محمد بازرگانی

 محمد بازرگانی استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

محمد بازرگانی

Mohammad Bazargani

استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.