غلامرضا مومنی

 غلامرضا مومنی رئیس موسسه آموزش عالی مهر اروند

غلامرضا مومنی

Gholamreza Momeni

رئیس موسسه آموزش عالی مهر اروند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.