دکتر مهدی اخگری

دکتر مهدی اخگری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور فردوس

دکتر مهدی اخگری

Dr. mahdi Akhgari

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور فردوس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اولویت بندی عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی خانوارهای روستایی در برابر خشکسالی (مورد مطالعه: بخش دستگردان شهرستان طبس) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 4، شماره: 2
2 بررسی و تحلیل عوامل موثر بر جغرافیای جرم در مناطق روستایی(مطالعه موردی روستای نایبند شهرستان طبس) (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات دوره: 4، شماره: 34
3 برنامه ریزی سیستم پیاده مداری در بافت قدیم ارگ طبس و نقش آن در توسعه گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی دوره: 5، شماره: 16
4 تحلیلی بر تحقق عدالت فضایی شهر بیرجند با مدل ویکور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 2
5 تحلیلی بر عدالت فضایی در توزیع خدمات؛ با تاکید بر مدیریت شهری (مورد مطالعه: محلات منطقه چهار زاهدان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 14، شماره: 51
6 ساماندهی فضایی سکونتگاه های روستایی الحاقی در پیرامون کلان شهر مشهد با بهره گیری از رویکرد پویش ساختاری-کارکردی (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 18، شماره: 1
7 شناسایی عوامل موثر بر ارتقای هویت مکانی شهرهای کوچک (مورد مطالعه: شهر حاجی آباد) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 3، شماره: 26
8 نقش مدیریت شهری در ارتقا کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه یک شهر بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش سرزمین و برنامه ریزی آموزشی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران
2 اثر استفاده از پساب شهری بر نفوذپذیری خاک در شرایط استفاده از زئولیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
3 ارزیابی کاربری اراضی شهر خلیل اباد با رویکرد توسعه پایدار بااستفاده الگوی تحلیل SOWT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی
4 ارزیابی و سنجش میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در مدیریت فضای شهری در دوران کرونا (مطالعه موردی : شهرداری سراوان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
5 ارزیابی وضعیت مجتمع های مسکونی از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: مسکن مهربجستان) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
6 استفاده از آب بسته بندی در مصارف شرب شهری و مزایای آن نسبت به سایر روشهای جداسازی آب شرب از غیرشرب (نمونه مورد مطالعه شهرستان فردوس، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
7 استفاده ازآبهای غیرمتعارف دربخش کشاورزی مطالعه موردی برروی شهرستان فردوس (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
8 اقتصاد، بازار و صادرات انار در شهرستان فردوس (دریافت مقاله) همایش ملی انار
9 بررسی آسیه پذیری کیفیت آب کارون تا رویکرد سیستمیک و تاثیر آن بر روی تخصیص آب بین بخشهای کشاورزی وبرق آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
10 بررسی آینده پژوهی وقف های جدید در تمدن اسلامی با بررسی نمونه موردی در شهرستان زاهدان (دریافت مقاله) چهارمین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار
11 بررسی اثرات حاشیه نشینی بر میزان امنیت شهروندان در شهرستان مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
12 بررسی اثرات زیست محیطی سکونتگاه های پیرامونی مناطق کلانشهری در کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
13 بررسی تاثیر برنامه ریزی چندبعدی در صنعت گردشگری شهرستان خاش (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی شهرسازی، عمران جغرافیا و محیط زیست
14 بررسی تغییرات اقلیمی و اثرات آن (نمونه مورد بررسی شهرستان فردوس، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
15 بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در شهرستان فردوس با رویکرد آینده پژوهی Investigating the Methods of Tourism Development in Ferdows County Using Future Studies Approach (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران
16 بررسی علل مهاجرت به شهر انابد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
17 بررسی عملکرد مبلمان شهری درفضای شهر باتأکیدبرزیباسازی مطالعه موردی :شهرتربت جام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
18 بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی شهروندان از مدیریت خدمات شهری (مطالعه موردی شهربجستان) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
19 بررسی فرهنگ وقف در استان خراسان جنوبی با رویکرد علمی در زمینه آموزش وپرورش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
20 بررسی کاربرد اطلاعات جغرافیایی در جانمایی ایستگاه های آتش نشانی (مطالعه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
21 بررسی ماهیت فضایی در سرزمین های شهر محور در برنامه ریزی منطقه ای در کلانشهرها، نمونه موردی کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
