دکتر سیداحمد احمدی

دکتر سیداحمد احمدی استاد مشاوره دانشگاه اصفهان

دکتر سیداحمد احمدی

Dr. Seyed Ahmad Ahmadi

استاد مشاوره دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی زیرمنظومه ی همشیرها : دنیای پدیداری همشیرها در خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال ADHD ؛ یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 15، شماره: 3
2 اثر بخشی آموزش شیوه حل مسئله بر کاهش تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
3 اثربخشی آزمون بخشایش بر میزان خشم و مولفه های آن در افراد متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 1
4 اثربخشی بسته تلفیقی مهارت های ارتباط صمیمانه و آموزش غنی سازی ازدواج بر آسیب های تعاملی بین فردی زوجین (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 35
5 اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر سلامت روان و افسردگی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 4
6 اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی ‌بر نظریه انتخاب بر تعهد اجتماعی زوجین (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 4، شماره: 2
7 اثربخشی مشاوره زوجی مبتنی بر مدل سرخوردگی کایزر بر کاهش سرخوردگی زناشویی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 14، شماره: 2
8 اثربخشی مشاوره فردی مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 43
9 اثربخشی مشاوره فردی مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 43
10 اثربخشی مشاوره کارکردی خانواده با رویکرد اسلامی بر مشکلات بین نوجوان و والدین و نگرش نسبت به والدین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 7، شماره: 2
11 اثربخشی معنادرمانگری و گشتالت درمانگری در درمان اضطراب، افسردگی و پرخاشگری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 5، شماره: 19
12 Evaluating the experiences of surrogate and intended mothers in terms of surrogacy in Isfahan (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 8، شماره: 1
13 بررسی اثر بخشی زوج درمانی اسلام محور بر خوش بینی زوجین شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 1، شماره: 1
14 بررسی اثربخشی رویکرد تلفیقی (فرزند پروری مثبت و رفتار درمانی) به شیوه گروهی بر بهبود ارتباط مادر کودک (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 2
15 بررسی اثربخشی شیوه زوج درمانی ارتباط شیء کوتاه مدت بر الگوهای ارتباطی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 2، شماره: 2
16 بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات زناشوییدانشجویان در آستانه ازدواج در شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 5، شماره: 2
17 بررسی تاثیر گروه درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر احساسات منفی زنان نسبت به خانواده همسر و رضایتمندی زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 4
18 بررسی تاثیر گروه درمانی مذهبی و شناختی ‐ رفتاری بر عزت نفس و نگرش های زناشویی زندانیان مرد شهر قم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 4، شماره: 6
19 بررسی تاثیرآموزش برنامه والدگری بارکلی بر سلامت روان مادران کودکان پسر دارای اختلال نقص توجه-بیش فعالی مقطع ابتدایی (7-12)شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 3
20 بررسی تاثیرآموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر سبک های عشق ورزی زوجین (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 3، شماره: 2
21 بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و میزان رضایتمندی زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 1، شماره: 2
22 بررسی رابطه ساده و چندگانه بین سبک زندگی با تعالی خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 1
23 بررسی رابطه مهارت های ارتباطی با صمیمیت زناشویی (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 5، شماره: 2
24 بررسی رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه ی شهرستان لنجان در سال تحصیلی 88-87 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 27
25 بررسی سازگاری زناشویی و عملکرد ازدواج بر اساس میزان تفاوت سطح تحصیلی در زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 38
26 بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی؛ یک مطالعه ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 17
27 پویایی های تعامل با همسر در حالت های خوش بین، دوسوگرا، واقع گرا و بی ارزش ساز در زنان متاهل: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 36
28 تاثیر آموزش روش های تربیتی براساس دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی بر تغییر نگرش مادران در تربیت فرزندان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 14
29 تاثیر آموزش شناختی به خانواده ها در پیشرفت درمان بیمارانمبتلا به اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 5، شماره: 1
30 تاثیر آموزش فنون مشاوره شناختی بر بهبود عملکرد خانواده در زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 2
31 تاثیر آموزش منظم به والدین برروابط خانوادگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان فلاورجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 17
32 تاثیر آموزش مهارت های ارتباط همسران بر میزان تعارض های زناشویی زوج های متعارض متقاضی طلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 1
33 تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر رضایت و سازگاری زناشویی زنان متاهل، روستاهای شهرستان فارسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 3
34 تاثیر بازسازی شناختی بر مشکلات جنسی و خرده مقیاس های آن در زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 10، شماره: 4
