کارن ابری نیا

 کارن ابری نیا استاد دانشگاه تهران

کارن ابری نیا

Karen Abri Nia

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازسازی سه بعدی ریزساختار ناهمگن دو فازی بر اساس تک مقطع دو بعدی به کمک توابع همبستگی دو نقطه یی و الگوریتم بازیابی فاز (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 33، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه تحلیل جدید برای مخازن استوانه ای جدار ضخیم تحت فشار داخلی ناگهانی با لحاظ کرنش سختی و نرخ کرنش (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 ارائه یک روش تحلیلی برای اتوکاری قطعات فلزی نازک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
3 ارائه یک طراحی جدید برای قالب های اکستروژن معکوس (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
4 ارائه یک میدان سرعت سینیماتیکی برای منطقه تغییر شکل فرآیند ECAE (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
5 الگوریتم محاسبه کمی مرزهای سه گانه در ساختار سه بعدی آند پیل سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
6 اندازه گیری و مانیتورینگ دستگاه نورد حلقه ای رینگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
7 بررسی اثر کلیرانسV ring ، و شعاع لبة قالب در برش دقیق با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
8 بررسی پارامترهای موثر در فرایند شکل دهی ورق های فلزی با لیزر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
9 بررسی تاثیر ارتفاع رینگ vشکل بر روی شکل ظاهری و دقت ابعادی قطعات حاصل از فرآیند برش دقیق با استفاده از FEM (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
10 بررسی تجربی و شبیه سازی اجزای محدود فراینذ ضکل دهی کششی چنذ نقطه ای ورق های فلزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
11 بررسی تحلیلی فرآیند شکل دهی بلوزهای فلزی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
12 بررسی خواص مکانیکی قطعات پلیمری و کامپوزیت پلیمر-فلز پرینت شده با روش FFF (دریافت مقاله) دومین رویداد جامع ساخت افزایشی ایران
13 بررسی ریزساختار و میکرو سختی میکرو لوله های منیزیمی تولیدشده با استفاده از فرآیند میکرواکستروژن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
14 بهبود در میدان سرعت تحلیل حد بالا برای اکستروژن مستقیم پروفیل های مختلف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
15 بهبود در میدان سرعتتحلیل حد بالا دراکستروژن مستقیم پروفیل های مختلف (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 بهینه سازی پارامترهای فرایندECAE جهت بدست آوردن محصولی با توزیع کرنش یکنواخت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
17 بهینه سازی تنش به وجود آمده در مخازن کروی ساخته شده از مواد FGM، تحت بارهای فشاری و حرارتی (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
18 بهینه سازی طول و موقعیت حفره قالب برای اکستروژن مقاطع نامتقارن I شکل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
19 پیش بینی منطقه مرده درقالب های اکستروژن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
20 تاثیر پارامترهای مختلف بر روی نیروی جداشونده در شکل دهی مجدد لوله گرد به چهارگوش (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
21 تاثیر فاکتور اصطکاک در تعیین سطوح انفصال سرعت ورودی با استفاده از الگوی جریان مواد در اکستروژن مستقیم اشکال نامتقارن با شبیه سازی المان محدود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
22 تحلیل اکستروژن مقطع U شکل برای تعیین طول و موقعیت بهینه قالب (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
23 تحلیل تئوری و تجربی فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی ورقهای دولایه فلزی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
24 تحلیل تجربی و شبیه سازی شکل دهی مجدد لوله های جدار ضخیم به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
25 تحلیل سه بعدی نورد مقاطع با استفاده از روش حد بالا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
26 تحلیل مسائل اکستروژن مستقیم و متقارن با روش المان محدود(FEM) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
27 تعیین موقعیت بهینه حفره قالب در فرایند اکستروژن مقاطع غیرمتقارن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
28 تولید لوله های فوق مستحکم بدون درز آلیاژ منیزیم AZ91 با استفاده از فرآیند اکستروژن شعاعی - مستقیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
29 شبیه سازی المان محدود و تحلیل تجربی بررسی اثر سرعت شکل دهی و ضخامت اولیه در شکل دهی مجدد لوله های جدار ضخیم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
30 شبیه سازی دو بعدی فرآیند همینگ و بررسی شعاع فلنج، فلنج کردن و استفاده از چسب در میزان Roll-in (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
31 شبیه سازی ساخت مخازن CNG به روش اکستروژن معکوس با استفاده از نرم افزار المان محدود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
32 شبیه سازی سه بعدی تاثیر پارامترهای فرآیند همینگ درب جلو سمند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
33 شبیه سازی سه بعدی فرآیند اکستروژن معکوس برای تولید قطعات با شکل داخلی دایره ای از بیلتهای با شکل خارجی چند ضلعی منتظم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
34 شبیه سازی و بررسی فرایند نورد نامتقارن سیم (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
35 شیبه سازی اکستروژن معکوس قوطی های جدار نازک جهت بررسی پارامترهای موئثر در فرایند (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
36 طراحی قالب های آهنگری چند مرحله ای برای قطعات نزدیک به ابعاد نهایی با استفاده از روش تغییر شکل معکوس و المان محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
37 طراحی و بهینه سازی کانال پلیسه در فورج پره توربین گازی با استفاده از شبیه سازی المان محدود سه بعدی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
38 طراحی، ساخت و بهینه سازی خودرو خورشیدی غزال ایرانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار
39 فرمولاسیون مسایل سه بعدی اکستروژن به روش میدان خطوط لغزش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
40 مروری جامع بر سیر تحول فرآیند شکل دهی تدریجی ورق ISF (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
41 یک حل حد بالا برای فرآیند ECAE با در نظر گرفتن هندسه متغیر برای منطقه مرده فلز (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید