دکتر محمد نبیونی

دکتر محمد نبیونی استاد، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

دکتر محمد نبیونی

Dr. Mohammad Nabiuni

استاد، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر القایی IDE۱ در تمایز سلول های بنیادی القا شده انسانی به سلول های آندودرم قطعی با استفاده از داربست نانوفیبر PCL (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 1، شماره: 1
2 اثر تمایزی عصاره هیدرو الکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان بر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 13، شماره: 1
3 اثر زهر زنبور عسل و رتینوئیک اسید تمام ترانس بر تکثیر و تمایز رده سلولی HL-۶۰ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 10، شماره: 2
4 اثر عصاره آبی الکلی چای سبز بر بیان آکواپورین۴ در کورتکس مغز: روشی بالقوه جهت کاهش علائم ادم مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 5، شماره: 3
5 اثر هم افزایی کاربرد توأم زهر زنبور عسل و 25،1 - دی هیدروکسی ویتامین D3 برالقای تمایز رده ی سلولی سرطانی پرومیلوسیتی HL-60 (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 16، شماره: 4
6 اثرات انسداد مجرای صفراوی بر مورفولوژی ناحیه حرکتی قشر مغز و میزان پروتیین کانال های آب نوع چهار در موش های صحرایی نر بالغ (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 6، شماره: 1
7 اثرات ضد توموری ترکیب جدید تری آزنی: یک مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 17، شماره: 2
8 اثرات مانکوزب بر یکپارچگی سد خونی- بیضوی و بیان ژن‫های مرتبط ‬ (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 9، شماره: 1
9 ارزیابی تاثیر ملیتین بر شاخص های بیوشیمیایی عملکرد کبد و کلیه و بیان KI۶۷ در موش های مبتلا به سرطان پستان تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 17، شماره: 1
10 Gestational diabetes leads to down-regulation of CDK۴-pRB-E۲F۱ pathway genes in pancreatic islets of rat offspring (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 20، شماره: 2
11 Investigating the Effects of Morphine on Survival and Sensitivity to Cisplatin in Ovarian Cancer Cells (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 11، شماره: 1
12 Optimized Primary Culture and Subculture of Granulosa Cells (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دارویی و بیومدیک دوره: 8، شماره: 2
13 The Effect of Cerastoderma lamarcki and Rice Bran Extract on Wharton's Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cells Differentiation (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 11، شماره: 1
14 The Effect of Honey Bee Venom on CD۱۴ Protein Expression as Monocyte Marker in D-Alpha-Tocopheryl Succinate (Vitamin E)-Treated HL-۶۰ Cells (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دارویی و بیومدیک دوره: 7، شماره: 4
15 The Effect of Hydroalcoholic Rosmarinus Officinalis (Rosemary) on Memory Retention Deficit in Young Offspring Rat Induced by Maternal Sleep Deprivation (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دارویی و بیومدیک دوره: 6، شماره: 2
16 The effects of Urtica dioica extract on lipid profile, insulin resistance index and liver histology in polycystic ovary syndrome-induced Wistar rats (دریافت مقاله) دوفصلنامه طب گیاهی پیشرفته دوره: 1، شماره: 2
17 بررسی اثر زهر زنبور عسل بر آپوپتوز رده سلولی سرطانی لوکمی لنفوبلاستی حاد انسانی سلول T (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 2
18 بررسی اثر زهر زنبور عسل بر تغییرات سطوح لیپیدها و آنتی مولارین هورمون در موش صحرایی مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 3
19 بررسی اثر سندروم کلستاز برتغییرات بافتی هسته های مجاور بطنی و فوق بصری هیپوتالاموس مغز موش های صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 1، شماره: 2
20 بررسی اثر ضدسرطان عصاره الکلی به لیمو Lippia citriodora: مهار متاستاز سلول های سرطان تخمدان A2780 از طریق بازیابی بیان E-کادهرین‬‬‬‬‬ (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 10، شماره: 1
21 بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذرات نقره با پوشش کورمین بر سلول های سرطانی تخمدان A2780 (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 7، شماره: 3
22 بررسی اثرات هم افزایی کورکومین با داروی سیس ­پلاتین بر بیان ژن Cdc۴۲ در سلول­ های رده Calu-۶ کارسینومای ریه در انسان (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 8، شماره: 4
23 بررسی اثراتResveratrol بر تکثیر و شکل گیر ی کلنی سلول های بنیادی جنینی انسانی منفرد شده (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 8، شماره: 4
24 بررسی تاثیر کورکومین بر میزان بیان آکواپورین 5 در سلول های سرطانی روده بزرگ انسان (HT_29) (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 6
25 بررسی تاثیر مایع مغزی نخاعی جنینی رت نژاد H-Tx بر تکثیر و تمایز سلولهای پروژنیتور کورتکس مغز رت نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 5، شماره: 1
26 بررسی مقایسهای ویژگیها و توانایی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان، بافت چربی و مایع آمنیوتیک به سلولهای فیبر عدسی چشم (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 5، شماره: 1
27 تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط و زیاد بر بیان ژن های آپوپتوزی BAX (BCL۲ associated X) و BCL۲ (B-cell lymphoma ۲) میوکارد موش صحرایی پس از کم خونی و خون رسانی مجدد (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 12، شماره: 45
28 تاثیر تمرین هوازی با مصرف ملاتونین بر مارکرهای آپوپتوزی HSP70 و HSP60 در قلب موش صحرایی نر پس از ایسکمی-ریپرفیوژن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 1
29 تاثیر تمرین هوازی و بی هوازی با مصرف ملاتونین بر بیان ژن VEGFR2,VEGFA میوکاردرت پس از ایسکمی ریپرفیوژن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 13، شماره: 3
30 تاثیر کورکومین بر تخمدان پلی کیستیک القا شده با استرادیول والرات در موش صحرایی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 6
31 جداسازی، کشت و تعیین هویت سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی با استفاده از روش اکسپلنت_آنزیمی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 8، شماره: 4
32 شناسایی کمی و فعالیت ضدتکثیری برخی از آنتوسیانین های عصاره پوست لوبیا قرمز (L. Phaseolus vulgaris) تحت تیمار میدان الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 7، شماره: 4
33 مهار تکثیر سلول های Calu-6 سرطان ریه با استفاده از shRNA ژن Cdc42 (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آلاینده های اتمسفری بر تغییرات پروتیینی پروتیین کل و آنزیم های ضد تنشی برگهای جوان و بالغ گیاه حرا در منطقه عسلویه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
2 اثر داروی ضدافسردگی سیتالوپرام بر روی سلولهای سرتولی موشی ردهی TM۴ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
3 اثرات حمایتی کورکامین برروی بافت عصبی رت نژاد ویستار تحت شرایط in vivo (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
4 اثرات قارچ کش مانکوزب بر تعداد و تحرک اسپرم ها در موش های نژاد NMRI (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
5 افزایش تکثیر سلولی در نتیجه افزایش بیان خوشه ی miR-17 در سلول های HEK293T (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 Enhanced Neural Differentioation of Epidermal Neural Crest Stem Cell by Synergistic Effect of Lithium Carbonate and Crocin on BDNF and GDNF Expression as Neurotrophic Factors (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
7 How Aluminum Chloride can impact on granulosa cells Function (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامائی، زنان و نازائی
8 Investigating the Effect of Lithium on Differentiation of Epidermal Neural Crest Stem Cell into Neural Cells (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
9 Involvement Of Intrinsic Apoptotic Signaling Pathway In 4T1 Breast Cancer Cells By Sargassum Muticum PolysaccharideFraction (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
10 Involvement of Pak1 gene expression in cytotoxicity of verbascoside on MDA-MB-231 breast cancer cells (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
11 Maternal Thyroxine deficiency effects on interlukin-۶ in CSF of developing Wistar rats (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
12 miR-590 down-regulates the genes of signaling pathways similar in inflammation and cancer in breast cancer cell lines MDA-MB-231 and MCF-7 (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
13 miR-590 upregulates the NF-kB expression in breast cancer cell lines, MCF-7 and MDA-MB-231 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
14 The effect of citalopram as antidepressant drug on TM۴ sertoli cells (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
15 The Effect of Embryonic Cerebrospinal Fluid on GFAP Expression of Epidermal Neural Crest Stem Cells (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
16 The effect of verbascoside on HIF-1α expression as valuable metastasis and angiogenesis factor in HT-29 colon cancer cells (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
17 بررسی اثر 1و 3- بیس (2- اتوکسی فنیل) تری آزن بر روی رده سلولی Tl 4 و بررسی بیان ژن کاسپاز-9 در تومورهای پستانی القاشده توسط این رده سلولی در موش بالغ نژاد Balb/c (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
18 بررسی اثر بیولوژیکی ALA-5 و لیزر Nd:YAG بر روی سلولهای سرطان پروستاتی LN-cap (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
19 بررسی اثر داروهای سیس پلاتین و پاکلی تاکسل بصورت جدا و ترکیبی بر سلول های رده ی Calu-6 کارسینومای ریه در انسان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
20 بررسی اثر سمیت سلولی داربست پلی کاپرولاکتون پوشش داده شده با عصاره الکلی دانه گیاه گل مغربی بر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
21 بررسی اثر ملیتین بر مهاجرت رده سلولی MDA.MB.231 سرطان پستان به عنوان یک رده سلولی متاستاتیک (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
22 بررسی تاثیر آلومینیوم کلراید بر سلول های گرانولوزای تخمدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران
23 بررسی زیست سازگاری داربست پلی کاپرولاکتون حاوی سالیسین تهیه شده به روش چاپ سه بعدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
24 بکارگیری روش فوتودینامیک تراپی (PDT) در حذف جنین رت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
25 پتانسیل ژل رویال به عنوان یک مکمل غذایی روی میزان تکثیر سلولی و پیری در فیبروبلاست های درمی انسان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
26 تاثیر حشره کش نئونیکوتینوئیدی ایمیداکلوپراید بر تکوین تخمدان رت نژاد ویستار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
27 تاثیر سمیت نیترات مازاد آب بر مورفولو‍ژی و بافت شناسی جفت درجنین های موش سوری نژاد NMRI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
28 تاثیر کاهش تیروکسین در مادران باردار بر اینترلوکین-۶ موجود در مایع مغزی نخاعی رت های در حال تکوین (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
29 تاثیر گیاه دارویی Heracleum persicum (گلپر) بر فولیکولوژنز تخمدان رت های بالغ ماده نژاد ویستار (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
30 تاثیر نانو ذره ی آلومینا Alumina بر حافظه و میزان تخریب نورونی در ناحیه CA1 هیپوکمپ در موش صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری
31 تاثیرات آلودگی هوا بر رشد جوانه رویشی و الگوی شاخه دهی درختان Avicennia marina (Forssk.) vierh حرا در منطقه عسلویه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
32 سنجش فعالیت آنزیم پلی فنل اکسید از PPO و محتوای پروتئین کل تحت تنش سرما در گیاه آرابید و پسیس تالیانا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
33 سنجش کیفی و کمی فعالیت آنزیم پراکسیداز(POD) تحت تنش سرما در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
34 فوتودینامیک تراپی (PDT) و نقش آن در مرگ سلولهای سرطان ملانویی B16F10 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
35 نقش اکسیدکنندگی اشعه ی UVA و آنتی اکسیدانی ژل رویال بر فیبروبلاست پوست انسان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
36 و انواع مختلف بیانی آن در موجودات و بافتهای مختلف CDC42 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی