علی جهانخانی

 علی جهانخانی استاد/	دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

علی جهانخانی

Ali Jahankhani

استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.