نسرین جزنی

 نسرین جزنی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

نسرین جزنی

Nasrin Jazani

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 25
2 بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1395، شماره: 25
3 تبیین و بررسی شاخص های خودسازماندهی در سازمان تربیت بدنی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 9
4 تدوین راهبردهای توسعه منابع انسانی با رویکرد توسعه دانش کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
5 راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان مشاغل دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 38
6 رویکرد راهبردی به برند با محوریت ارزش پیشنهادی در سازمان های چابک ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 26
7 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در نگهداشت کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
8 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در نگهداشت کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش چندگونگی نیروی کار: قبول تفاوت ها، جلوگیری از تبعیض (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی
2 ارتقاء حقوق شهروندی سازمان با تحقق مسئولیت اجتماعی (دریافت مقاله) همایش مسئولیت اجتماعی شرکت-مسئولیت اجتماعی صنعت نفت
3 الگوی آمیخته سنجش رضایت مشتریان از خدمات بانکداری برخط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
4 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت استعداد درشرکت فولاد هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
5 برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و سند توسعه نیروی انسانی کشور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
6 ضوابط اخلاقی و عرف های رفتاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
7 وزن دهی به واحد های مختلف شرکت نیرو محرکه جهت پرداخت پاداش بهره وری با استفاده از تکنیک AHP (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع