مسعود حشمتی پور

 مسعود حشمتی پور معاون هماهنگ کننده ساتا

مسعود حشمتی پور

Masoud Heshmatipour

معاون هماهنگ کننده ساتا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.