دکتر مریم آخوندیان

دکتر مریم آخوندیان استادیار دانشگاه مازندران

دکتر مریم آخوندیان

Dr. Maryam Akhoundian

استادیار دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Evaluation of in vitro Antioxidant Activities and Antibacterial Potentials of Two Brown Algae Extracts; Lyengaria stellata and Padina boergesenii Inhabiting the Persian Gulf, Iran (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زیست شناسی دوره: 6، شماره: 1
2 بررسی اثرات سمیت مزمن بن سولفورون متیل بر شاخص های خونی و بیوشیمیایی سرم و بافت کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 78، شماره: 4
3 بررسی پارامترهای خونی و سرمی ماهی کفال طلایی دریای خزر Liza aurat (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 29، شماره: 2
4 بررسی وقوع سپتی سمی باکتریایی آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهی های کپورچه (Carassius gibelio) شازده رود بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 34، شماره: 1
5 تعیین متوسط غلظت کشنده علف کش بن سولفورون متیل در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 29، شماره: 2
6 تغییرات فصلی تنوع و فراوانی کرم های حلقوی کف زی در رسوبات بستر سواحل جنوب دریای خزر (مازندران- ساری) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 8، شماره: 1
7 تنوع زیستی ریزجلبک ها، ظرفیتی بالقوه در فناوری های زیستی و محیطی (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 15، شماره: 2
8 مدلسازی فیزیکی- زیستی تغییرات فصلی جمعیت پلانکتونی در جنوب تنگه هرمز (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 6، شماره: 4
9 مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره ریزجلبک (Meyen, ۱۸۲۹)Scenedesmus obtusus در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ترکیب گونه ای، تراکم و زیتوده گروه سخت پوستان (اروپایان و آنتن منشعبان) حوضه جنوبی دریای خزر (بابلسر) در فصل زمستان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
2 بررسی ترکیب گونه ای، تراکم و زیتوده گروه سخت پوستان (پاروپایان و آنتن منشعیان) حوزه جنوبی دریای خزر (بابلسر) در فصل بهار (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
3 پایش زیست محیطی غلظت کل هیدروکربنهای نفتی و فلزات سنگین در آب و رسوبات جنوب غرب دریای خزر (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
4 تعیین غلظت فلز سنگین سرب (pb) در بافت های کبد و آبشش ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) دریای خزر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
5 تعیین غلظت فلز سنگین سرب (pb) در بافت های کبد و آبشش ماهی کفال طلایی (Liza aurata) دریای خزر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
6 سیستم های آبزی پروری مدار بسته (RAS): فناوری سبز در خدمت آبزی پروری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نوآوری در صنایع سبز