دکتر فهیمه باب الحوائجی

دکتر فهیمه باب الحوائجی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر فهیمه باب الحوائجی

Dr. Fahimeh Babolhavaeji

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی بومی مدیریت بحران در کتابخانه های ایران: پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 21، شماره: 3
2 بررسی مفاهیم مرتبط با شیوه های اطلاع رسانی در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 19، شماره: 3
3 تعیین میزان تحقق شاخصهای مدیریت بومی در کتابخانههای عمومی استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 19، شماره: 2
4 آسیب شناسی موانع یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی دولت الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 26، شماره: 2
5 ابعاد مدیریت داده های پژوهشی در کتابخانه های دانشگاهی علوم پزشکی قطب ۷ کشور (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان دوره: 17، شماره: 4
6 ابعاد و مولفه های ممیزی دانش در کتابخانه های دانشگاهی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 9، شماره: 1
7 احصاء حوزه های سایبری سازمان های آموزشی داده محور با بهره گیری از تکنیک فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 9، شماره: 2
8 ارائه ابعاد و مولفه های رفتار جست وجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 12، شماره: 47
9 ارائه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی. (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 28
10 ارائه الگوی تولید قصه های دیجیتال توسط کودکان و نقش تولید آن بر مهارت های اجتماعی و هوش هیجانی کودکان (مطالعه موردی: مدارس هوشمند استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 13، شماره: 51
11 ارائه الگوی مفهومی کارآفرینی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی براساس مولفه های انگیزشی(روان شناختی)، صلاحیتی و حمایتی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 14
12 ارائه چارچوب مدیریت اکوسیستم داده باز از دیدگاه کسب وکار با رویکرد گراندد تئوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 12، شماره: 1
13 ارائه مدل استفاده از اینترنت اشیا در شرکت های دانش بنیان ایران (رویکردی جهت ارتقای بهره وری در این شرکت ها) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 4
14 ارائه مدل هویت دیجیتال در دولت هوشمند در دستگاه های دولتی ایران با نقش میانجی رهبری تحول دیجیتال (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 14، شماره: 52
15 ارزیابی تطابق کتابخانه های دانشگاهی ایران با معیارهای کتابخانه سبز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 14، شماره: 2
16 ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت توسعه نرم افزار با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 10، شماره: 36
17 ارزیابی مدیریت دانش با رویکرد مدل منطقه ای عشایر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
18 الگوی پارادایمی توزیع کتاب در ایران: مبتنی بر رویکرد گراندد تئوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 13، شماره: 2
19 امکان سنجی تدوین اصطلاح نامه ی پزشکی اسلام و ایران (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 5، شماره: 2
20 Identifying Qualitative Factors Affecting the Production and Distribution of Information and Knowledge in Science and Technology Parks of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 2
21 بازاندیشی داده های شاخص در نظام برنامه ‫ریزی مسکن ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 1
22 بازتعریف کسب وکار داده محور؛ پیش نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 14، شماره: 4
23 بررسی آلودگی اطلاعات در پایگاه های مورد اشتراک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در بازیابی اطلاعات کتابداری از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 5، شماره: 18
24 بررسی تاثیر بستر نحوی بر نمایهسازی و رتبهبندی پیشینه هایفرادادهای توسط موتورهای کاوش وب: مقایسه پیشینه هایفرادادهای مارک 21 و هسته دوبلین (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 3
25 بررسی تطبیقی مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در مراکز استانهای کشور (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 2، شماره: 5
26 بررسی جریان اطلاعات در پژوهشکده های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 6، شماره: 23
27 بررسی چگونگی استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران از پایگاه اطلاع رسانی تخصصی موجود در وب سایت دانشگاه تهران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 2، شماره: 7
28 بررسی رفتار مسیریابی مراجعین کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 7، شماره: 27
29 بررسی عوامل استرسزا در رابطه باوجود منابع الکترونیک در کتابداران کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1393 (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 2، شماره: 2
30 بررسی گرایش های مطالعاتی و استفاده ازکتابخانه در بین نخبگان دانش آموزی ایران (از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 6، شماره: 24
31 بررسی میزان استرس شغلی کتابداران و مدیران کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 16، شماره: 3
32 بررسی میزان سرمایه اجتماعی و شاخص های آن در کتابخانه های دانشگاهی تابع وزارت علوم مستقر در شهر تهران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 7، شماره: 24
33 بررسی میزان همخوانی انواع موجودیت های داده ای فرانمای تولید داده های ساختارمند با فهرست اصطلاحات نوع خاص منبع استاندارد مارک ۲۱ (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 2
34 بررسی نگرش کتابداران کتابخانه های عمومی استان مازندران به مدیریت دانش (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 7، شماره: 25
35 بررسی نیازهای اطلاعاتی پرونده الکترونیک سلامت بیماران دیابتی از دیدگاه متخصصان غدد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 5، شماره: 2
36 بررسی وضعیت ترجمان دانش در علوم انسانی کشور (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 10، شماره: 38
37 بررسی وضعیت مدیریت دانشهای گردآوری، سازماندهی و اشاعهاطلاعات نسخههای خطی در کتابخانههای ایران و ارایه ی یک مدلکاربردی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 1
38 بومی سازی مقوله های مدیریت دانش بر اساس مدل پایه های ساختمان دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 4
39 پرکاربردترین مولفه‎های مدیریت داده‎های پژوهشی (مورد پژوهی: کتابداران کتابخانه‎های دانشگاهی علوم پزشکی قطب ۷ کشور) (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 14، شماره: 55
40 تاثیر مدیریت اسلامی بر ابعاد عملکرد مدیریت کتابخانه های عمومی مراکز استان ها (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 3
41 تبیین تجارب دانش آموزان ازنقش شبکه های اجتماعی مجازی در آموزش و یادگیری آنها (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 0
42 تحلیل آماری سیر تحول و زمینه های نشر کتاب ایران میان سال های ۱۳۵۸- ۱۳۸۷ (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
43 تحلیل محتوای پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران شمال، علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات اهواز و همدان در سال های ۱۳۷۲ – ۱۳۸۶ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 15، شماره: 1
44 تحلیل محتوای مقالات جلد سوم دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 9، شماره: 1
45 تحلیل محتوای مقالات مجلات تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی درباره ترویج کتابخوانی و کتابخانه های کودکان از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 16، شماره: 4
46 تحلیل نظریه استثمار زیست جهان هابرماس در شکل گیری مدیریت دانش (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 2
47 تحلیل وضعیت پژوهش های رشته غدد درون ریز و متابولیسم در ایران با استفاده از روش های متن کاوی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 18، شماره: 4
48 تحلیل هزینه- سودمندی: شاخصی برای ارزیابی اقتصادی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 2
49 تدوین الگوی نوآورانه پدافند سایبری با رویکرد یکپارچگی دسترسی به داده ها در سازمان های داده محور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 5، شماره: 2
50 ترسیم شبکه ی معنایی مفاهیم مرتبط با زنان در قرآن کریم (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 51
51 تصویری اجمالی از کتابخانه های عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 6، شماره: 1
52 تعیین رابطه پایبندی مذهبی با سلامت سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 3
53 جامعه شناسی زن، ازدواج و خانواده در قرآن کریم به منظور ارائه ی مدل خانواده ی قرآنی (مطالعه ی مفاهیم اجتماعی در قرآن کریم) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 9، شماره: 36
54 چالش های پیش روی فهرست نویسی تعاونی در محیط اینترنت "مطالعه موردی در کتابخانه های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی" (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 4، شماره: 15
55 حضور محققان ایرانی در شبکه های اجتماعی علمی: مطالعه موردی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 14، شماره: 6
56 دیدگاه مسئولان و صاحب نظران فرهنگی کشور درباره راه اندازی مرکز اطلاع رسانی اکو در ایران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 9، شماره: 32
57 رابطه درک ویژگی های پایگاه های اطلاعاتی پیوسته و پذیرش آنها توسط زنان عضو هیئت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 4، شماره: 13
58 رابطه عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه ریزی نشده کاربران کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 13، شماره: 4
59 رابطه هوش هیجانی با توانمندسازی کتابداران: موردپژوهی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 3، شماره: 10
60 رفتار جست وجو و بازیابی اطلاعات دانشجویان دکتری بر اساس انتظار (مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه محقق اردبیلی) (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 16، شماره: 60
61 ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 13، شماره: 3
62 سیاهه ای برای کیفیت سنجی خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 3، شماره: 8
63 شاخص ها و عوامل مکانی و جغرافیایی در عملکرد پارک های علم و فناوری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 8، شماره: 3
64 شاخصه های تربیتی اخلاقی موثر در قصه گویی دیجیتال کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 12، شماره: 4
65 شناسایی ابعاد و مولفه های اطلاع رسانی خودمراقبتی به بیماران در نظام اطلاع رسانی پزشکی کشور با رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 10، شماره: 34
66 شناسایی شاخص های آموزش منابع انسانی در بانک ملی ایران با رویکرد مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 10، شماره: 35
67 شناسایی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر براطلافرینی در ایران، همراه با ارائه الگوی نظری (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 1
68 شناسایی و اولویت بندی ابعاد ممیزی دانش در کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 15، شماره: 58
69 شناسایی ویژگی های کارآفرینی صلاحیتی و توانایی های مهارت شغلی و رابطه و تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر این ویژگی ها در کتابداران کتابخانه های دانشگاهی مطالعه موردی: واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 10، شماره: 37
70 طراحی ابزار سنجش مدیریت اطلاعات شخصی اعضای هیات علمی پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 2
71 طراحی الگوی پدافند سایبری در حوزه نگهداری داده های یک سازمان داده محور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 21، شماره: 84
72 طراحی فرایند سازماندهی و اطلاع رسانی اسناد با کمک سیستم مدیریت اسناد در آرشیو ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 3
73 طراحی مدل توسعه مدیریتی کتابخانه‎های دیجیتال در کشور با رویکرد منبع‎محور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 4
74 طرح تدوین الگوی تولید کتاب های حسی لمسی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 50
75 عوامل فردی موثر بر اشتراک دانش میان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 5
76 کثرت گرایی روش شناختی و ابزاری فصل نامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (فصل نامه کتاب) در سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۹ (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 7، شماره: 26
77 مدل یابی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 1
78 مطالعه تصویر ذهنی سازمانی اعضای هیئت علمی و کتابداران از کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 11
79 مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن بر ویژگی های روان شناختی کارآفرینی از دیدگاه مکتب انسان گرایانه، مطالعه موردی: واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 6، شماره: 21
80 مطالعه معانی ضمنی و لفظی آیات اخلاق اجتماعی در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 9، شماره: 33
81 مقایسه کاربرد روش های اقتصاد سنجی در ارزشگذاری اقتصادی خدمات کتابخانه ها (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 12، شماره: 44
82 مقایسه میزان آشنایی و استفاده دانشجویان پزشکی از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 4، شماره: 13
83 ممیزی دانش در کتابخانه های دانشگاهی ایران با رویکرد تحلیل عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 10، شماره: 34
84 مولفه های نشر حرفه ای و پیامدهای حرفه ای نبودن نشر ایران؛ با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 23، شماره: 60
85 مهارت های فنی کتابداران دیجیتال کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 12
86 نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 6، شماره: 13
87 ویژگی های انگیزشی (روان شناختی) کارآفرینی کتابداران کتابخانه های پزشکی با تاکید بر مکتب انسانی مطالعه موردی: واحدهای پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 3
88 ویژگی های حمایتی کارآفرینی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی و کشف رابطه و تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر ویژگی های حمایتی کارآفرینی آنان (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکانسنجی خدمات مرجع دیجیتال در کتابخانههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
2 بررسی ارگونومیکی و آسیب های جسمانی ناشی از محیط کار کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاههای مستقر در شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها
3 بهره جویی از هوش تجاری در زیرساخت مراکز مدیریت دانش ابری: داش بورد مدریتی و اطلاعاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
4 شناخت نیاز ها و راهکارهای آموزش کارآفرینی به دانشجویان (مطالعه ی موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
5 فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی و کارآفرینی در اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
6 نقش روانشناسی مثبت گرا در جستجو و بازیابی اطلاعات از وب در پژوهشگران حوزه های مختلف علوم: رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
7 نقش کارآفرینی در توانمندسازی کارکنان سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها