دکتر علی جهانخانی

دکتر علی جهانخانی استاد بازنشسته دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علی جهانخانی

Dr. Ali Jahankhani

استاد بازنشسته دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا مدیران و سهامداران از معیار مناسبی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده می کنند ؟ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 2، شماره: 7
2 ارزشگذاری شرکتها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 3، شماره: 12
3 ارزیابی روشهای خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 5، شماره: 15
4 ارزیابی مالی پروژه های سرمایه ای در شرایط تورمی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 1، شماره: 3
5 استراتژی تامین مالی بلند مدت شرکتها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی تاثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکت ها بر میزان به کارگیری اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 5، شماره: 17
7 بررسی تحلیلی اهمیت انحراف‎های تورمی ارزش افزوده اقتصادی و تاثیر خصوصیات مالی شرکت‎ها براین انحراف‎ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 12، شماره: 29
8 بررسی تغییرات سهام بعد از تقسیم سود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 2، شماره: 7
9 بررسی و نقد انواع شاخص های نقدینگی شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 4، شماره: 14
10 بررسی و نقد انواع شاخص های نقدینگی شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 4، شماره: 13
11 شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 7، شماره: 2
12 شیوه های مالی هدایت دیدگاه ها و عملکرد مدیران در جهت افزایش ثروت سهامداران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 3، شماره: 11
13 فرهنگ واژگان مالی (۸) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 3، شماره: 11
14 کاربرد مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در تصمیمات مالی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 2، شماره: 5
15 مبانی تئوریک و کاربردی تصاحب و ادغام شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 8، شماره: 21
16 موسسه تامین سرمایه و ضرورت ایجاد آنها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 1، شماره: 4
17 نظریه بازار کارآی سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 1، شماره: 1
18 نفدی بر چگونگی قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 1، شماره: 1
19 نقش موسسات بیمه در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 12، شماره: 1
20 واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 5، شماره: 16
21 یادداشت سر دبیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 4، شماره: 13
22 یادداشت سر دبیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 4، شماره: 14
23 یادداشت سر دبیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 1، شماره: 2
24 یادداشت سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 3، شماره: 12
25 یادداشت سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 2، شماره: 7
26 یادداشت سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 1، شماره: 1