امید جزایری

 امید جزایری دانشگاه مازندارن

امید جزایری

Omid Jazayeri

دانشگاه مازندارن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 نقش ژن AT2G37050 در پاسخ به یون کادمیوم درگیاه آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Incidence of Maple Syrup Urine Disease in Infants 2007-2017, Babol, Mazandaran. Do we have founder effect (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
2 Isolation and characterization of halophilic and halotolerant extracellular nuclease producing bacteria from the West of Mazandaran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
3 Isotherm and kinetic of removing Cr (VI) with lelliottia amnigena isolated from Babolroud river (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
4 Screening and identification of halophilic and halotolerant bacteria producing extracellular lipase from West Mazandaran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
5 Whole Exome Sequence and unsolved cases: Where are pathogenic mutations (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
6 بررسی حضور ژن bcsp کد کننده پروتیین غشایی بروسلا در نمونه های سرم بیماران مبتلا به تب مالت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
7 تاثیر پوترسین بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه کلزاBrassica napus L. تحت تنش سمیت عنصر روی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره