فرشاد امامی

 فرشاد امامی دانشگاه فرهنگیان

فرشاد امامی

Farshad Emami

دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 18FDG PET/CT in pulmonary carcinosarcoma and brain metastasis (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای و زیست شناسی آسیا اقیانوسیه دوره: 7، شماره: 2
2 A Comparison of Job Involvement and Organizational Citizenship Behaviors among Physical Education Teachers at Seven Educational Districts in Mashhad (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 2
3 A Study of Perception of Organizational Justice and its Relationship with the Demographical Characteristics in Staff Members of Physical Education Departments (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 3
4 ارزیابی کارآیی نسبی تیم های ورزشی دانشگاه ها در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 15
5 Comparison and Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment among the Employees of Ministry of Youth Sport (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 1
6 Comparison and Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment among the Employees of Ministry of YouthSport (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 6
7 False positive 18F-FDG PET/CT due to active varicella zoster infection in a Hodgkin’s lymphoma patient (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 27، شماره: 2
8 Hip-Hop Dancing and Eudaimonic Well-Being in Female Students (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 2
9 Inguino-scrotal bladder hernia: an unexpected finding on 68Ga-PSMA PET/CT (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای و زیست شناسی آسیا اقیانوسیه دوره: 8، شماره: 2
10 Investigation of the Relationship between Demographic Information and Organizational Citizenship Behaviors among the Departments Employees of Physical Education (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 4
11 Multiple non-malignant iodine uptake in a 131I whole body scan of a patient with papillary thyroid carcinoma: Importance of SPECT/CT (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 28، شماره: 1
12 Radioiodine avid adenomatous colon polyp in a post-treatment whole body radioiodine scan (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 28، شماره: 1
13 The Role of Organizational Justice and Three Dimensions on Departments of Physical Education in Iran (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 4
14 The value of myocardial perfusion imaging in differentiating between idiopathic dilated cardiomyopathy from the ischemic form [Persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 12، شماره: 2
15 بررسی میزان دلبستگی شغلی مدیران، کارکنان و اعضاء هییت علمی و ارتباط آن با جو سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 2
16 رابطه نگرش و گرایش به کارآفرینی سازمانی در اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 1
17 رابطه نگرش و گرایش به کارآفرینی سازمانی در اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 68Ga-DOTATATE PET/CT versus 18F-FDG PET/CT for detecting intramedullary hemangioblastoma in a patient with Von Hippel-Lindau Disease (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران
2 ارتباط سرمایه فکری با گرایش ارزشی نئبت به کار مطالعه موردی: کارکنان اداره ی کل ورزش و جوانان استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
3 Evaluation of effective reconstruction parameters on quantification of PET/CT images for harmonization: A phantom study (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران
4 Normal distribution of 18F-FDG in the spinal cord: a systematic review (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران
5 Radioiodine avid benign polyp in a post-treatment whole body 131I scan (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران
6 بررسی عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی (اسپانسری) در استان مازندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
7 تاثیر هوش اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان مازندران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
8 تاثیر هوش اخلاقی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان مازندران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
9 شناسایی رابطه بین شخصیت برند و وفاداری مشتری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
10 شناسایی رابطه بین شخصیت برند و وفاداری مشتری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان