مختار پاسدار

 مختار پاسدار مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل

مختار پاسدار

Mokhtar Pasdar

مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.