فریدون آزما

 فریدون آزما استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول

فریدون آزما

Fereydoon Azma

استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه بین رهبری معنوی و عدالت سازمانیبا کیفیت زندگی کاری کارکنان شعب بانک مسکن استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 7
2 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنانشعب بانک مسکن استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 13
3 تاثیر ویژگی های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه: مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
4 تفاوت های فردی در خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 44
5 رشد اقتصادی در سایه کارآفرینی و رقابت پذیری (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 1، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسان سازی کتاب تفکر و سبک زندگی در مفهوم سازی راز تعادل (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
2 آموزش عالی کارآفرین و اشتغال در موسسات کوچک و متوسط (SMEs) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
3 آموزش کارآفرینی باتاکید بردیدگاه رفتاری دریادگیری کارآفرینانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
4 ارائه چارچوب مفهومی شایسته محوری مبتنی برمدیریت استراتژیک منابع انسانی تحقیق موردی: کارکنان دادگستری استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
5 ارائه مدل مدیریت ارتباط با شهروندان در بخش دولتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
6 ارایه مدلی بمنظور بررسی مدیریت ارتباط با مشتری در محیط الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی پایدار
7 ارتباط بین تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی در کارکنان (مطالعه موردی، دانشگاه علوم پزشکی بجنورد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
8 اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در انقلاب های پسا استعماری (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها
9 بررسی ابعاد رفتاری، آثار و تبعات پیاده سازی نظام جبران خدمات بر روی کارکنان سازمان ها و شرکت های دولتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
10 بررسی ارتباط بین اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی در بیمارستان های دولتی شهر مشهد 1393 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11 بررسی ارتباط بین هوش هیجانی EQ وتاثیر آن بررفتار کارکنان مطالعه موردی: بیمارستان ولایت دامغان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
12 بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر بالندگی سازمانی در بانک کشاورزی استان ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
13 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهرستان گنبد کاووس (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه­ای کاربرد علوم برق و کامپیوتردر صنعت مخابرات
14 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برکارآفرینی سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهرستان گنبدکاووس (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
15 بررسی تأثیر جو اخلاقی سازمان بر اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه، دبیران مقطع متوسطه اول و دوم (راهنمایی و دبیرستان) شهرستان ایلام) (دریافت مقاله) همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
16 بررسی تأثیر شخصیت های سه گانه موفقیت طلب، قدرت طلب و اجتماعی بر وجدان کاری (مورد مطالعه:کارکنان شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
17 بررسی رابطه ابعاد توانمندسازی با خلاقیتفردی کارکنان دانشگاه ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
18 بررسی رابطه برند داخلی و رفتار برند با توجه به نقش میانجی تعهد به برند کارکنان مطالعه موردی صنعت هتل داری مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
19 بررسی رابطه بهره گیری از فناوری اطلاعات با پیشرفت تحصیلیدانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم دبیرستانهای شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
20 بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
21 بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
22 بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی و چابکی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
23 بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی با کارآفرینی سازمانی دراستانداری گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
24 بررسی رابطه بین اقدامات منابع انسانی با رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقشتعهد سازمانی در بانکهای کشاورزی استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
25 بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با سبک مدیریت کلاس توسط معلمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
26 بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و یادگیری سازمانی در گلستاندر اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
27 بررسی رابطه بین توانمندسازی و رفتارهای کارآفرینانه با توجه به نقش میانجی معنویت سازمانی مطالعه موردی: بانک توسعه تعاون استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
28 بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی وتمایل به ترک خدمت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
29 بررسی رابطه بین رهبری معنوی و تفکر استراتژیک در شرکت فرودگاه های کشور (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
30 بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با هوش عاطفی در شرکت آب منطقه ای استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
31 بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با فرهنگ سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
32 بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی و موفقیت پروژه با نقش میانجی کارگروهی مطالعه موردی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
33 بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری مدیران با عملکردکارکنان سازمانهای دولتی استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
34 بررسی رابطه بین سبکهای تصمیم گیری و هوش هیجانی مدیران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
35 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی با کارآفرینی کارکنان پست استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
36 بررسی رابطه بین سلامت روان و عملکرد شغلی کارکنان بانک رفاه کارگران خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
37 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانیمطالعه موردی در شعب بانک تجارت شهر گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
38 بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و عملکرد کارکنان در بانک قوامین استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
39 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانشادارات پست استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
40 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و فشارهای محیطی با عملکرد پروژه های فناوری اطلاعات (مطالعه موردی شرکت های صنایع غذایی استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
41 بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و بهره وری منابع انسانی در اداره کل امورمالیاتی استان گلستان (مطالعه موردی شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
42 بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش دراداره کل امور مالیاتی استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
43 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان در بانک قوامین استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
44 بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی با سلامت سازمانی مدیران دانشکده های دانشگاه های آزاد استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
45 بررسی رابطه بین وفاداری کارکنان واعتمادسازمانی باتغییرسازمانی درآموزش وپرورش شهرستان کلاله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
46 بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
47 بررسی رابطه بین هوش سازمانی با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
48 بررسی رابطه بین هوش معنوی و کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش میانجی رفتارشهروندی سازمانی مطالعه موردی: سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
49 بررسی رابطه شخصیت کارکنان و فرصتهای ارتباطی با سکوت سازمانی و تمایل به ترک یا جابجایی شغل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
50 بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با کارآفرینی سازمانی(شهرداری شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
51 بررسی رابطه مدیریت در اعتباربخشی و کیفیت خدمات با عملکرد کارکنان در بیمارستان امامخمینی(ره)شیروان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
52 بررسی رابطه ی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری(DSS) با توانمند سازی کارکنان (مطالعه موردی بانک مسکن استان گلستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت
53 بررسی مبانی فلسفی شکل گیری نظریه جهانی شدن یا جهانی سازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
54 بررسی محیط کسب و کاربربسط فرصتهای کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
55 بررسی موانع مهم تیم سازی در شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
56 بررسی نظریه های انگیزش از خاستگاه تا اسلام و تأثیر شناخت مدیران از نیازهای انگیزشی کارکنان بر بهره وری سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
57 بررسی نقاط ضعف قوت و فرصت تهدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد جهت برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی
58 بررسی نقش تعدیلی انگیزش در رابطه سرمایه اجتماعی با توانمندسازی کارکنان در سازمان آموزش و پرورش استان گلستان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
59 بررسی و تبیین نظریه های قدرت مدیران و رابطه آن با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان مورد مطالعه کارکنان اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
60 بررسی و تحلیل نظریه سیستم های اجتماعی در سازمان و مدیریت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
61 بررسی وتبیین نقش کارآفرینی در ابعاد گوناگون توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
62 بررسی وتحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی :شهرداری شیروان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
63 بررسی وضعیت عملکرد مدیریتی مدیران آموزش و پرورش در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
64 تاثیر آموزش کارآفرینی بر تمایل به کارآفرینی در دانشجویان رشته های کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
65 تاثیر فرهنگ اسلامی بر توسعه کارآفرینی و کسب وکار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
66 تحلیل رفتار سیاسی در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
67 تحلیل سازمان ساختاروطراحی سازمان وابعادساختارسازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
68 تحلیل و بررسی نظریه های ناهماهنگی شناختی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری،اقتصاد و مهندسی صنایع با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
69 تحلیل و تبیین فلسفی نظریه های سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
70 تحلیل و تبیین نظریههای خلاقیت در مدیریت سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
71 تحلیل و تبیین نقش محیط در ساختار سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
72 تفکر در قرآن و کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی پایدار
73 توریسم و مزرعه آنلاین: راهکاری جدید برای مدیریت و یکپارچه سازی گردشگری بر مبنای سیستم هوشمند جهانی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
74 توسعه پایدار کارآفرینی روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی پایدار
75 جایگاه مدیریت درالگوی ایرانی اسلامی پیشرفت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
76 جایگاه مفاهیم ارزشی ایثار و شهادتدر شعارهای انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت
77 خودکارآمدی در رفتار ورابطه آن با کارآفرینی فردی وسازمانی (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
78 دانشگاه کارآفرین و تجاری سازی دانش با تاکیدی بر پارک های علم و فناوری (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
79 دستیابی به مزایای منابع انسانی استراتژیک از طریق آموزش های کارآفرینی مؤثر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
80 رابطه بین نقش رهبری تحول آفرین و سلامت سازمانی در دانشگاه پیام نور خراسان شمالی با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
81 رابطه مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری کارکنان در سازمان صنعت، معدن تجارت بجنورد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
82 روشهای ایجاد انگیزه و خلاقیت در کارکنان در محیط کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
83 رهبری تحول آفرین، خلاقیت و کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
84 ریشه یابی و تحلیل ابعاد و مولفه های کلیدی شکل گیری سامزانهای فردا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
85 سازمان بیدار (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
86 شناسایی ابعاد هوش معنوی و تمایل به کار گروهی در بین دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بجنورد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
87 شناسایی عوامل موثر بازاریابی در صنایع دستی و ارائه راهکار جهت بهبود صادرات با استفاده از فن فراتحلیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
88 شناسایی موانع توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش عالی وارایه راهکار های تقویت آن در تحقق دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
89 شناسایی و تشخیص فرصت کارآفرینی صنعت گردشگری استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی پایدار
90 شناسایی و رتبه بندی شاخص های دانشگاه کارآفرین: مطالعه موردی دانشگاه آزاد علی آبادکتول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
91 شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در کارآفرینی سازمانی و نهادینه کردن آن در رفتار مدیران و سازمانهای امروزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
92 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
93 شناسایی و رتبه بندی موانع کارآفرینی سازمانی از نگاه مدیریت استراتژیک دردانشگاه فنی و حرفه ای(دانشکده های فنی و حرفه ای استان مازندران) (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
94 ضرورت توجه مدیران به نقش و اهمیت اندازه سازمان در تحقیقات مالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
95 طراحی مدل چابکی سازمانی برای شرکت های گاز استانی (مطالعه موردی شرکت گاز استان اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی
96 عوامل موثر بر کاهش سکوت سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
97 عوامل موثر بر کاهش سکوت سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
98 عوامل موثر بر یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
99 کاربست فناوری اطلاعات و رابطه آن با موفقیت کارآفرینان استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
100 مبانی فکری و فلسفی نظریه های نوین گرایی با رویکرد فیزیک کوانتوم در حوزه سازمان و مدیریت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
101 مبانی فلسفی کوانتوم درمدیریت رفتار سازمانی (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
102 مدل مهندسی مجدد به عنوان الگویی در جهت استقرار تغییر در سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
103 مدیریت دانش در سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
104 مدیریت دانش و سرمایه فکری در سازمان های موفق (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
105 مسئولیت اجتماعی مدیران شرکت ها در قبال کیفیت تولیدات خدمات (دریافت مقاله) همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری
106 مسئولیت اجتماعی مدیران شرکت ها در قبال کیفیت تولیدات-خدمات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
107 مطالعه تطبیقی نمودار سازمانی شرکتهای خدمات مالی کشورهای پیشرفته صنعتی وایران( پیمایشی پیرامون شرکتهای کارگزاری بورس و تامین سرمایه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
108 معنویت کاری و رفتار شهروندی سازمانی در بانک های شهرستان ساری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
109 مولفه هاوچالش های کلیدی سازما ن هادرهزاره سوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
110 نقد نهضت روابط انسانی با تکیه بر مفهوم سازمان رسمی و غیررسمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
111 نقد و بررسی تیوری اقتضایی در حوزه مدیریت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
112 نقد و بررسی نظریهای اثربخشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
113 نقش آموزش های دانشگاه علمی کاربردی بر رفتار کارآفرینانه دانش آموختگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
114 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پویایی و چابک سازی سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
115 نقش مدیریت منابع انسانی در انسجام سرمایه های سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
116 ویژگی های کارآفرین سازمانی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
117 هدایت خلاقیت در کسب وکارهای مجازی نوپا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت