محسن پاکدامن

 محسن پاکدامن استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

محسن پاکدامن

Mohsen Pakdaman

استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Cost- Effectiveness Analysis of Infectious Waste Treatment Devices in Hospital (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 4
2 Explanation and Analysis of the Interaction between Environmental Health Officers and Directors of Food Preparation, Supply and Distribution Centers Based on Game Theory Model in Yazd (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 2
3 Feasibility of Telemedicine Deployment in Major Public Hospitals: A Case Study in Yazd (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 1، شماره: 2
4 The Interaction between Industries and Executive Agencies (The Department of Environment and Administration of Economic and Finance) toReduce Pollution: A Qualitative Study (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 2
5 The Quality of Food Services through Three Various Methods among Selected Hospitals Affiliated To Tehran University of Medical Sciences, Based on the Servqual Model (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری سلامت و سلامت پایدار دوره: 1، شماره: 4
6 بررسی آثار متقابل بین مولفه های اثرگذار بر تصمیم پزشکان جهت مشارکت در طرح پزشک خانواده و ویژگی های دموگزافیک آن ها با استفاده از آزمون انتخاب گسسته (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 3، شماره: 4
7 تاثیر شاخص های منتخب بهذاشتی، زیست محیطی و اقتصادی بر مخارج سلامت در کشور های توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 2، شماره: 1
8 رابطه برخی از عوامل مرتبط با بیمار و میزان استفاده از خدمات سلامت در بیمارستان های منتخب شهر قم، 1396 (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 3، شماره: 3
9 وضعیت بهره مندی از خدمات سلامت سرپایی در سالمندان شهر یزد در سال 1397 (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی میزان کیفیت (رضایت) والدین از بکارگیری منشور حقوق کودک بیمار براساس مدل الگوی تعالی عملکرد بالدریج ، توسط تیم بهداشتی درمراکزآموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
2 تاثیر مخارج سلامت بر شاخص توسعه انسانی ( HDI ): یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت