مجیدرضا آیت‌اللهی

 مجیدرضا آیت‌اللهی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

مجیدرضا آیت‌اللهی

Majidreza Ayatolahi

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.