22 بررسی نقش تسهیلات مالی بهسازی مسکن در بهبود وضعیت کالبدی و محیطی مساکن روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
23 بررسی و تحلیل تغیرات کاربری زمین و نقش ان در توسعه مدیریت شهری( مطالعه موردی شهر زاهدان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
24 بررسی و تحلیل رضایت مندی از عملکرد مدیریت شهری با میزان مشارکت شهروندان در امور شهری( شهر بجستان) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
25 بررسی و تحلیل مکان یابی شهرک فرهنگیان بجستان از منظر آینده پژوهی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
26 بررسی و مطالعه عملکرد مدیریت شهری با توجه به الگوهای پایدار در بافت مدرن شهر بشرویه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
27 پایش تصادفات درون شهری موردمطالعه: تصادفات درون شهری شهرستان فردوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
28 پهنه بندی سیلاب وشبیه سازی هیدرولیکی رودخانه با استفاده ازمدل HEC RAS و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی: رودخانه چناران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
29 تاثیر روش های نوین مهندسی بر ضوابط ساخت و ساز خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
30 تبیین الگوی راهبردی مناسب بر ماندگاری جمعیت در سکونتگاه های روستایی دهستان مصعبی شهرستان سرایان با استفاده از مدل swot (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
31 تحلیل اثرات توسعه بازارچه مرزی بر نواحی پیرامون(مطالعه موردی: بازارچه مرزی ماهیرود شهرستان سربیشه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
32 تحلیل مسکن مهرشهر جدید گلبهار با رویکرد امنیت آمایش سرزمین (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
33 تفاوت مسکن مهر، مسکن ملی و جهش مسکن مزایا و معایب آن (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
34 تناسب اراضی جهت توسعه شهری با رویکرد آمایش مطالعه موردی شهرستان فردوس (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
35 توسعه اقتصادی ومدیریت روستایی ارزیابی اثرات اقتصادی طرحهای هادی روستایی (مطالعه موردی: روستا ی برون از توابع شهرستان فردوس،استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
36 توسعه پایدار شهری و شهر فشرده با رویکرد دهکده شهری (مطالعه موردی محله مهر، شهر فردوس) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
37 توسعه فضاهای پیراشهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
38 توسعه گردشگری و راهبرهای آن از دیدگاه آمایش سرزمین؛در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
39 جایگاه بوم گردی در توسعه روستای باغستان (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
40 جداسازی شبکه آب شرب ازآب فضای سبزوپیامدهای ناشی ازآن درفضای سبزشهری نمونه شهرستان فردوس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
41 جغرافیا و توسعه اقتصادی در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
42 راهکار های توسعه مناطق مرزی با رویکرد آمایش سرزمین (ناحیه مطالعاتی: زاهدان) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
43 روش های استحصال رواناب در محیط شهری و غیرشهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
44 شناسایی نقاط حادثه خیز از حیث تصادف با استفاده از مدل فازی در GIS و تکنیک دلفی(مطالعه موردی شهر سرایان ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
45 طراحی و تدوین الگوهای توسعه شهری در کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
46 عملکرد شهرهای جدید و تمرکز زدایی جمعیت در منطقه شهری زاهدان(مطالعه موردی غدیر شهر) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار
47 عوامل موثر در عدم استفاده از معماری ایرانی در نمای ساختمانهای شهری (مطالعه موردی شهر فردوس) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
48 کاربرد سیستم های سطوح آبگیر باران در مدیریت کم آبی کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
49 گردشگری و توسعه پابدار در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
50 لغزشهاى زمین و اثرات مخرب آن نمونه موردی سد شهید پارساى سرایان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
51 مروری بر آینده پژوهی و رویکرد های آن در علوم انسانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
52 مکان یابی مجتمع های رفاهی و خدماتی بین راهی از منظر برنامه ریزی منطقه ای درشهرستان فردوس (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
53 میزان و اثرات آلایندگی معادن سنگ آهن بر ساکنین شهر سنگان: یک نگرانی رو به رشد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری
54 نقش تسهیلات مالی بهسازی مسکن در ایجاد رضایتمندی و ماندگاری جمعیت در سکونتگاه های روستایی (مورد مطالعه: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
55 نقش دفاتر تسهیلگری در توسعه محلات حاشیه شهر زاهدان (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
56 واکاوی و مقایسه پیامدهای اجرای ساختمان های ویلایی با آپارتمانی در طرح توسعه مسکن مهر نمونه: شهر طبس (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست