مجتبی محسنی

 مجتبی محسنی عضو هئیت علمی دانشگاه مازندران

مجتبی محسنی

Mojtaba Mohseni

عضو هئیت علمی دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Isolation and Optimization of Ethanol Producing Bacteria from Natural Environments of Mazandaran Province in Iran (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 1، شماره: 1
2 تاثیر سرب موجود در رژلب بر جهش زایی ژن BRCA1 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Antibacterial activity of silver nanoparticles synthesized by Shewanella sp. ME1 isolated from sediments of the Caspian Sea (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
2 ارتباط ژن سوپر اکسید دیسموتازانسانی با بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک در لوپ 4 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور
3 ارزیابی فعالیت آنزیمی اکتینوباکترهای نادر همزیست بی مهرگان در استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
4 ارزیابی فعالیت ضدمیکربی در اکتینومیست های همزیست بی مهرگان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
5 اکتینومیست های تولید کننده ترکیبات ضدباکتریایی از رسوبات بستر دریای مازندران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
6 Biodegradation of dibutyl phthalate using Deinococcus spp. isolated from Lout desert of Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
7 DIBUTYL PHTHALATE DEGRADATION USING DEINOCOCCUS SPP. ISOLATED FROM LOUT DESERT OF IRAN (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
8 ISOLATION OF MAGNETOTACTIC BACTERIA FROM AQUATIC ENVIRONMENTS AND THEIR POTENTIAL IN THE PRODUCTION OF IRON NANOPARTICLES (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
9 Isolation of natural producing Actinobacteria using the iChip technique as a novel screening method and investigation of their antibacterial activity (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
10 Isolation of Shewanella spp. from sediments of the Caspian Sea for electricity generation from synthetic wastewater in microbial fuel cells (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
11 PREVALENCE OF COAGULASE POSITIVE STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN SOME DOMESTIC ANIMALS (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
12 Prevalence of coagulase positive Staphylococcus pseudintermedius in some domestic animals (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
13 بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه lilium ledebourii بر رده سلول سرطانی دهانه رحم (Hela) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
14 بررسی حضور ژن bcsp کد کننده پروتیین غشایی بروسلا در نمونه های سرم بیماران مبتلا به تب مالت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
15 بررسی فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره تولید شده با روش احیای شیمیایی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
16 بررسی مکانیسم حذف زیستی سرب توسط باکتری های جداشده از مناطق آلوده با اسپکتروفتومتر تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
17 برون سپاری منابع انسانی: تحلیل چند سطحی از منظر فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
18 تاثیر فاکتور های مختلف محیطی در توانایی تولید اتانول باکتری های جداشده از منابع طبیعی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
19 تجزیه باکتریایی پساب های حاوی سیانید و سنجش آن به روش بیولومینسانس (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
20 تجزیه زیستی 2و 4- دی کلروفنوکسی استیک اسید و بیان ژن تجزیه کننده در سلول های بیوفیلم و پلانکتونیک باکتری Burkholderia hospita (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
21 تولید آنزیم آلفا آمیلاز توسط Bacillus sp. MGH7 جدا شده از رسوبات دریای مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
22 تولید فیتاز خارج سلولی توسط Bacillus sp. MGH3 جداشده از رسوبات دریای مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
23 جدا سازی و شناسایی باکتری های مقاوم به پرتو های یونزا Deinococcus sp و .Brevundimunas sp از کویر لوت ایران وسنجش میزان مقاومت این باکتری ها به پرتو گاما (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
24 جداسازی باکتری احیا کننده سولفات از رسوبات بستر دریای مازندران و بررسی توانایی تولید الکتریسیته در پیلسوختی میکروبی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
25 جداسازی باکتری شکارچی دلوویبریو از آب دریای مازندران و بررسی توانایی آن در کنترل باکتری بیماریزا ویبریو پاراهمولیتیکوس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
26 جداسازی باکتری های تولید کننده اتانول از محیط های طبیعی و سنجش تولید اتانول آن ها (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
27 جداسازی سویه های باکتری دلوویبریو از نمونه های خاک ایران و پتانسیل آنها در کنترل برخی باکتری های بیماری زای خانواده انتروباکتریاسه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
28 جداسازی و بررسی باکتری های تجزیه کننده علف کش 2و 4- دی کلروفنوکسی استیک اسید از خاک (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
29 جداسازی و بررسی باکتری های مگنتوتاکتیک از محیط های آبی و ارزیابی تولید نانوذرات (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
30 حذف زیستی سیانید توسط سویههای جدا شده از خاکهای آلوده ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
31 ساخت تغییرات راهبردی در سازمان رویکردی چندسطحی مبتنی بر تحلیل گفتمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
32 سنجش سمیت فلزات سنگین توسط باکتری نورافشان .Vibrio sp جدا شده از دریای مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
33 کاهش اغتشاش در گوشه تونل باد مادون صوت با پره های هادی جریان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
34 نقش بازی در یادگیری (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی «ازنگاه معلم»
35 نقش قاعده عسر و حرج در تنظیم سبک زندگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
36 هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با استفاده از الگوریتم SADE (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
37 هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با استفاده از الگوریتم SADE (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق