احمد ابریشمچی

 احمد ابریشمچی استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران

احمد ابریشمچی

Ahmad Abrishamchi

استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی طرحهای توسعه منابع آب در سیستم چندمخزنه زیرحوضه دره رود با استفاده از شاخصهای عملکردی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 87
2 مدیریت آب شهری با لحاظ پساب و رواناب به عنوان منابع جدید آب (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات تغییرات اقلیم بر روندها و نوسانات جریان رودخانه کارون حوضه آبریز بالادست سد کارون 4 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
2 ارتباط بین مدل های شبیه سازی و بهینه سازی در مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیر زمینی با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 Climate Change Impacts on Hydropower Development Projects in Karkheh River Basin (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
4 Detection of Streamflow Trends and Variability in Karun River Case study: upstream Karun-4 dam (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
5 Dez Water Resources System Scenario Analysis by System Dynamics Approach (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
6 Hydrological Response to Climate Change Impacts in the Karkheh River Basin (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
7 Optimal Crop Planning and Monthly Water Demand Forecasting Based on Consideration of Climate Conditions by Fuzzy Inference Systems (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 بررسی آلودگی میکروبی رودخانه جاجرود و نقش عوامل تولیدکننده آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
9 بررسی اثرات تغییرات اقلیم بر پارامتر های دما و بارش در حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 بررسی تولید نیروگاههای برق آبی در شرایط بهره برداری منفرد و یکپارچه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
11 بررسی وضعیت کنونی آبخوان دشت اوان (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 پیش بینی آورد فصلی سد دز با استفاده از سیگنالهای بزرگ مقیاس اقلیمی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 پیش بینی بلندمدت جریان رودخانه دز به کمک تغییرات دمای سطح آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
14 تجارت کیفیت آب: رویکردی نو و کارآ در مدیریت کیفی منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
15 مطالعه سدهای واکنشی نفوذ پذیر ساخته شده از نانو ذره آهن برای تصفیه درجای آب زیر زمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست