سید احمد احمدی

 سید احمد احمدی استاد دانشگاه اصفهان

سید احمد احمدی

Seyed Ahmad Ahmadi

استاد دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی مشاوره فردی مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 43
2 Evaluating the experiences of surrogate and intended mothers in terms of surrogacy in Isfahan (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 8، شماره: 1
3 بررسی اثربخشی رویکرد تلفیقی (فرزند پروری مثبت و رفتار درمانی) به شیوه گروهی بر بهبود ارتباط مادر کودک (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 2
4 بررسی تاثیرآموزش برنامه والدگری بارکلی بر سلامت روان مادران کودکان پسر دارای اختلال نقص توجه-بیش فعالی مقطع ابتدایی (7-12)شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 3
5 بررسی رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه ی شهرستان لنجان در سال تحصیلی 88-87 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 27
6 بررسی سازگاری زناشویی و عملکرد ازدواج بر اساس میزان تفاوت سطح تحصیلی در زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 38
7 پویایی های تعامل با همسر در حالت های خوش بین، دوسوگرا، واقع گرا و بی ارزش ساز در زنان متاهل: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 36
8 تاثیر آموزش منظم به والدین برروابط خانوادگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان فلاورجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 17
9 تاثیر آموزش مهارت های ارتباط همسران بر میزان تعارض های زناشویی زوج های متعارض متقاضی طلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 1
10 تاثیر مشاوره مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد (ACT) بر کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 2، شماره: 1
11 طراحی مدل مدیریت عملکرد مربیان مهدهای کودک در منطقه مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 45
12 مشکلات انضباطی دانش آموزان و ارایه یک الگوی انضباطی مناسب در مدارس دخترانه ابتدایی شهرستان شهرضا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 16
13 مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی – رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شادی زناشویی زوجین ناراضی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 3، شماره: 2
14 مقایسه کیفییت آموزشی و پرورشی دبیرستان های غیر انتفاعی با دبیرستان های دولتی شهراصفهان در سال تحصیلی 84-1383 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی غنی سازی روابط زناشویی براساس مدل ارتباطی بر صمیمیت زوجین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
2 بررسی رابطه بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین مدیران مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان نایین با اثربخشی عملکرد معلمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی