لیلا آزادبخت

 لیلا آزادبخت مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان

لیلا آزادبخت

Leila Azadbakht

مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط چگالی انرژی رژیم غذایی با اختلالات قلبی- متابولیکی در زنان تهرانی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 20، شماره: 1
2 Predictive Power of Visceral Adiposity Index and Model of Adipose Distribution in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم تغذیه دوره: 2، شماره: 2
3 بررسی اهمیت درشت مغذی ها در درمان افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت؛ مروری بر شواهد موجود (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 2، شماره: 4
4 سمیت زعفران، کروسین و کروستین آن بر ضد سلول های سرطانی و طبیعی: یک مرور منظم (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 4، شماره: 2
5 مصرف اسیدهای چرب ترانس و خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ASSOCIATION BETWEEN DIETARY ACID LOAD WITH ALTERNATIVE MEDITERRANEAN DIET AND DIETARY APPROACHES TO STOP HYPERTENSION AMONG TEHRANIAN WOMEN (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
2 ASSOCIATION OF LOW -CARBOHYDRATE DIET SCORE WITH OVERWEIGHT, OBESITY AND CARDIOVASCULAR RISK FACTORS: A CROSS-SECTIONAL STUDY AMONG IRANIAN WOMEN (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
3 ASSOCIATION OF MATERNAL PLANT-BASED DIET AND THE GROWTH OF BREAST FED CHILD (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
4 ارتباط تنوع غذایی با چاقی عمومی و چاقی شکمی در دانشجویان دختر ورزشکار آماتوردانشگاه علوم پزشکی مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
5 BENEFICIARY EFFECT OF Α-LIPOIC ACID SUPPLEMENTATION ON C-REACTIVE PROTEIN LEVEL AMONG ADULTS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROL TRIALS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
6 Diet Quality index (DQI), cardiovascular risk factors and psychological health: Food based or nutrient based DQI (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
7 Diet Quality index (DQI), cardiovascular risk factors and psychological health: Food based or nutrient based DQI (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
8 DIETARY ACID LOAD AND CARDIO -METABOLIC RISK FACTORS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF OBSERVATIONAL STUDIES (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
9 DIETARY ACID LOAD, KIDNEY FUNCTION AND RISK OF CHRONIC KIDNEY DISEASE: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF OBSERVATIONAL STUDIES (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
10 DIETARY CARBOHYDRATE INTAKE AND RISK OF BONE FRACTURE: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF OBSERVATIONAL STUDIES (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
11 DIETARY INFLAMMATORY INDEX AND ITS ASSOCIATION WITH THE RISK OF CARDIOVASCULAR DISEASES, METABOLIC SYNDROME AND MORTALITY: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
12 Dietary patterns, metabolic syndrome, Poly Cystic Ovarian Syndrome and infertility (دریافت مقاله) سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
13 DIETARY QUALITY INDEX AND CARDIOMETABOLIC RISK FACTOR AMONG IRANIAN WOMEN (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
14 DIETARY TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY AND CARDIOVASCULAR DISEASE RISK FACTORS: A SYSTEMATIC REVIEW OF OBSERVATIONAL STUDIES (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
15 DIETARY TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS: A CASE-CONTROL STUDY (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
16 DIETARY TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY AND RISK OF GASTROINTESTINAL CANCERS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF OBSERVATIONAL STUDIES (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
17 GARLIC SUPPLEMENTATION REDUCES C-REACTIVE PROTEIN, TUMOR NECROSIS FACTOR AND INTERLEUKIN 6 IN ADULTS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
18 HN-02120213_Determinants of Malnutrition in Critically Ill Patients Admitting to ICU in Iran: Results from A Cross-Sectional Study (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
19 HN-02120214_The Relationship between Vitamin D, Clinical Outcomes and Mortality Rate in ICU Patients: A Prospective Observational Study (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
20 IMPACT OF DIETS RICH IN WHOLE GRAINS AND FRUITS AND VEGETABLES ON CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN OVERWEIGHT AND OBESE WOMEN: A RANDOMIZED CLINICAL FEEDING TRIAL (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
21 OVARIAN CANCER RISK AND NONISOFLAVONE FLAVONOIDS INTAKE: A SYSTEMATIC REVIEW OF EPIDEMIOLOGICAL STUDIES (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
22 PEANUT AND CARDIOVASCULAR RISK FACTORS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
23 PLANT-BASED DIETARY PATTERN IN RELATION TO GESTATIONAL DIABETES MELLITUS AMONG PREGNANT WOMEN (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
24 POTATO CONSUMPTION AND RISK OF ALL CAUSE, CANCER AND CARDIOVASCULAR MORTALITY: A SYSTEMATIC REVIEW AND DOSE-RESPONSE META-ANALYSIS OF PROSPECTIVE COHORT STUDIES (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
25 THE ASSOCIATION OF DIETARY ACID LOAD AND HEALTH OUTCOMES: FOCUSING ON EPIDEMIOLOGICAL STUDIES IN IRAN (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
26 THE ASSOCIATION OF DIETARY INSULIN LOAD WITH CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AND INFLAMMATORY PARAMETERS IN ELDERLY MEN: A CROSS-SECTIONAL STUDY (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
27 THE ASSOCIATION OF DIETARY PHYTOCHEMICAL INDEX AND PSYCHOLOGICAL DISORDERS IN WOMEN: A CROSS-SECTIONAL STUDY (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
28 THE ASSOCIATION OF FOOD PRICES WITH DIETARY QUALITY INDICES IN WOMEN: A CROSS-SECTIONAL STUDY (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
29 THE ASSOCIATION OF NECK CIRCUMFERENCE WITH RISK OF METABOLIC SYNDROME AND ITS COMPONENTS IN ADULTS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
30 THE EFFECT OF A WEIGHT REDUCING DIETS CONTAINING FISH OR WALNUT OR THEIR COMBINATION ON INFLAMMATORY FACTORS AND LIPID INDICES IN OVERWEIGHT AND OBESE WOMEN: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
31 THE EFFECT OF ORAL MAGNESIUM SUPPLEMENTATION ON MICRO-ALBUMINURIA AND METABOLIC STATUS OF PATIENTS WITH DIABETIC NEPHROPATHY: A DOUBLE-BLIND RANDOMIZED CONTROLLED CLINICAL TRIAL (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
32 THE EFFECTS OF GARLIC SUPPLEMENTATION ON WEIGHT LOSS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
33 THE EFFECTS OF SUPPLEMENTATION WITH CONJUGATED LINOLEIC ACID ON BODY COMPOSITION IN OVERWEIGHT AND OBESE SUBJECTS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
34 The relationship between breastfeeding with dietary patterns of children aged 7 to 10 years old (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
35 سالمند، استئوپروز و تغذیه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره تغذیه ایران
36 مداخله های تغذیه ای در مطالعه قند و لیپید تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره تغذیه ایران