حسین بوهندی

 حسین بوهندی دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

حسین بوهندی

Hossein Bouhandi

دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شبکه سازهای دوگانه بر غلیظ کننده های پلی آکریلاتی جدید سنتز شده به روش پلیمرشدن رسوبی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 2
2 بررسی اثر نوع شبکه ساز در پلیمر شدن رسوبی آکریلیک اسید (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 1
3 تبدیل زیست توده لیگنوسلولوزی باگاس به هیدروژل (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 29، شماره: 5
4 تثبیت دی اکسید کربن روی پلیمرها (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 2، شماره: 1
5 جذب الکل و محلول نمکی کربوپل پیوندخورده با مونومر2-آکریل آمیدو-2-متیل پروپان سولفونیک اسید تهیه شده با روش فراصوت دهی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 32، شماره: 3
6 رزین های اپوکسی گرمامقاوم (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 3، شماره: 1
7 واکنش ها و کاربردهای تثبیت دی اکسیدکربن (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر ترکیبات ممانعت کننده بر کاهش شبکه ای شدن محلولهای پلی الکترولیتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 بررسی شرایط خشک کردن برروی خواص محلولهای پلی الکترولیتی (پدیده ژل شدن) (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران