پرویز اولیا

 پرویز اولیا استاد دانشگاه شاهد

پرویز اولیا

Parviz Olya

استاد دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر ضدمیکروبی ساکارومیسس سرویزیه علیه انتروتوکسیژنیک و انتروهموراژیک اشریشیاکلی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ایجاد پیوند جدید دی سولفیدی در آنزیم استیل کولین استراز دروزوفیلا ملانوگاستر جهت افزایش پایداری آن در برابر گرما و عوامل دناتوره کننده (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 بررسی اثرسمیت نیکل بربرخی پارامترهای مورفولوژیک و کلروفیل برگ سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 تعیین خصوصیات میکرواسفر‌های نشاسته حاوی داروی سفتریاکسون و ارزیابی اثرات ضد میکروبی آن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
4 جداسازی و شناسایی فیلوژنتیک باکتری های نمک دوست شرق دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
5 ضعف ها و تهدیدهای بهره برداری از ذخایر میکروارگانیسم ها (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی