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افزودن پلی یورتان و نانوذرات سیلیکا بر خواص رسانندگی غشای پلی اتر سولفون سولفون دارشده (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 32، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر فرایند بر میزان سرب و کادمیوم در حلوا ارده های سنتی استان یزد (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
2 بررسی تأثیر پوست گیری کنجد خام بر میزان سرب و کادمیوم ارده های سنتی استان یزد (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
3 بررسی میزان تأثیر هر یک از مواد اولیه بر سرب و کادمیوم حلوا ارده های سنتی استان یزد (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
4 بررسی میزان سرب و کادمیوم در ترکیبات تشکیل دهنده و نیز حلوا ارده های سنتی استان یزد (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
5 بررسی و شناسایی بلوری کمپلکسی از نیکل با 6،2 -پیریدین دی کربوکسیلیکاسید درحضور 2، 2 - بی پیریدین (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
6 بررسی و شناسایی ساختار پلیمر کوئوردیناسیون نیترات لانتان III با لیگاند بنزن 5،4،2،1 تتراکربوکسیلیک اسید (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
7 بررسی و شناسایی کمپلکسی از پالادیم با لیگاند 4- امینو- 5- متیل 2- H - ؛ 1 ، 2 ، 4 - تری آزول- 3 (4 - H ) - تیون (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
8 تخریب رنگ از پساب های صنایع نساجی با استفاده از سیستم امواج ماورای بنفش و الکتروشیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
9 تھیھ و ساختار بلوری پلیمر کویوردیناسیونی روی با لیگاند 2-آمینوپیریمیدین و لیگاند پل شونده آزاید (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
10 تهیه ، شناسایی و ساختار کریستالی کمپلکس جدید نیکل تحت شرایط هیدروترمال (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
11 تهیه شیشه های بیو اکتیو دارای TiO2 بر پایه . SiOr - CaO - PO و بررسی کاربرد آن در دندانپزشکی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی
12 تهیه نانو ذرات لانتانیوم اکسید به لانتانیوم اکسید دوپ شده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
13 تهیه نانوذرات باریم کلراید از پلیمر کوئوردیناسیونی باریم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
14 تهیه و تعیین ساختار بلوری لیگاند شیفباز مشتقشده از متیل تیو- 4،2،1 - تریآزول با ۲-هیدروکسی- 3- متوکسی بنزآلدهید (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
15 تهیه و ساختار بلوری تیون هتروسیکل 4-آمینو- 6- H- ؛4،2،1- تری آزین -3- تیون- 5- ان (AHTTO,1) و کمپلکسی از با نقره (I) این لیگاند (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
16 تهیه و ساختار بلوری کو -کریستال تشکیل شده از کمپلکس های آهن با 2،6 -پیریدین دی آربوآسیلیک اسید و 3- آمینو 4،2،1 - تری آزول (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
17 تهیه و شناسایی پلی اکسومتالت های مس و کبالت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
18 تهیه و شناسایی ترآیبی از مس یک ظرفیتی و لیگاند تری فنیل فسفین با ساختار کوبان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
19 تهیه و شناسایی کمپلکس سه هستهای کبالت با لیگاند 3-آمینو 1- -H -1،2،4 - تری آزول (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
20 تهیه و شناسایی نانو ذرات وانادیم اکسید (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
21 تهیه، شناسایی و بررسی ساختار بلوری کمپلکس جدید مس یک ظرفیتی با لیگاند شیف- باز مشتق از 4- آمینو- 5 متیل-2-1,2,4H - تری آزول H(4))(3 ) تیون (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
22 جداسازی و بررسی مکانیزم رهایش عصاره بزاق زالوی بارگذاری شده در حامل هیدروژلی در درمان زخم های عفونی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی
23 حواس الکترود شیمیایی پلی اکسو متال ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
24 ساخت و مشخصه یابی نانو کپسول های هیالورونیک اسید حاوی زنجبیل جهت درمان بیماری آرتروز مفاصل (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی
25 سنتز نانوهیدروکسی آپاتیت از شیشه زیست فعال بر پایه SiOr - CaO - MgO - ZrO2 با روش سل ژل جهت کاربرد در دندانپزشکی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی
26 سنتز و ساختار بلوری N- (2- هیدروکسی -3- متوکسی بنزیلیدین) -4- متیل بنزن سولفویهدرازید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
27 سنتز، شناسایی و تعیین ساختار های بلوری کمپلکس های دو هسته ایی و تک هسته ایی پالادیم شامل 4،2،1 -تری آزین (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
28 کاربرد رنگ آزویی(Light Yellow X6G) در اندازه گیری مقادیر ناچیز اسمیم به روش اسپکتروفتومتری (دریافت مقاله) اولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ
29 مدل سازی بازار و پیش بینی قیمت سهام با استفاده از سیستم عصبی فازی تطبیقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
30 یک پلیمر کویوردیناسیون دو بعدی جدید از سامریم(III) با پیرازیندیکربوکسیلیک اسید، تهیه وتعیین ساختار بلوری آن (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران