دکتر ماشااله حیدرپور

دکتر ماشااله حیدرپور استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دکتر ماشااله حیدرپور

Dr. Mashallah Hiderpor

استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.