دکتر علی اسحاقی

دکتر علی اسحاقی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

دکتر علی اسحاقی

Dr. Ali Eshaghi

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.