محمدتقی احمدی

 محمدتقی احمدی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمدتقی احمدی

Mohammad Taghi Ahmadi

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر پارامترهای ژیوتکنیکی در رفتار هیدرومکانیکی توده ی سنگ ساخت گاه سدهای بتنی با مدل سازی سه بعدی غیر خطی کاملا هم بسته (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 1
2 پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی با احتساب ترک اندود چرخان و چند جهته ی ثابت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 4
3 پیشنهادالگوریتم موثربرای بارگذاری لرزه ای غیریکنواخت سازه های واقع درساختگاه های دره ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 4
4 تاثیر سطح عملکرد قاب خمشی بتن مسلح ویژه بر رفتار غیر خطی لرزه یی اتصالات تیر ستون میانی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 2
5 تحلیل جامع دینامیکی غیرخطی سدهای بتنی قوسی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 4
6 تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی سدهای بتنی قوسی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 2
7 تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت حرکت نرمال ریزگسل ساختگاه (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 2
8 تعیین بار نهایی گسیختگی پل های سنگی قوسی به کمک مدل رفتاری مناسب مصالح (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 3
9 توسعه ی نرم افزار تحلیل دینامیکی غیر خطی سیستم سد بتنی مخزن، فونداسیون ناپیوسته با شرایط مرزی جاذب و متحرک (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 1
10 فشار آب داخل ترک در رفتار سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار سیلاب (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمایشات ارتعاش محیطی و اجباری روی دو سد بتنی قوسی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 آشنایی با ساختار لوله های حرارتی و مطالعه عددی عملکرد حرارتی لوله های حرارتی با قابلیت انتقال حرارت شعاعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
3 آنالیز وطراحی و شبیه سازی ترانزیستور نانومتری مولکولی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
4 اثر اندازه در طراحی سد های بتنی قرسی تحت بارگذاری استاتیکی (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
5 اثر تنش در بند انرژی نانو پیچه های کربن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندسازی کسب و کارهای فناورانه و راهکارهای پیشرفت در تکنولوژی و مهندسی
6 اثرات ضریب عبور و جریان کوانتمی درگرافن نانواسکرول ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق
7 ارائه نرم افزار المان محدود برای تحلیل جامع دینامیکی غیر خطی سدهای بتنی قوسی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
8 ارزیابی آسیبپذیری لرزهای سد کوینا با استفاده از روشFMA و مشاهدات عملکرد واقعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
9 Computational Fluid Dynamics Modeling Of Wave Run Up Over The Slope Of Breakwater Using Numerical Model (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 Conduction coefficient modeling with bilayer graphene nanoribbon island (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
11 Dynamic Interaction Analysis Of Varies Geometries On Gravity Base Structure (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 Fabrication of CNTs Based Heating Element (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
13 Investigating the quantum current of TGNRs in degenerate regime (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق وکامپیوتر و صنایع
14 Mathematical Model of Transmission Coefficient in Bilayer Graphene Nanoribbons (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
15 Quantum Current Modeling in Nano-transistors with a Quantum Dot (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
16 The effect of the transmission coefficient on energy of graphene nanoribbons with two potential barrier (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق
17 THE EFFECTIVENESS OF THE SLIDING ISOLATORSIN CONTROLLING THE DYNAMIC RESPONSES OF THE JACKET TYPE PLATFORMS (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
18 The Mathematical Model of Transmission Coefficient with a Quantum Dot in Nano-transistors (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
19 The Transmission Coefficient Mode in Graphene Nano scrolls Based Transistor (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق
20 باران ربایی توده های جنگلی بلند مازو و راش شرقی خالص در فصل رویش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
21 بررسی اثر اندرکنش هیدرومکانیکال بر توزیع تنشها در پی سدهای بتنی وزنی و قوسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
22 بررسی اثر پلاسمای سرد بر روی سلول های زنده ی گیاهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه
23 بررسی اثر دمای گسیلی از نانولوله های کربنی بر خواص الکتریکی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
24 بررسی اثر طول کانال در ترانزیستور نانومتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
25 بررسی اثر نشست نا همگن پی بر روی توزیع تنش در پای طره های سدهای بتنی قوسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
26 بررسی الگوی مناسب برای تحلیل غیرخطی سد بتنی قوسی در محدوده جابجائی های بزرگ و بیان اهمیت این تحلیل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بررسی تاثیر رفتار هیدرومکانیکی بر پایداری توده سنگ درزه دار تکیه گاههای سدهای بتنی قوس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
28 بررسی تراکم حامل ها ی گرافن نانو اسکرول در حالت های تبهگن و ناتبهگن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
29 بررسی حالت های تبهگن و ناتبهگن رسانایی در نانونوارهای گرافنی سه لایه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
30 بررسی دمابرعملکرد حسگرهای گازی پایه نانولوله کربنی تولید شده به روش تخلیه قوس الکتریکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
31 بررسی سرعت حامل های الکتریکی در گرافن نانوریبون دولایه (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق مجلسی
32 بررسی عددی ساختار کاویتاسیون و اثر آن بر روی سرریزها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 بررسی قابلیت اعتماد سدهای بتنی وزنی- مطالعه موردی سد شفارود (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
34 بررسی گسیل نور از نانوذرات کربنی تهیه شده به روش تخلیه قوس الکتریکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
35 بررسی مدل تحلیلی سرعت حامل ها در ترانزیستورهای اثر میدان گرافن نانو اسکرولی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
36 بررسی مقدار خازن کوانتومی مبتنی بر گرافن دولایه در حالت های تبهگن وناتبهگن (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق مجلسی
37 تحقیق درباره مدلسازی مناسب باربرکنش درزیرسدهای وزنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 تحلیل خطوط لوله مستغرق زیر دریا در معرض امواج دینامیکی ناشی از انفجار زیر آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
39 تحلیل شکست سد بتنی قوسی با جابجایی های بزرگ (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
40 تحلیل ظرفیت کوانتومی گرافن نانو اسکرول زیگزاگ در حالت های تبهگن و ناتبهگ (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
41 تعیین بارنهایی گسیختگی پل­های سنگی قوسی با در نظر گرفتن مدل رفتاری مناسب مصالح (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 تعیین ظرفیت غیر خطی-لرزه ای اتصالات تیربه ستون قابهای خمشی بتن مسلح ویژه با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
43 جنگل های مانگرو؛ پراکنش، اهمیت و تهدیدات آن در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
44 حساسیت سنجی در تعیین ظرفیت باربری پی سنگی سدهای قوسی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
45 حساسیت سنجی روش های متداول اعمال بار برکنش در سدهای وزنی نسبت به ارتفاع سد (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 خواص الکترونیکی نانو نوار گرافنی با توجه به شکل لبه و عرض نانو نوار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
47 ساخت و بررسی سنسورگازمتان براساس فیلم کربنی ساخته شده باروش تخلیه ی قوس الکتریکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
48 ساخت وبررسی خواص سنسوراکسیژن براساس مجموعه ای ازنانولوله های کربنی تک دیواره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
49 سنتز نانوذرات گرافیتی در دو فاز گازی و مایع به روش سایش لیزری به همراه ساخت رآکتور لازم برای بالا بردن کیفیت سنتز (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
50 شبیه سازی ترانزیستور مولکولی با اتصال شاتکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
51 شرط مرزی انتشاری مناسب برای تحلیل لرزه ای گذرای مخزن نیمه بینهایت به روش المان محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
52 شناسایی خصوصیات دینامیکی سدهای بتنی با استفاده از آزمایش ارتعاش اجباری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
53 شناسایی ماهیت ترک پایه ١٨ سد سفیدرود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
54 صحت سنجی مدل عددی روش ساخت سدهای قوسی در نرم افزار آباکوس جهت ارزیابی رفتار سازه ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
55 طراحی بهینه سدهای بتنی قوسی برای بهبود رفتار لرزه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
56 طراحی بهینه شکل سد بتنی قوسی تحت شرایط لرزه ای بر اساس اصول مکانیک شکست (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
57 طراحی و ساخت حسگر یون های نیترات بر پایه نانوذرات کربنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
58 طراحی یک برنامه تحلیل سدهای بتنی قوسی شی-گرا با فرترن 90 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
59 لایه برداری نانو متری اثر شیمیای با طراحی پلاسمای پالسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه
60 مدل تحلیلی تراکم حامل نانو نوارهای گرافنی سه لایه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
61 مدل جریان کوانتمی در نانو نوارهای گرافنی تک لایه MGNRs (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
62 مدلسازی المان محدود رفتار غیر خطی جابجائیهای بزرگ سازه های بتنی با استفاده از المان های ایزوپارامتریک سه بعدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
63 مدلسازی جریان کوانتمی ترانزیستورهای تک الکترونی با دو جزیره گرافنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق وکامپیوتر و صنایع
64 مدلسازی جریان کوانتمی در ترانزیستورهای تک الکترونی گرافنی با یک جزیره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
65 مدلسازی جریان کوانتمی درنانوترانزیستورهای گرافنی دو لایه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق وکامپیوتر و صنایع
66 مدلسازی ریاضی اتصال شاتکی نانوذرات کربنی رشد داده شده درروش قوس الکتریکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
67 مدلسازی موثر رفتار پلهای قوسی بنایی تحت بارهای عادی و غیر عادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
68 مروری برروش های تحلیل اندرکنش آب و سازه های دریایی ناشی از انفجار زیر آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
69 مطالعه عددی انتقال حرارت در لوله های حرارتی با قابلیت انتقال حرارت شعاعی و بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
70 مقایسه روشهای مدلسازی عددی توده سنگ درزه دار در تحلیل تونلها و سازه های زیرزمینی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
71 نقش جنگلکاری اصولی ( باتوجه به (LAI و کم کردن بار دامنه درحفاظت مناطق پر شیب حوزه آبخیز (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست