محمود فلامرزیان

 محمود فلامرزیان مدیرعامل شرکت گل دارو

محمود فلامرزیان

Mahmoud Falamarzian

مدیرعامل شرکت گل دارو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.