دکتر مینو عالمی

دکتر مینو عالمی Faculty of Humanities, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran

دکتر مینو عالمی

Dr. Minoo Alemi

Faculty of Humanities, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Classroom Assessment Literacy for Speaking: Exploring Novice and Experienced English Language Teachers’ Knowledge and Practice (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 6، شماره: 3
2 EAP Learners’ Attitudes Toward Problem-Based Learning: A Fast-Track to Fourth Generation Universities (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت. دوره: 9، شماره: 2
3 EFL Learners’ Perceptions of Ethics in the Classroom (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 2
4 English Language Teachers’ Autonomy for Professional Development: A Narrative Account of Self-direction, Capacity, and Freedom (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 41، شماره: 1
5 Evaluation of High School English Course Books in Iran: Task Types in Focus (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 8، شماره: 32
6 Functions and Strategies of Teachers’ Discursive Scaffolding in English-medium Content-based Instruction (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 8، شماره: 3
7 Investigating the Effects of Online Concurrent Group Dynamic Assessment on ‎Enhancing ‎Grammatical Accuracy of EFL Learners (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 9، شماره: 2
8 Iranian Non-native English Speaking Teachers’ Rating Criteria Regarding the Speech Act of Compliment: An Investigation of Teachers’ Variables (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 33، شماره: 3
9 L2 Learners’ Use of Metadiscourse Markers in Online Discussion Forums (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 1
10 Language Teachers' Identity Configurations and Their Resolution Strategies for Imposed Identity (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 15، شماره: 2
11 Native and Non-native English Teachers’ Rating Criteria and Variation in the Assessment of L2 Pragmatic Production: The Speech Act of Compliment (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 1
12 Native and Non-native Teachers’ Pragmatic Criteria for Rating Request Speech Act: The Case of American and Iranian EFL Teachers (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 1
13 Native EFL Raters’ Criteria in Assessing the Speech Act of Complaint: The Case of American and British EFL Teachers (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 7، شماره: 2
14 Non-native English Speaking Teachers’ Pragmatic Criteria in the Holistic and Analytic Rating of the Agreement Speech Act Productions of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 11، شماره: 2
15 Non-native teachers’ rating criteria for L۲ speaking: Does a rater training program make a difference? (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 1
16 Pragmatic Assessment of Request Speech Act of Iranian EFL Learners by Non-native English Speaking Teachers (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 4، شماره: 2
17 Pragmatic Criteria in the Holistic and Analytic Rating of the Disagreement Speech Act of Iranian EFL Learners by Non-native English Speaking Teachers (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 38، شماره: 1
18 Pragmatic Rater Training: Does It Affect Non-native L۲ Teachers' Rating Accuracy and Bias? (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 4، شماره: 1
19 Teacher Autonomy for Professional Development: A Longitudinal Case Study of Novice EFL Teachers (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 13، شماره: 2
20 THE GENERIC STRUCTURE OF ACKNOWLEDGMENTS IN PERSIAN DISSERTATIONS (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 34، شماره: 4
21 The Impact of Dynamic Assessment on Iranian EFL Students’ Writing Self-Assessment (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 1
22 The presentation of different types of tasks in ELT textbooks (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
23 Willingness to communicate in English among Iranian EFL engineering students (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 1
24 بررسی اثرات کلینیکی و آموزشی ربات های اجتماعی در فرآیند درمان کودکان سرطانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 2
25 بررسی استفاده از رایانه، تلفن همراه و فرهنگ لغت در یادگیری لغت های زبان انگلیسی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 33، شماره: 1
26 تاثیر استفاده از واقعیت مجازی در آموزش تلفظ انگلیسی زبان آموزان نوجوان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 6
27 تاثیر ربات های اجتماعی مجازی بر بهبود عملکرد شناختی دانش آموزان در یک عمل هوشمندانه (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 11، شماره: 4
28 تعیین میزان رضایت مندی در حالات چهره به کمک شبکه ی عصبی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 37، شماره: 2
29 راهبردهای آموزش علوم و مهندسی همگام با زبان اشاره ناشنوایان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 22، شماره: 85
30 رباتیک اجتماعی شناختی: رازها و نیازها (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 70
31 ماهیت و منطق برنامه درسی رباتیک تربیتی در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 3
32 ماهیت و منطق برنامه درسی رباتیک تربیتی در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 3
33 مشخصات ساختاری در ارائه های کنفرانس گویشوران غیر بومی زبان انگلیسی: بررسی کاربرد ساختار مجهول و شبه گسسته (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت. دوره: 7، شماره: 2
34 مطالعه ی بین فرهنگی راهبردهای مورد استفاده معلمان زبان انگلیسی در مدیریت سوء رفتار در دو محیط زبان دوم و زبان خارجی: مطالعه ی موردی ایران و فیلیپین (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 3، شماره: 1
35 نقش زبان انگلیسی تخصصی در آموزش مهندسی نوین (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 69
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Cross-generational Perceptions of Impoliteness of Refusals among Native Speakers of Persian (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
2 Dropping out: A Study of the Sources of University Dropout in Iran (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
3 Engineering Students’ Motivation for ESP Courses: Investigating the Effect of Academic Level (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
4 Global Business Textbooks Evaluation: A Task Type Perspective (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
5 Impoliteness Strategies in Interactions between Teenage EFL/ESL Learners and non-Native/Native Teachers in the Classroom Context (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
6 Native raters Assessment of EFL Learners Request Productions (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
7 The Evaluation of the High School English Textbooks: A Task Type Perspective (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
8 به کارگیری ربات های انسان نما در ارتقای مهارت های اجتماعی و شناختی بیماران مبتلا به اتیسم (درخودماندگی) در ایران (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
9 تاثیر استفاده از یک ربات اجتماعی بر اضطراب یادگیری گرامر و نگرش نوجوانان فارسی زبان نسبت به آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
10 تأثیر زبان انگلیسی در اشاعه باورهای فرهنگی و مذهبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
11 رباتیک شناختی- اجتماعی: رازها و نیازها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
12 طراحی مفهومی یک ربات اجتماعی برای مداخلات آموزشی درمانی کودکان سرطانی در محیط بیمارستان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران