هادی حجت

 هادی حجت دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

هادی حجت

Hadi Hojat

دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی دیدگاه بی نیازی تفسیر قرآن از احادیث و دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 5، شماره: 10
2 تفسیر الکشاف و روش شناسی زمخشری در تحلیل واژگان (دریافت مقاله) مجله حدیث و اندیشه دوره: 8، شماره: 16
3 موانع قبولی عمل از منظر قرآن و روایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب و سنت گرایش اعتقادات حدیثی دوره: 4، شماره: 9