محمد اقتصاد

 محمد اقتصاد

محمد اقتصاد

Mohamad Eghtesad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 نظارت بر اکسیداسیون روغن زیتون طى دوره نگهدارى تسریع شده با استفاده از سامانه ماشین بینایى (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تجربی اثر بهبود شکل هندسی بالشتک بر روی پایداری هواناو (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 بررسی حرکت شناور اثر سطحی (SES) در دریا باامواج با قاعده بدون سیستم کنترل سواری (RCS) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
3 بهینه سازی محدوده ی زاویه ای کنترل خاموش - روشن اگزواسکلتون پایین تنه ی دانشگاه شیراز جهت بهبود عملکرد محرک ها (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
4 تست استاتیکی اگزواسکلتون توان افزا (تحمل وزن) دانشگاه شیراز و مقایسه ی داده های تجربی با داده های نرم افزار انسیس و ارایه بازده مکانیکی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
5 حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از تبدیل ویولت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
6 حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از تبدیل ویولت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
7 طراحی یک رویه کنترلی جدید در فضای موجی برای عملیات از راه دور دو سویه با تاخیر زمانی در کانال ارتباطی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
8 طراحی یکسیستم کنترل غیرخطی جهت حذف اثر پدیده چرخشمعکوسیکوسیله پرنده (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 طراحی، ساخت و کنترل روبات Catcher (پرتابه گیر) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 کاربرد روش های گام بعقب غیرفعال و گام بعقب انتگرالی در کنترل یک ربات 5 درجه آزادی با در نظرگرفتن دینامیک موتورها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
11 کنترل ارتعاشات تیر یک سرگیردار با جرم متمرکز تحت حرکت تکیه گاه با استفاده از پیزوالکتریک (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
12 کنترل دینامیکمعکوسپیزوپانلهای فضایی در حین مانورهای دورانی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 کنترل دینامیکمعکوسماهواره هوشمند در حین مانورهای فضایی در مدار (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
14 کنترل سوئیچینگ عملگرهایی از جنس آلیاژ حافظهدار با ایده کنترل سطح لغزش و کنترل گام به عقب وفقی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
15 کنترل شناورهای زیر سطحی خودکار به همراه بازوی مکانیکی به روش Backstepping و Adaptive Backstepping (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 کنترل مقاوم یک سیستم سوئیچینگ غیرخطی با تاخیر زمانی نامعلوم به فرم پسخور اکید به روش گام به عقب وفقی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
17 مدل سازی حرکت و کنترل ارتعاشات یک شناور اثر سطحی (SES) با سیستم کنترل سواری (RCS) در صفحه قائم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 مدل سازی دینامیکی و عصبی عضلانی ربات پوششی بالاتنه در تعامل با دست انسان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
19 مدل سازی دینامیکی و کنترل یک وسیله ی حمل ونقل خود تراز دوچرخ (سگوی) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
20 مدل سازی غیرخطی توربین باد فراساحلی پایه کششی با برج و زنجیره حرکتی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
21 مدل سازی غیرخطی توربین باد فراساحلی پایه کششی با برج و زنجیره حرکتی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
22 مدلسازی تبدیل فاز و کنترل وفقی مقاوم سوئیچینگ عملگرهایی ازجنس آلیاژ حافظه دار (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
23 مدلسازی دینامیکی توربین باد گردابه ای با در نظر گرفتن اثرات برهمکنش سیال و سازه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
24 مطالعه تجربی اثر تغییر میدان مغناطیسی و افزودن گذرگاه میانی بر عملکرد دمپر مغناطیسی کنترل پذیر (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
25 موقعیت یابی ربات چهار چرخ با استفاده از پردازش تصویر و مقایسه داه های تجربی با مسیر مطلوب (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک