فرشاد امامی

 فرشاد امامی دانشگاه فرهنگیان

فرشاد امامی

Farshad Emami

دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 18FDG PET/CT in pulmonary carcinosarcoma and brain metastasis (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای و زیست شناسی آسیا اقیانوسیه دوره: 7، شماره: 2
2 A Comparison of Job Involvement and Organizational Citizenship Behaviors among Physical Education Teachers at Seven Educational Districts in Mashhad (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 2
3 A Study of Perception of Organizational Justice and its Relationship with the Demographical Characteristics in Staff Members of Physical Education Departments (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 3
4 ارزیابی کارآیی نسبی تیم های ورزشی دانشگاه ها در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 6، شماره: 15
5 Comparison and Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment among the Employees of Ministry of Youth Sport (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 1
6 Comparison and Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment among the Employees of Ministry of YouthSport (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 6
7 False positive 18F-FDG PET/CT due to active varicella zoster infection in a Hodgkin’s lymphoma patient (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 27، شماره: 2
8 Hip-Hop Dancing and Eudaimonic Well-Being in Female Students (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 2
9 Inguino-scrotal bladder hernia: an unexpected finding on 68Ga-PSMA PET/CT (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای و زیست شناسی آسیا اقیانوسیه دوره: 8، شماره: 2
10 Investigation of the Relationship between Demographic Information and Organizational Citizenship Behaviors among the Departments Employees of Physical Education (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 4
11 Multiple non-malignant iodine uptake in a 131I whole body scan of a patient with papillary thyroid carcinoma: Importance of SPECT/CT (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 28، شماره: 1
12 Radioiodine avid adenomatous colon polyp in a post-treatment whole body radioiodine scan (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 28، شماره: 1
13 The Role of Organizational Justice and Three Dimensions on Departments of Physical Education in Iran (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 4
14 The value of myocardial perfusion imaging in differentiating between idiopathic dilated cardiomyopathy from the ischemic form [Persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 12، شماره: 2
15 بررسی میزان دلبستگی شغلی مدیران، کارکنان و اعضاء هییت علمی و ارتباط آن با جو سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 1، شماره: 2
16 رابطه نگرش و گرایش به کارآفرینی سازمانی در اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 1، شماره: 1
17 رابطه نگرش و گرایش به کارآفرینی سازمانی در اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 68Ga-DOTATATE PET/CT versus 18F-FDG PET/CT for detecting intramedullary hemangioblastoma in a patient with Von Hippel-Lindau Disease (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران
2 ارتباط سرمایه فکری با گرایش ارزشی نئبت به کار مطالعه موردی: کارکنان اداره ی کل ورزش و جوانان استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
3 Evaluation of effective reconstruction parameters on quantification of PET/CT images for harmonization: A phantom study (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران
4 Normal distribution of 18F-FDG in the spinal cord: a systematic review (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران
5 Radioiodine avid benign polyp in a post-treatment whole body 131I scan (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران
6 بررسی عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی (اسپانسری) در استان مازندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
7 تاثیر هوش اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان مازندران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
8 تاثیر هوش اخلاقی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان مازندران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
9 شناسایی رابطه بین شخصیت برند و وفاداری مشتری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
10 شناسایی رابطه بین شخصیت برند و وفاداری مشتری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان