محمد بازرگانی

 محمد بازرگانی استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

محمد بازرگانی

Mohammad Bazargani

استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی انگیزش انسان در سازمان از دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 21، شماره: 2
2 الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 1
3 الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 1
4 ضرورت تفکر راهبردی مدیران در تحول بانک انصار (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی دوره: 2، شماره: 4