35 تاثیر برنامه آماده سازی پیش از ازدواج بر اساس مدل اولسون بر رضایت زناشویی زوج ها در دوران عقد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 67
36 تاثیر سوگ درمانی شناختی – رفتاری با رویکرد اسلامی بر سلامت عمومی خانواده های داغدیده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 12
37 تاثیر قصه درمانی مربیان آموزش بر هوش کلامی، خلاقیت و ادبیات لغاتی کودکان (مورد مطالعه: مهدکودک های شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 17، شماره: 4
38 تاثیر مداخله روان- آموزشی ایرانی برگرفته از دیدگاه دل بستگی در سازش یافتگی زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 7، شماره: 1
39 تاثیر مشاوره شناختی رفتاری براساس رویکرد زیرسیستم های شناختی متعامل بر تغییر نگرش زوج های نابارور (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 2، شماره: 1
40 تاثیر مشاوره مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد (ACT) بر کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 2، شماره: 1
41 تاثیر همزمان عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 4، شماره: 3
42 تدوین مدل خانواده سالم براساس دیدگاه متخصصان خانواده (یک پژوهش کیفی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 1
43 رابطه ابعاد دلبستگی و عوامل پنجگانه شخصیت از منظر فردی و زوجی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 6، شماره: 2
44 رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 1، شماره: 1
45 رابطه تعاملات منفی بین زوجین و خانواده همسرباصمیمیت زوجین و تعارضات زناشویی درزنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده دوره: 1، شماره: 1
46 رابطه ساده و چندگانه آزار عاطفی و اختلال های روانی در زنان شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 7، شماره: 2
47 ساخت و اعتباریابی آزمون مشکلات بین نوجوان و والدین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 13، شماره: 51
48 شناسایی ابعاد کارکرد خانواده در فرایند مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 24
49 شناسایی و مقایسه آسیب های برآمده از فضای مجازی در روابط بین زوجین (مطالعه موردی در شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 13، شماره: 4
50 طراحی مدل مدیریت عملکرد مربیان مهدهای کودک در منطقه مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 45
51 مدل سازی بار رسوب کل رودخانه ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 3
52 مدل عوامل موثر بر چرخه ارتباط زوجی درخواست- کناره گیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 6، شماره: 1
53 مشکلات انضباطی دانش آموزان و ارایه یک الگوی انضباطی مناسب در مدارس دخترانه ابتدایی شهرستان شهرضا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 16
54 مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی – رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شادی زناشویی زوجین ناراضی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 3، شماره: 2
55 مقایسه کیفییت آموزشی و پرورشی دبیرستان های غیر انتفاعی با دبیرستان های دولتی شهراصفهان در سال تحصیلی 84-1383 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 11
56 مقایسه ی تاثیر برنامه ی آماده سازی پیش از ازدواج براساس مدل اولسون و بسته ی مشاوره پیش از ازدواج بومی بر مشکلات دوران عقد زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 15، شماره: 2
57 مقایسه ی یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان دو زبانه با دانش آموزان یک زبانه (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 2
58 ویژگی های روا نسنجی سیاهه آثار سوگ هوگان در خانواده های داغدیده ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی غنی سازی روابط زناشویی براساس مدل ارتباطی بر صمیمیت زوجین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
2 اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر خشونت دانش آموان مقطع دوم دبیرستان ناحیه شهراصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کودک و نوجوان
3 بررسی رابطه بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین مدیران مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان نایین با اثربخشی عملکرد معلمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
4 بررسی رابطه عملکرد خانواده با آثار سوگ در خانواده های داغدیده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
5 بررسی عوامل پیش بین وابستگی ناسالم به جنس مخالف و تعیین سهم بیشترین عامل تأثیر گذار در دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
6 تاثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای نوین در روانشناسی
7 تاثیر مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT)بر بهبود اسنادهای ارتباطی و کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
8 تأثیر مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
9 تأثیر مشاوره زوجی با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
10 تدوین مدل خانواده سالم به روش پژوهش آمیخته اکتشافی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
11 تعیین رابطه عوامل فردی با صمیمیت زناشویی زوجین شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
12 رابطه آموزش مهارت های اجتماعی بر روند شغل یابی معلولان جسمی (دریافت مقاله) هفتمین دوره همایش ملی پژوهش در علوم اجتماعی و روانشناسی ایران
13 رابطه بین ویژگی های شخصیتی با آثار سوگ در دانشجویان داغدیده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
14 رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هیجانات منفی نسبت به خانواده همسر در زنان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین